Herontwikkeling Friendshipsite van start met ruimtelijk uitvoeringsplan en hoogbouwrapport

De stad wil de Friendshipsite op het Eilandje herontwikkelen met ruimte voor wonen en werken, een levendige en aantrekkelijke gelijkvloerse verdieping met integratie van het huidige servicestation, en een ondergrondse parking. Om dat mogelijk te maken, werkt de stad aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Friendshipsite. Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Omdat de plek zich leent tot hogere volumes is ook een hoogbouwrapport in de maak. Afgelopen dinsdag vond een eerste infomoment plaats voor de buurtbewoners.

De Friendshipsite maakt deel uit van de wijk Oude Dokken op het Eilandje en wordt begrensd door de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site omvat het kantoorgebouw de Friendshipbuilding (‘de Chiquita’), een servicestation van Total, een braakliggend terrein met parking, een tractiestation van De Lijn en openbaar domein waaronder de Dinantstraat. Om de herontwikkeling van de site mogelijk te maken, werkt de stad aan een RUP.

Uitgangspunten RUP

Het doel is om de gunstig en strategisch gelegen site te ontwikkelen tot één samenhangend en levendig bouwblok. Daarvoor zijn drie uitgangspunten vastgelegd: het opheffen van de Dinantstraat, het wijzigen van de bouwhoogte en het onderzoeken van de mogelijkheid om aan te sluiten op een warmtenet.

  • Opheffen Dinantstraat: Het opzet van het RUP Friendshipsite is om de Dinantstraat op te heffen, die twee bouwvelden van elkaar scheidt. Dat schept nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld in een centrale groene buitenruimte in het hart van het bouwblok voorzien worden.
  • Wijzigen bouwhoogte: Gezien de strategische locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdamstraat, kan de plek zich lenen tot hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het RUP Eilandje. Daarom zal onderzocht worden of het RUP de bouwhoogte kan verhogen op plekken waar dat verantwoord is. Er wordt onderzocht of een verschuiving van de hogere volumes mogelijk is door ze (onder meer omwille van schaduwwerking) voornamelijk langs de Rijnkaai te voorzien in plaats van centraal in het bouwblok, zoals het huidige RUP Eilandje nu voorziet.
  • Onderzoek naar aansluiting op warmtenet: Er wordt ook onderzocht welke rol de ontwikkeling van de Friendshipsite kan spelen in de verdere uitrol van een eventueel nog aan te leggen warmtenet in deze omgeving, door middel van ruimtereservatie voor leidingwerk of overdrachtstations.

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven wel overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het RUP Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje te behouden, met een maximum van 39.230 m². De totale bouwoppervlakte neemt dus niet toe.

Inspraak

De start- en procesnota van het RUP worden voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven. Voor het RUP Friendshipsite is dat sinds eergisteren, 3 september, tot en met 1 november 2019. Iedereen kan het document inkijken op de website van de stad Antwerpen of op papier in het districtshuis van Antwerpen tijdens de openingsuren (Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen). Op 3 september vond een infomoment plaats voor de bewoners rond de Friendshipsite.Tijdens het infomoment werd zowel het RUP als een stand van zaken van het hoogbouwrapport toegelicht.

Mogelijke volumestudie van de Friendshipsite © Hub - DRDH
Mogelijke volumestudie van de Friendshipsite © Hub - DRDH
links naast tekst
content

Hoogbouwrapport

Voor de Friendshipsite is ook een hoogbouwrapport in de maak. Dat is noodzakelijk voor alle projecten waar hogere volumes mogelijk zijn (vanaf 50 meter hoog). Een hoogbouwrapport wordt opgeleverd in het kader van de hoogbouwnota Antwerpen, die het ruimtelijke beleidskader voor hoogbouw in Antwerpen vormt. Het is een sturend en controlerend instrument voor hoogbouw waarmee de stad kwaliteit wil garanderen. In de nota staan kwaliteitseisen, richtlijnen en aandachtspunten over de stedenbouwkundige inplanting en de architecturale uitwerking van het project. Daardoor wordt eerst de locatiegeschiktheid nagegaan en vervolgens de architecturale geschiktheid. Alle projecten worden onderworpen aan een grondige motivatie en moeten voldoen aan uitgebreide criteria.

In het hoogbouwrapport wordt een mogelijke volumestudie van de nieuwe ontwikkeling op de Friendshipsite onderzocht. In plaats van het hoogteaccent in het midden van het bouwblok te plaatsen, zoals nu het geval is, worden in de volumestudie de hoogteaccenten verplaatst in de richting van de omliggende straten. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de zijden van het bouwblok aan de Rijnkaai en de Sint-Laureiskaai. Die zijn gelegen binnen de typische ruimtelijke structuur van het Eilandje: havengebied met grootschalige open ruimte en doorzichten.

Zij lenen zich het best voor de hoogteaccenten, en lijken op deze zijde de minste impact (zoals bijvoorbeeld schaduwwerking) op hun omgeving te hebben. In deze volumestudie bevinden de hoogteaccenten zich op de hoek van de Bataviastraat en de Sint-Laureiskaai, op de hoek van de Sint-Laureiskaai en de Rijnkaai en aan de Rijnkaai. Ze zijn tussen 30 en 60 meter hoog. Een van de hoogteaccenten is hoger dan 50 meter.

Het hoogbouwrapport voor de Friendshipsite wordt opgeleverd in oktober 2019. Naar aanleiding daarvan zal de stad opnieuw een infomoment organiseren voor de bewoners rond de Friendshipsite.

Coördinatie

AG VESPA coördineert het project samen met Cores Development (eigenaar van de Friendshipbuilding). Ook Total en de stad Antwerpen zijn partners. Meer info over de Friendshipsite vind je op de pagina Oude Dokken.

Gerelateerd

Luchtfoto van de Friendshipsite en omgeving © Patrick Henderyckx
Nieuws

Infomoment ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite

Voor de Friendshipsite op het Eilandje is een ruimtelijk uitvoeringsplan in de maak. Kom er alles over te weten tijdens het infomoment op dinsdag 3 september.

Friendshipsite - © Patrick Henderyckx
Nieuws

Ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite van start

Vandaag keurde het college de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Friendshipsite goed. 

De jachthaven aan het Willemdok met op de achtergrond het MAS
Project

Oude Dokken

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Oude Dokken, de buurt op het Eilandje rond het Willem- en Bonapartedok, is bijna volledig ontwikkeld. Alleen de herontwikkeling van de Friendshipsite is nog in voorbereiding.