Ontwikkeling Park Brialmont gaat voort: projectdefinitie fase 2 goedgekeurd

De projectdefinitie van fase 2 van Park Brialmont in Berchem is goedgekeurd. De vorige deelprojecten van het park, namelijk natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, werden dit voorjaar opengesteld voor het publiek. Fase 2 omvat de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Nog dit najaar stelt de stad een ontwerpteam aan om het bestaande masterplan te verfijnen tot een ontwerp voor die gebieden.

Het masterplan Park Brialmont, opgeleverd in 2017, is een gezamenlijke toekomstvisie voor drie parken in het district Berchem: het De Villegaspark, Wolvenberg en het Brilschanspark. Park Brialmont wil de verschillende versnipperde groenzones in Berchem samenbrengen tot één groot groen hart voor Berchem. Om de samenhang van de drie parken te versterken, steunt het masterplan op de combinatie van erfgoed en natuur, de bestaande sterkte van het gebied.

De deelprojecten natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg werden eerst heraangelegd. Sinds dit voorjaar zijn deze beide delen van Park Brialmont opengesteld voor het publiek. Met de goedkeuring van de projectdefinitie van fase 2 is de ontwerpopdracht en de timing voor de verdere realisatie van Park Brialmont vastgelegd.

Ontwerpopdracht

De ontwerpopdracht bestaat uit de verdere uitwerking van het masterplan in de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Een natuurinventarisatie en een archeologische voorstudie zijn in de zomer van 2020 al opgestart om het ontwerp te ondersteunen. Er zijn verschillende onderzoeks- en ontwerpopdrachten vastgelegd in de opdracht, zowel algemene voor hele projectgebied als specifieke voor Wolvenberg en het Brilschanspark. De belangrijkste zijn:

  • Algemene onderzoeksopdrachten: het incorporeren van erfgoed, het uitstippelen van een educatief parcours, het aanleggen van een looproute en een plan van aanpak om het park te verenigen op korte termijn.
  • Specifieke onderzoeksopdrachten voor Wolvenberg: het aanpassen van de padenstructuur en het inrichten van de omgeving onder de Berchembrug.
  • Specifieke onderzoeksopdrachten voor het Brilschanspark: de afbakening van de speelzone, het ontsluiten van de Berchembrug, het aanleggen van een fiets- en voetpadenstructuur en het inplanten van een horecapaviljoen.

Omwille van de aanwezigheid van waardevolle natuur en cultureel erfgoed binnen het projectgebied wordt een multidisciplinair ontwerpteam gezocht dat beschikt over voldoende ecologische en cultuurhistorische expertise. In het najaar van 2020 stellen we een ontwerpteam aan. Het ontwerpproces loopt vervolgens van het najaar van 2020 tot het voorjaar van 2022. De werken zullen plaatsvinden in 2023.

Afstemming met Ringpark Groene Vesten

Het projectgebied Park Brialmont maakt deel uit van het Ringpark Groene Vesten. Dat is zo’n 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring van het Zuid tot aan de grens van Borgerhout met Deurne. Het maakt van die zone langs de Ring een groene plek voor de buurt en de stad. Park Brialmont en het Ringpark Groene Vesten hebben, zowel tijdens de ontwerp- als later tijdens de werffases, een grote nood aan afstemming op elkaar. Het ontwerp van het Ringpark Groene Vesten zal aansluiten op het ontwerp van fase 2 van Park Brialmont en omgekeerd.

Gerelateerd

De wandelpaden van Park Brialmont zijn open © AG VESPA
Nieuws

Parkpaden Park Brialmont opengesteld voor publiek

De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn vandaag deels opengesteld voor het publiek. Het district Berchem wil zo tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte.

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.