Kloostervleugel in Runcvoorthof zal volwassenen met beperking en zorggezin huisvesten

De site Runcvoorthof in Merksem krijgt steeds meer vorm. Momenteel zijn de restauratie- en renovatiewerken aan het gebouw volop aan de gang. De heraanleg van het openbaar domein rond het kasteel start later dit jaar. Ook de toekomstige functie van de vleugels is ondertussen gekend. VillaVip zal in de kloostervleugel een woonproject onderbrengen voor 10 mensen met een beperking en een zorgkoppel. In de andere 2 vleugels zullen we 7 huurwoningen realiseren.

Het kasteel Runcvoorthof vormt samen met de omgeving errond een historisch waardevolle site in Merksem. Het gebouw bestaat uit 3 vleugels: een kasteelvleugel, een dienstvleugel en een kloostervleugel. Er is ook een koetshuis. We zijn momenteel volop bezig met het kasteel Runctvoorthof te restaureren en renoveren. Daarbij wordt de basisindeling van het kasteel zo veel mogelijk behouden, en worden waardevolle historische elementen zo veel mogelijk hersteld. 

In de kasteel- en dienstvleugel komen er huurwoningen. En ondertussen is ook de invulling van de kloostervleugel gekend. VillaVip zal er een woonproject onderbrengen voor 10 mensen met een beperking en een zorgkoppel.

Woning voor mensen met beperking en een zorgkoppel
Begin dit jaar werd met VillaVip een erfpachtovereenkomst afgesloten. Hiermee neemt VillaVip de kloostervleugel de komende 49 jaar in erfpacht. Zij zullen instaan voor de renovatie- en inrichtingswerken aan de binnenzijde van de vleugel. De start van deze werken is gepland vanaf het najaar van 2021.

VillaVip zal in de kloostervleugel een nieuw woonproject onderbrengen. Ze richten er een hedendaagse, fijne en kleinschalige woning in waar 10 volwassenen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel dat instaat voor de zorgondersteuning. De bewoners leven er volgens hun eigen ritme, interesses en passies. De kloostervleugel wordt zo ingericht dat er zowel woonaccommodatie is voor de personen met een beperking als  een woning voor het zorgkoppel.

7 woningen en een koetshuis
In de kasteel- en dienstvleugel komen 7 woningen die we zullen verhuren. Het gaat om een mix van gezinswoningen, een studio en een loft. Het koetshuis dat naast het kasteel ligt, wordt momenteel ook gerenoveerd. Dit krijgt na afloop van de werken een nieuwe commerciële invulling. De werken zitten in een laatste fase en we zullen later dit jaar nog een oproep lanceren.

Omgevingsaanleg
Naast de werken aan het kasteel Runcvoorthof zelf volgt ook de heraanleg van de omgeving rond het kasteel. Hiervoor werd eind 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd. Rondom het gebouw komen groene perken met lage dichte begroeiing, een infiltratievijver en fiets- en wandelpaden. De straat naar het park wordt heringericht tot een dreef met kleiklinker als waardige entree van het park met bomen en autoparkeerplaatsen op kasseien. De werken voor de heraanleg starten later dit jaar.

Gerelateerd

Kasteel Runcvoorthof
Project

Runcvoorthof

Openbaar domein, Wonen

De historisch site Runcvoorthof in Merksem krijgt een nieuwe bestemming. Ook het openbaar domein rond het kasteel wordt heraangelegd.

Kinderdagverblijf interieur
Project

Kinderdagverblijf Parkvilla en groenstelplaats

Publieke gebouwen

In het park van Merksem realiseerden we een nieuw kinderdagverblijf en een stelplaats voor de groendienst.

 

Parkvilla in Merksem
Project

Parkvilla

Commercieel vastgoed

De Parkvilla wordt gerenoveerd. Het pand bevindt zich in het park van Merksem en is omgeven door wandelpaden, hoge bomen en een vijver.