Parkpaden Park Brialmont opengesteld voor publiek

De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn vandaag deels opengesteld voor het publiek. Het district Berchem wil zo tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte. Voorlopig worden enkel de wandelpaden en het voorplein aan de Grotesteenweg opengesteld. Het gras wordt op dit moment nog gezaaid en mag een tijd niet betreden worden. Van zodra het gras voldoende sterk is, kan het hele park opengesteld worden.

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één groot ‘groen hart’ van maken dat de delen van Berchem binnen en buiten de Ring met elkaar verbindt, als onderdeel van de Groene Singel.

Wandelpaden en voorplein opengesteld

De afgelopen maanden zijn de laatste grote werken uitgevoerd: er zijn een pad en vlonders aangelegd, de standbeelden met leeuwenkoppen zijn naar hun definitieve plaats verhuisd en er zijn 280 bomen aangeplant. Het gaat om 256 bomen in natuurpark Wolvenberg (eiken, wilgen en fruitbomen) en 24 bomen aan de Entree Grotesteenweg (lindes, kastanjes en eiken). De aannemer is intussen ook bezig met het zaaien van het gras. Om het gras een goede kans te geven om te groeien, mag het nog een hele tijd (afhankelijk van de weersomstandigheden) niet betreden worden. Daarom worden voorlopig enkel de wandelpaden en het voorplein aan de Grotesteenweg opengesteld. Van zodra het gras voldoende sterk is om te betreden, kan het hele park opengesteld worden.

Door de wandelpaden en het voorplein open te stellen, is er dus meer groene buitenruimte in Berchem. Mensen kunnen er vanaf vandaag gaan wandelen, conform de coronarichtlijnen.

Natuurpark Wolvenberg, naast natuurgebied Wolvenberg, geënt op ecologie en erfgoed

Tussen de Ring en de Singel ligt Wolvenberg, het enige natuurgebied binnen de Ring. Binnen Park Brialmont blijft Wolvenberg een gebied waar de natuur haar gang kan gaan. Het gebied naast dit natuurgebied wordt omgevormd tot een nieuw open groen natuurpark, een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. Ook de erfgoedwaarde van de locatie wordt niet vergeten. Zo krijgen bijvoorbeeld de historische leeuwenkoppen een plaats in het park. Het ontwerp voor het gebied is verder waterbestendig zodat natuurlijke waterinfiltratie en buffering mogelijk zijn. Het geheel vormt een wenselijke aanvulling op het schaarse publiek toegankelijke groen en verbetert de leefbaarheid van heel Berchem in het algemeen.

Gerelateerd

De eerste bomen gaan in de grond aan de trappenpartij aan de Brilschansvijver
Nieuws

Bomenaanplant Park Brialmont volop bezig

De aanplant van 280 bomen voor de twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, is volop bezig. Het is een van de laatste stappen richting de oplevering van beide deelprojecten: in maart worden de werken afgerond.

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.