Infomoment natuurbeheerplan Wolvenberg-Brilschans en fase 2 Park Brialmont

Het district Berchem, de stad Antwerpen en AG Vespa stellen graag de volgende stappen in de ontwikkeling van Park Brialmont voor. Eerder werd al het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg aangelegd. Deze zomer werd het definitieve ontwerp voor de tweede fase goedgekeurd. De voorbereidingen voor de werken van de tweede fase zijn volop aan de gang.

Gelijktijdig maakte Natuurpunt Antwerpen Stad samen met de stad een natuurbeheerplan op voor het natuurreservaat Wolvenberg-Brilschans. Dit natuurreservaat ligt ingebed in Park Brialmont en is, als enige erkende natuurreservaat binnen de Ring, een unieke plek in de stad. Het plan bepaalt de natuurdoelen en het natuurbeheer van het natuurreservaat voor de komende 24 jaar.

Kom langs tussen 13 en 16 uur

Nieuwsgierig wat dit allemaal inhoudt? Kom dan langs op het infomoment in het natuurpark Wolvenberg ter hoogte van de picknickweide op zondag 16 oktober, doorlopend tussen 13 en 16 uur.

Begeleide wandeling

Om 13.30 uur kan je aansluiten op een begeleide wandeling, we rekenen hiervoor op 1,5 uur (één wandeling door Wolvenberg begeleid door Natuurpunt en één door Brilschans begeleid door het ontwerpteam Cluster).

Vooraf inschrijven is niet nodig.

Gerelateerd

Een van de twee kommen in het natuurpark Wolvenberg
Nieuws

Gefilterd regenwater van omliggende wegen wordt opgevangen in natuurpark Wolvenberg om wateroverlast tegen te gaan

In het natuurpark Wolvenberg komt een uniek waterzuiveringssysteem. Via een ontvangstbuffer, filter en infiltratiebekken in de vorm van twee kommen zal het regenwater van de Singel en een deel van de omliggende wijk opgevangen worden in het park. Zo wordt de buurt behoed voor wateroverlast.

De wandelpaden van Park Brialmont zijn open © AG VESPA
Nieuws

Parkpaden Park Brialmont opengesteld voor publiek

De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn vandaag deels opengesteld voor het publiek. Het district Berchem wil zo tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte.

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.