fbpx Definitief ontwerp recreatief natuurpark Wolvenberg en entree Grotesteenweg | AG VESPA
Een toekomstbeeld van de komvormige ruimtes in recreatief natuurpark Wolvenberg © CLUSTER - Witteveen+Bos

Definitief ontwerp recreatief natuurpark Wolvenberg en entree Grotesteenweg

Definitief ontwerp recreatief natuurpark Wolvenberg en entree Grotesteenweg

Het college keurde vandaag het definitieve ontwerp van het recreatief natuurpark Wolvenberg goed. Dat gebied, ten westen van natuurgebied Wolvenberg, wordt omgevormd tot een nieuwe open groene ruimte. Ook voor de entree aan de Grotesteenweg is er een definitief ontwerp. De ingang vanaf de Grotesteenweg wordt een prominentere toegang naar het park. Beide deelprojecten maken deel uit van het masterplan Park Brialmont. De uitvoering ervan start in het najaar van 2018.

Recreatief natuurpark Wolvenberg

Tussen de Ring en de Singel ligt Wolvenberg, het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Binnen Park Brialmont blijft Wolvenberg een natuurgebied waar de natuur haar gang kan gaan. Het gebied ten westen van natuurgebied Wolvenberg wordt omgevormd tot een nieuwe open groene ruimte. De volkstuinen maken daar plaats voor een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. Dat is een wenselijke aanvulling op het zeer schaarse publiek toegankelijke groen in Oud-Berchem. De volkstuinders die nu nog tuinieren aan de Singel verhuizen naar extra percelen in park Het Prieel en andere sites in de buurt. De werken aan Het Prieel zijn al gestart half februari.

Definitief ontwerp recreatief natuurpark Wolvenberg © CLUSTER - Witteveen+Bos
Een toekomstbeeld van de komvormige ruimtes in recreatief natuurpark Wolvenberg © CLUSTER - Witteveen+Bos
links naast tekst
content

Het nieuwe recreatieve natuurpark ten westen van Wolvenberg wordt aangelegd met hoogtes en laagtes. Daardoor ontstaan twee komvormige ruimtes die zorgen voor een aangenamer geluidsklimaat. Die twee kommen zijn de voornaamste verblijfsplekken. Er komt een gezellige picknickruimte te midden van een weide met fruitbomen. Verder komen er natuurspeelplekken, een speelheuvel en wandelpaden doorheen de beboste zones. Een speels slingerpad leidt naar de top van de heuvel. Daar komt een belevingsplatform. Dat platform kijkt in de kruinen van de bomen en kan gebruikt worden voor natuureducatie en door vogelaars. Er is ook een shelter met een extra lange picknickbank, ideaal om bijvoorbeeld samen te komen met de buurt in open lucht.

De erfgoedwaarde van Wolvenberg wordt in de verf gezet door twee kasseistroken met daarnaast een leeuwenkop. Volgens historisch beeldmateriaal stonden de leeuwenkoppen vroeger aan de twee poortgebouwen van de Brialmont-omwalling. De plaats waar ze nu in het park worden geplaatst, als standbeeld naast elke toegangsweg, leunt zo goed als mogelijk aan bij die historische plaats.

De start van de uitvoering van dit deelproject staat op de planning voor september 2018.

Wateropslag

Het ontwerp van het recreatief natuurpark Wolvenberg is een klimaatbestendig ontwerp en maakt natuurlijke waterinfiltratie mogelijk. De twee komvormige ruimtes dienen als infiltratiebuffers en kunnen nat staan bij overvloedige regenval. Een derde natte zone is een speelbos dat overgaat in een langgerekte wadi parallel aan de Singel. Die zone zal het meeste water aantrekken. Zo kan er een totaal van 4800 m³ water gebufferd worden. Het water zal onder andere van regenwater van aanpalend openbaar domein komen, zoals regenwater van langs de Singel en regenwater afkomstig van de wijk Oud-Berchem Kerk.

Een toekomstbeeld van de ingang vanaf de Grotesteenweg © CLUSTER - Witteveen+Bos
Een toekomstbeeld van de ingang vanaf de Grotesteenweg © CLUSTER - Witteveen+Bos
rechts van tekst
content

Entree Grotesteenweg

De ingang vanaf de Grotesteenweg wordt een prominentere toegang naar het park in het verlengde van de Koninklijkelaan. Het historische landschappelijke profiel van de Brialmont-omwalling wordt er hersteld in zijn originele vorm. De kenmerkende historische lijnen worden benadrukt door te spelen met hoogtes en laagtes en duidelijke paden. Aan de ingang komt een gravure in blauwe steen met daarop de plattegrond van de volledige Brialmont-omwalling. Het wordt een plaats waar je stil kan staan bij de geschiedenis van Park Brialmont.

In de buurt van de entree komt een ligweide die in verbinding staat met de Brilschansvijver door een langgerekte terrassenstructuur. De terrassenstructuur wordt opgebouwd uit gras en metselwerk, de materialen waaruit ook de Brialmont-omwalling bestond. Op de treden komen bomen zodat je er zowel in de zon als in de schaduw kan zitten.

De start van de uitvoering van dit deelproject staat op de planning voor september 2018.

Masterplan Park Brialmont

Het masterplan is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één grote ‘groene long’ van maken als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur, met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont. Centraal thema in Park Brialmont is de combinatie van natuur en erfgoed. Dat past bij de bestaande sterktes van het gebied. Het masterplan geeft weer hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het is een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt en zo de basis vormt voor concrete projecten. Het masterplan werd opgemaakt in samenwerking met Natuurpunt.

Je leest meer over het masterplan Park Brialmont op de projectfiche.

Gerelateerd

Een zicht op het natuurpark Wolvenberg op het moment van de gedeeltelijke openstelling in mei 2020 © AG VESPA
Project

Park Brialmont

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.

Bosschagelandschap
Project

Groene Singel

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Het verhaal van de Groene Singel speelt zich af in de ruimte tussen de 19de-eeuwse binnenstad en de 20ste-eeuwse buitenstad.