Heraanleg publieke ruimte Slachthuiswijk gestart

Vandaag is de heraanleg van het eerste deel van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk gestart, in het gebied rond de toekomstige Kalverwei en de slachthuishallen. De wijk krijgt een groener karakter door bestaande bomen maximaal te behouden, nieuwe toekomstbomen alle ruimte te geven, en diverse mixen van heesters, vaste planten, kruiden, grassen en bloemen aan te planten. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen verbinden. Als alles vlot verloopt, zijn de werken aan de publieke ruimte tegen de zomer van 2025 afgerond.

De Damwijk in Antwerpen-Noord is in volle verandering en wordt herontwikkeld tot een plek voor wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid. In februari 2020 is een ontwerpteam aangesteld voor de publieke ruimte in het gebied. Die omvat deels de bestaande publieke ruimte in de Slachthuiswijk en deels nieuwe publieke ruimte binnen de geplande herontwikkeling.

Toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van het Lobroekplein in de Slachthuiswijk
Toekomstbeeld van het Vetten Osplein in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
links naast tekst
content

Nieuwe autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes

Als eerste deel wordt nu de buurt rond de slachthuishallen en de toekomstige Kalverwei heraangelegd.

  • De nieuwe Twee Stierenstraat wordt de nieuwe entree van de wijk, een ruime hoofdstraat met een groene uitstraling. De fiets- en voetpaden zijn gescheiden van de rijbaan door een groene berm. In de straat zal men kunnen parkeren onder een dubbele bomenrij. Het kruispunt met de Slachthuislaan wordt volledig conflictvrij, met een extra afslagstrook vanaf het noorden, bredere fietspaden en ruimere wachtplaatsen voor fietsers.
Toekomstbeeld van de Kalverwei in de Slachthuiswijk
Toekomstbeeld van de Kalverwei in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
rechts van tekst
content
  • De Lange Lobroekstraat wordt een woonstraat, met een brede groenstrook met ontmoetingsplekken. De aangrenzende Mouterijsteeg wordt ingericht als woonerf. Er komen bomen bij, en een extra verkeersplateau als snelheidsbeperkende maatregel.
  • Het nieuwe Vetten Osplein wordt de ‘huiskamer’ van de wijk met plek voor een markt, buurtfeest of muziekevent op maat van de wijk. Er komen terrassen voor de horecazaken, een speelfontein, een sportveld en speelaanleidingen omzoomd door bloemrijke lindes.
  • De nieuwe Kalverwei wordt een landschappelijk buurtpark met schaduwrijke plekken, speel- en sportplekken. De naastgelegen Weilandstraat wordt een doodlopend woonerf met parkeren langsheen de bebouwing, zodat de Kalverwei één doorlopende groene ruimte vormt. Aan de overgang van de Kalverwei naar het Vetten Osplein is ruimte voorzien voor een permanent kunstwerk.

Heraanleg in vijf fases

De werken zullen in grote lijnen in vijf verschillende fases worden uitgevoerd, die deels gelijktijdig lopen. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal dat gebeuren volgens onderstaande timing.

  • Fase 1: oktober 2023 - februari 2024: Deze fase is bijna afgerond. Het zijn de voorbereidende nutswerken in de Lange Lobroekstraat, Mouterijsteeg, Lange Slachterijstraat, Korte Slachterijstraat en Korte Lobroekstraat door Water-link.
  • Fase 2: februari 2024 - oktober 2024: Als eerste werk wordt de ondergrondse waterbuffer aangelegd, evenals de Twee Stierenstraat als de nieuwe hoofdtoegang tot de wijk, en de ondergrondse basis voor de Hallenparking (tussen de slachthuishallen en de Slachthuislaan).
  • Fase 3: april 2024 - september 2024: Vanaf april van dit jaar wordt de regenwaterafvoer aangelegd, net zoals het kruispunt van de Twee Stierenstraat met de Slachthuislaan, en de omgeving daarrond.
  • Fase 4: juni 2024 - maart 2025: Tegen de zomer start de heraanleg van de Lange Lobroekstraat, en de aanleg van het nieuwe Vetten Osplein en zijn zijstraten.
  • Fase 5: november 2024 - zomer 2025: Tot slot volgt vanaf dit najaar de aanleg van de Kalverwei en de Weilandstraat, tot aan de zomer van 2025.

Impact op de buurt

Tijdens de verschillende werffases is er onvermijdelijk een impact op de buurt. Midden januari vond een infomoment plaats waarop elke werffase werd toegelicht. Op onze website vind je op de pagina 'Werfinfo' steeds de laatste info. Buurtbewoners krijgen bij belangrijke fasewissels een brief in de bus. Ze kunnen zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief Slachthuiswijk, waarin al het nieuws over de heraanleg wordt gebundeld. Aannemer Aertssen voert de werken uit.

Ringstad

Met de start van de heraanleg van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk wordt een eerste concrete stap gezet richting de Ringstad, een ambitieus stadsvernieuwingsprogramma langs de Ring. Aan de randen van de zeven Ringparken worden nieuwe levendige stadsdelen gerealiseerd die voor de verbinding zullen zorgen tussen de bestaande wijken en de nieuwe parken. Hier gaat het om de rand van het toekomstige Ringpark Lobroekdok.

Overzichtsplan van het definitieve ontwerp van fase 1 van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk
Het overzichtsplan van het definitieve ontwerp van fase 1 van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects

Gerelateerd

Luchtfoto van het voormalige milieugebouw in de Slachthuiswijk
Nieuws

Start afbraak voormalig milieugebouw Slachthuiswijk

In de Slachthuiswijk start morgen de afbraak van de betonnen hoofdconstructie van het voormalige milieugebouw, op de hoek van de Slachthuislaan en de Kalverstraat. De sloop kadert in de grootschalige heraanleg van een deel van de publieke ruimte in de wijk.

Toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van het Lobroekplein in de Slachthuiswijk
Nieuws

Definitief ontwerp eerste fase publieke ruimte Slachthuiswijk goedgekeurd

Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk verbinden. De wijk krijgt een groener karakter door bestaande bomen maximaal te behouden, toekomstbomen alle ruimte te geven en diverse mixen van heesters, vaste planten, kruiden, grassen en bloemen aan…

Een toekomstbeeld van de Hallentuin uit het voorontwerp van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk
Nieuws

Kom naar de dialoogmarkt over het voorontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk

Op maandag 8 november vindt er tussen 17 en 21 uur een dialoogmarkt plaats over het voorontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. De ontwerpers geven je graag meer uitleg en beantwoorden jouw vragen. Je bent welkom bij Elegast vzw in de Twee Netenstraat 1.