Stuivenbergsite

Stuivenbergsite

Tijdlijn
Najaar 2020
Verhuis naar ZNA Cadix

ZNA Stuivenberg, met uitzondering van het psychiatrisch ziekenhuis en de polikliniek, verhuist naar ZNA Cadix aan Kop Spoor Noord.

2020
Masterplan

Start opmaak masterplan Stuivenbergsite.

Juni – november 2019
Wedstrijd

Ontwerp- en/of ontwikkelaarswedstrijd voor de herontwikkeling van de Stuivenbergsite.

Juni 2019
Projectdefinitie

Het college keurt de projectdefinitie goed.

Juni 2018
Krachtlijnen en uitgangspunten projectdefinitie

Het college legt de krachtlijnen en uitgangspunten van de projectdefinitie vast.

April 2018
Aanstelling ontwerpteam

Een ontwerpteam wordt aangesteld dat dankzij de conceptsubsidie onderzoek zal voeren naar een gemengd stedelijk programma voor het project.

December 2017
Vlaams Stadsvernieuwingsfonds

De herontwikkeling van de Stuivenbergsite krijgt een conceptsubsidie van 90.000 euro van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds.

Najaar 2017
Voorbereidingen

Er vindt voorbereidend studiewerk (cultuur-historisch onderzoek) en terreininventarisaties (asbestinventarisatie, bodemonderzoek, inventarisatie waardevolle bomen) plaats, net zoals overleg met publieke partners.

2016
Beslissing verhuis

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) beslist om het algemeen ziekenhuis Stuivenberg te verhuizen naar het nieuwe ZNA Cadix op Kop Spoor Noord. Het psychiatrisch ziekenhuis en een polikliniek blijven op de Stuivenbergsite.

1877 – 1884
Bouw van het ziekenhuis

Het ziekenhuis wordt gebouwd in opdracht van de stad Antwerpen. De uitbreiding van de stad in de 19de eeuw zorgt voor een toename van de bevolking en dus ook voor een grotere zorgbehoefte. Het ontwerp was zeer vooruitstrevend met centrale dienstgebouwen en ronde ziekenpaviljoenen omringd door ruime tuinen. Het ziekenhuis werd nadien voortdurend veranderd en uitgebreid. Zo werd in 1907 een Bewaarhuis voor geesteszieken geopend dat later zou uitgroeien tot een gerenommeerd psychiatrisch ziekenhuis. De site is opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Over
info left

De site van het Stuivenbergziekenhuis wordt herontwikkeld tot een plek met woningen en groene open ruimte

De site van het Stuivenbergziekenhuis ligt in Antwerpen Noord, tussen de Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Boerhaavestraat en Pesthofstraat en is ongeveer 5 hectare groot. De verhuis van het ziekenhuis in 2020 geeft een kans om de hele site te herontwikkelen tot een plek met woningen en groene open ruimte. Zo kan het project mee zorgen voor de heropwaardering van heel Antwerpen Noord.

Waarom dit project?

In 2016 beslist het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) om het Stuivenbergziekenhuis te verhuizen naar het nieuwe ZNA Cadix op Kop Spoor Noord. Het psychiatrisch ziekenhuis en een polikliniek blijven op de Stuivenbergsite.

De verhuis van het ziekenhuis biedt een unieke kans om de site te herontwikkelen als een strategisch en duurzaam stadsvernieuwingsproject en een hefboom voor de wijk Antwerpen Noord.

Antwerpen Noord is een ‘aankomstgebied’ met verouderde woningen en een tekort aan groene open ruimte. De wijk kent een groot verloop van bewoners: ‘sociale stijgers’ verhuizen uit de wijk zodra ze voldoende financiële middelen hebben en er wonen vooral zwakke sociale groepen en recente nieuwkomers.

De Stuivenbergsite biedt een unieke kans om de ruimtelijke en socio-economische opwaardering in Antwerpen Noord te ondersteunen. Het project wil dan ook meer doen dan nieuwe woningen en openbare groene ruimte realiseren. De historische functie als ziekenhuis zal een nieuwe en hedendaagse vertaling moeten krijgen als ‘verzorger voor de wijk’ en een nieuwe eigenheid van de site helpen bepalen.

Wat gebeurt er?

De stad wil een totaalvisie voor de volledige site. Daarbij wil ze vooral:

  • het waardevolle historische ziekenhuiscomplex maximaal behouden met een belangrijke rol voor de samenhang tussen de bebouwing en de omliggende open ruimte.
  • de groene publieke open ruimte op de site ontwerpen zodat die een meerwaarde wordt voor de gebruikers, (toekomstige) bewoners van de site én de omliggende buurt.
  • het psychiatrisch ziekenhuis en de polikliniek op kwalitatieve manier integreren in de site en daarbij zoeken naar een meervoudig en gedeeld ruimtegebruik met een meerwaarde voor de buurt en het psychiatrisch ziekenhuis.
  • inzetten op de realisatie van een nieuw maatschappelijk programma dat bijdraagt aan de buurt.
  • inzetten op de realisatie van een vernieuwend en gemengd woonaanbod met marktgerichte koopwoningen, een aanbod voor het middensegment en een aanbod gericht op sociale stijgers.

De stad kreeg eind 2017 een conceptsubsidie van 90.000 euro van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds. Daarmee wordt een extern ontwerpteam aangesteld. Dat team zal onderzoek doen dat de basis zal vormen voor een projectdefinitie. In een projectdefinitie wordt omschreven wat de stad met het project wil realiseren.

Het ontwerpteam zal samen met de stad zoeken naar manieren om buurtbewoners, het middenveld en andere mogelijke partijen te betrekken. Zo kan ook ‘van onderuit’ worden bijgedragen aan het onderzoek.

Het eindresultaat van de conceptsubsidie is voorzien in 2019 en zal bestaan uit een haalbaar gemengd stedelijk programma waarbij ook de mogelijkheden voor een tijdelijke herbestemming worden onderzocht. Een belangrijke doelstelling is immers om de periode van leegstand of onderbenutting van de gebouwen zo kort mogelijk te houden.

In 2019 volgt dan een wedstrijd voor het stedenbouwkundig en architecturaal ontwerp voor de herontwikkeling van de Stuivenbergsite.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de herontwikkeling van de Stuivenbergsite. De stad Antwerpen en OCMW Antwerpen zijn grondeigenaar. Ziekenhuis Netwerk Antwerpen is erfpachthouder en gebruiker van de site.

info right
info-right-fields
Rol AG VESPA
Partners
ZNA
Subsidies

Vlaams Stadsvernieuwingsfonds

Adres
Tussen Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Boerhaavestraat en Pesthofstraat
2060 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Park Spoor Noord © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Park Spoor Noord

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Park Spoor Noord is in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste plekken van Antwerpen. Het park wordt intensief gebruikt door buurtbewoners, sporters en verenigingen maar dankzij de openheid is er genoeg ruimte voor iedereen.

In 2018 zullen er bijna 400 gezinnen wonen in ’t Groen Kwartier, in een mix van woningen met tuin en appartementen
Project

't Groen Kwartier

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Van Militair Hospitaal naar autovrije woon- en werkplek in 't groen.

Spoor Oost © Sigrid Spinnox
Project

Spoor Oost

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Nieuwe publieke ruimte, een plek voor evenementen en parking op een verlaten containerterminal in het noorden van Antwerpen.