Gefilterd regenwater van omliggende wegen wordt opgevangen in natuurpark Wolvenberg om wateroverlast tegen te gaan

In het natuurpark Wolvenberg komt een uniek waterzuiveringssysteem. Afgelopen vrijdag is het voorontwerp daarvan goedgekeurd. Via een ontvangstbuffer, filter en infiltratiebekken in de vorm van twee kommen zal het regenwater van de Singel en een deel van de omliggende wijk opgevangen worden in het park. Zo wordt de buurt behoed voor wateroverlast. Het natuurpark Wolvenberg maakt deel uit van Park Brialmont in Berchem, en is dit voorjaar aangelegd.

Een van de twee kommen in het natuurpark Wolvenberg
Een van de twee kommen in het natuurpark Wolvenberg © Frederik Beyens
links naast tekst
content

Het is uitzonderlijk dat regenwater, afkomstig van drukke gewest- en rijwegen, naar een recreatief natuurpark kan gebracht worden en hergebruikt wordt. Het regenwater dat naar natuurpark Wolvenberg gebracht wordt, zal vooral afkomstig zijn van de rijweg van de Singel, en enkele straten langs de Uitbreidingsstraat in Berchem. Dat alles is goed voor een afwatering van 3,8 hectare verharding. Het waterzuiveringssysteem gaat uit van een zuiveringsconcept met ontvangstbuffer, filter en infiltratiebekken in de vorm van twee infiltratiekommen, die vandaag al aanwezig zijn in het natuurpark.

Met dit systeem wordt Oud-Berchem behoed voor wateroverlast. Daarnaast is het ook belangrijk dat de natuurlijke omgeving behouden blijft en dat het water dat in het recreatieve park stroomt voldoende proper is. Dit waterzuiveringssysteem en de manier waarop regenwater afkomstig van drukke gewest- en rijwegen gebruikt wordt in een recreatieve parkomgeving staat nog in de kinderschoenen. De stad werkt samen met Aquafin een monitoringsprogramma uit. Staalafnames van het gezuiverde water zullen duidelijk moeten maken waar bijsturing nodig is en wat de verdere opportuniteiten zijn. Het project is dus pionierswerk en wordt een leerproces.

Een natuurlijke omgeving als het natuurpark Wolvenberg zou het meest gebaat zijn met een groot riet- of wilgenveld als filter. Het regenwater is echter verontreinigd omdat het afkomstig is van drukke gewest- en rijwegen, en planten zijn niet in staat om dat type verontreiniging te verwerken. Het filteren gebeurt daarom op basis van een korrelvormig, stenig materiaal waar de vervuiling aan blijft kleven. Na verloop van tijd (om de 15 tot 20 jaar) is de bak verzadigd van vuil en moeten de kiezels gereinigd of vervangen worden. Het zuiveringsconcept wordt ontwikkeld in nauw overleg met Aquafin en kent drie elementen:

  • een ontvangstbuffer langsheen de Singel, in de vorm van een langgerekte gracht met natuurlijk uitzicht (die zorgt voor een vertraagde toevoer naar de filter);
  • een grote filterbak, opgevuld met kiezels;
  • een infiltratiebekken, namelijk de twee kommen, waar het water zachtjes in de grond zal infiltreren.

De twee grote infiltratiekommen met een recreatieve functie zijn vandaag al aanwezig en bevinden zich centraal in het natuurpark. De kleinere kom is een avontuurlijke speelplek waar kinderen kunnen ravotten tussen rotsen en keien. De grotere infiltratiekom is een multi-inzetbaar grasterrein waar onder andere gesport kan worden. Als de nood hoog is, zullen de kommen echter ook ingezet kunnen worden voor tijdelijke wateropslag om de buurt te behoeden voor wateroverlast. Op dat moment zijn de kommen dan tijdelijk niet meer bruikbaar voor recreatieve en sportieve activiteiten.

Alle elementen worden zo veel mogelijk geïntegreerd in het landschap door te werken met natuurlijke vormen.

Gerelateerd

De entree aan de Grotesteenweg
Nieuws

Ontwikkeling Park Brialmont gaat voort: projectdefinitie fase 2 goedgekeurd

De projectdefinitie van fase 2 van Park Brialmont in Berchem is goedgekeurd. De vorige deelprojecten van het park, natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, werden dit voorjaar opengesteld voor het publiek. Fase 2 omvat de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark.

De wandelpaden van Park Brialmont zijn open © AG VESPA
Nieuws

Parkpaden Park Brialmont opengesteld voor publiek

De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn vandaag deels opengesteld voor het publiek. Het district Berchem wil zo tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte.

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.