Stuivenbergsite

Stuivenbergsite

Tijdlijn
Najaar 2020
Verhuis naar ZNA Cadix

ZNA Stuivenberg, met uitzondering van het psychiatrisch ziekenhuis en de polikliniek, verhuist naar ZNA Cadix aan Kop Spoor Noord.

2019
Projectdefinitie

Het college keurt de projectdefinitie goed.

Juni 2018
Krachtlijnen en uitgangspunten projectdefinitie

Het college legt de krachtlijnen en uitgangspunten van de projectdefinitie vast.

April 2018
Aanstelling ontwerpteam

Een ontwerpteam wordt aangesteld dat dankzij de conceptsubsidie onderzoek zal voeren naar een gemengd stedelijk programma voor het project.

December 2017
Vlaams Stadsvernieuwingsfonds

De herontwikkeling van de Stuivenbergsite krijgt een conceptsubsidie van 90.000 euro van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds.

Najaar 2017
Voorbereidingen

Er vindt voorbereidend studiewerk (cultuur-historisch onderzoek) en terreininventarisaties (asbestinventarisatie, bodemonderzoek, inventarisatie waardevolle bomen) plaats, net zoals overleg met publieke partners.

2016
Beslissing verhuis

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) beslist om het algemeen ziekenhuis Stuivenberg te verhuizen naar het nieuwe ZNA Cadix op Kop Spoor Noord. Het psychiatrisch ziekenhuis en een polikliniek blijven op de Stuivenbergsite.

1877 – 1884
Bouw van het ziekenhuis

Het ziekenhuis wordt gebouwd in opdracht van de stad Antwerpen. De uitbreiding van de stad in de 19de eeuw zorgt voor een toename van de bevolking en dus ook voor een grotere zorgbehoefte. Het ontwerp was zeer vooruitstrevend met centrale dienstgebouwen en ronde ziekenpaviljoenen omringd door ruime tuinen. Het ziekenhuis werd nadien voortdurend veranderd en uitgebreid. Zo werd in 1907 een Bewaarhuis voor geesteszieken geopend dat later zou uitgroeien tot een gerenommeerd psychiatrisch ziekenhuis. De site is opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Over
info left

De site van het Stuivenbergziekenhuis ligt in Antwerpen-Noord, tussen de Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Boerhaavestraat en Pesthofstraat en is ongeveer 5 hectare groot. De gedeeltelijke verhuis van het ziekenhuis in 2020 geeft een kans om de site te herontwikkelen tot een plek met een mix van woningen, (zorg)voorzieningen, werkplekken en groene open ruimte. Zo kan het project mee zorgen voor de heropwaardering van heel Antwerpen-Noord.

Waarom dit project?

In 2016 besliste het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) om het Stuivenbergziekenhuis te verhuizen naar het nieuwe ZNA Cadix op Kop Spoor Noord. Het psychiatrisch ziekenhuis en de polikliniek blijven op de Stuivenbergsite.

De verhuis van het ziekenhuis biedt een unieke kans om de site te herontwikkelen als een strategisch en duurzaam stadsvernieuwingsproject en een hefboom voor de wijk Antwerpen-Noord.

Antwerpen-Noord is een ‘aankomstgebied’ met verouderde woningen en een tekort aan groene open ruimte. De wijk kent een groot verloop van bewoners: ‘sociale stijgers’ verhuizen uit de wijk zodra ze voldoende financiële middelen hebben en vooral zwakke sociale groepen en recente nieuwkomers blijven in de wijk wonen.

De Stuivenbergsite biedt een unieke kans om de ruimtelijke en socio-economische opwaardering in de wijk te ondersteunen. De historische functie als ziekenhuis zal een nieuwe en hedendaagse vertaling moeten krijgen als ‘verzorger voor de wijk’ en een nieuwe eigenheid van de site helpen bepalen.

Wat gebeurt er?

De stad wil een totaalvisie voor de volledige site die inzet op :

  • het maximale behoud van het waardevolle historische ziekenhuiscomplex met een belangrijke rol voor de samenhang tussen de bebouwing en de omliggende open ruimte.
  • groene publieke open ruimte die een meerwaarde is voor de gebruikers, (toekomstige) bewoners van de site en de omliggende buurt.
  • de kwalitatieve integratie van het psychiatrisch ziekenhuis en de polikliniek in de site en een meervoudig en gedeeld ruimtegebruik dat ook ten goede komt aan de buurt en het psychiatrisch ziekenhuis.
  • de realisatie van een nieuw maatschappelijk programma dat bijdraagt aan de buurt.
  • een vernieuwend en gemengd aanbod van woningen en werkplekken voor verschillende doelgroepen, onder andere voor sociale stijgers die overwegen uit de wijk te verhuizen.

Herbestemmingsonderzoek

De stad kreeg eind 2017 een conceptsubsidie van 90.000 euro van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds. Daarmee werd het ontwerpteam Stramien & Partners aangesteld. Dat team zal een herbestemmingsonderzoek voeren als basis voor het opmaken van een projectdefinitie. In een projectdefinitie wordt omschreven wat de stad met het project wil realiseren. Het team koos als werktitel ‘Stuivenberg KuurNoord’ en gaat daarmee aan de slag.

Het ontwerpteam zal samen met de stad zoeken naar manieren om buurtbewoners, het middenveld en andere mogelijke partijen te betrekken. Zo kan ook ‘van onderuit’ worden bijgedragen aan het herbestemmingsonderzoek.

Het eindresultaat van de conceptsubsidie is voorzien in 2019 en zal bestaan uit een haalbaar gemengd stedelijk programma waarbij ook de mogelijkheden voor een tijdelijke herbestemming worden onderzocht. Een belangrijke doelstelling is immers om de periode van leegstand of onderbenutting van de gebouwen zo kort mogelijk te houden.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de herontwikkeling van de Stuivenbergsite. De stad en het OCMW Antwerpen zijn grondeigenaar van de site. Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is erfpachthouder en gebruiker van de site en wordt ook actief betrokken.

Stramien werkt voor het herbestemmingsonderzoek samen met de partners Vic Mees, Filip Lagiewka, Samenlevingsopbouw Antwerpen, Toestand, Value Partners en Koen Wynants.

info right
info-right-fields
Rol AG VESPA
Partners
ZNA
OCMW Antwerpen
Ontwerper

Stramien & Partners: herbestemmingsonderzoek

Subsidies

Vlaams Stadsvernieuwingsfonds

Adres
Tussen Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Boerhaavestraat en Pesthofstraat
2060 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Park Spoor Noord © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Park Spoor Noord

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Park Spoor Noord is in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste plekken van Antwerpen. Het park wordt intensief gebruikt door buurtbewoners, sporters en verenigingen maar dankzij de openheid is er genoeg ruimte voor iedereen.

In 2018 zullen er bijna 400 gezinnen wonen in ’t Groen Kwartier, in een mix van woningen met tuin en appartementen
Project

't Groen Kwartier

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Van Militair Hospitaal naar autovrije woon- en werkplek in 't groen.

Spoor Oost © Sigrid Spinnox
Project

Spoor Oost

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Nieuwe publieke ruimte, een plek voor evenementen en parking op een verlaten containerterminal in het noorden van Antwerpen.