Stedelijke site Sint-Andries

Tijdlijn
Voorjaar 2028
Einde werken

De voorlopige oplevering is voorzien eind 2027. In het voorjaar van 2028 kunnen de gebruikers terug hun intrek nemen op de site.

Voorjaar 2025
Start werken

De aannemer gaat van start.

Begin 2025
Vergunningen

Na de goedkeuring van de bouwaanvraag kan een aannemer aangesteld worden.

Begin 2024
Goedkeuring definitief ontwerp

Het ontwerp is klaar. De bouwaanvraag wordt ingediend en het openbaar onderzoek start.

November 2023
Participatiemomenten

Gebruikers en buurtbewoners worden betrokken bij de ontwikkeling van deze site. In de tweede helft van november krijgt iedereen de kans om mee te denken over de ontwikkeling van de gedeelde ruimtes en de buitenruimtes.

Mei 2023
Infomoment buurt

Op maandag 22 mei 2023 vindt een infomoment voor de buurtbewoners plaats waarbij het ontwerpteam de toekomstplannen voor de site toelicht.

Buurtbewoners krijgen toelichting over het ontwerp bij een infopaneel.
April 2023
Ontwerpteam gekozen

Het ontwerpteam is aangesteld op basis van het wedstrijdvoorstel.

Najaar 2022
Jury

Een jury beoordeelt de voorstellen van verschillende ontwerpbureaus.

Zomer 2022
Oproep ontwerpteam

We gaan op zoek naar een multidisciplinair team (of tijdelijke vereniging) dat de integrale ontwerpopdracht en begeleiding van de bouwwerken voor de herontwikkeling van de site Sint-Andries voor zijn rekening neemt.

2021-2022
Programma van eisen

In overleg met de huidige gebruikers wordt bepaald wat de eisen en verwachtingen zijn van het project.

Participatie

Samen met de stad werken we een inspraaktraject uit op maat van gebruikers en de buurt, om een goed zicht te krijgen op wat er leeft bij de burgers.

​Iedereen krijgt tijdens het participatietraject de kans om suggesties te doen voor bijvoorbeeld de invulling van de buitenruimte of het ontmoetingscentrum. Met die ideeën gaat het ontwerpteam verder aan de slag.

In november 2023 kan iedereen participeren in de ontwikkeling van volgende ‘ruimtes’ op deze site:

Gedeelde binnenruimtes

Dit gaat over de zalen, keukens en de ontmoetingsruimtes die je als burger kan huren en/of gebruiken. Ben je graag betrokken bij de ontwikkeling van deze plannen? Kom af naar een van de fysieke participatiemomenten en deel jouw ervaringen om inzicht te geven in het gebruik van deze ruimtes.

Hoe meedoen?

Je volgt 1 sessie van 45 minuten in de Costa:

 • Zaterdag 18 november 2023
  • 11u30 (45 min)
 • woensdag 22 november 2023
  • 11u30 (45 min)
  • 18u30 (45 min)
  • 20u30 (45 min)

Inschrijven is niet verplicht, wel handig voor de praktische organisatie

Buitenruimtes

Dit gaat over de buitengebieden: hoe je de site binnenkomt via de Sint-Andries of via de nieuwe doorgang aan de Prekersstraat en uiteraard het binnenplein. Via het participatie-instrument OOR kan je digitaal je mening geven. De reden hiervoor is dat je mening over wat je een goed of slecht idee vindt steeds persoonlijk is, vanuit je eigen levenservaringen. Via OOR kan je bijvoorbeeld aangeven wat je vindt van de voorstellen, de schetsen en tips ter verbetering meegeven.

Hoe meedoen?

 • Online vanaf woensdag 17 november tot en met 26 november 2023.

  https://oor.antwerpen.be/sint-andries
 • Heb je geen toegang tot internet?
  • Je kan terecht bij de Costa binnen de openingsuren.
  • Medewerkers van de stad zijn ook regelmatig in de buurt aanwezig met tablets.
Buurtmoment 20 mei 2023

Op maandag 22 mei 2023 vond een infomoment voor de buurtbewoners plaats over herontwikkelingsproject van de stedelijke site tussen de Sint-Andriesplaats en de Prekersstraat. De ontwerpers en betrokken medewerkers van AG Vespa en stad Antwerpen hebben het wedstrijdvoorstel toegelicht aan de hand van deze infopanelen.

Over
info left

Het volledige gebied tussen de Sint-Andriesplaats en de Prekersstraat heeft een oppervlakte van 3150 vierkante meter en omvat verschillende gebouwen en infrastructuren. De vernieuwde site moet een innovatieve, multifunctionele en inspirerende plek voor kinderen, jongeren en buurtbewoners worden.

Waarom dit project?

De site is aan vernieuwing toe. Door de verschillende duurzame ingrepen maken we de site klaar voor de toekomst.

Wat gebeurt er?

Van de tweede helft van de 18de tot midden de 20ste eeuw was de openbare reinigingsdienst van stad Antwerpen gevestigd op de site. Grote delen van de industriële gebouwen uit die periode zijn bewaard gebleven, en maken deel uit van het nieuwe ontwerp.

 • Het waardevolle erfgoed, zoals de onderwijzerswoning van de vroegere jongensschool en de directeurswoning van de openbare reinigingsdienst, wordt gerestaureerd en krijgt een invulling die de huidige indeling van de gebouwen respecteert.
 • De kwalitatieve industriële gebouwen zoals de grote hangar met ijzeren afdak, de kleine hangar, de voormalige turnzaal van de jongensschool en de oude paardenstallen blijven behouden. Overbodige bijgebouwen en koterijen verdwijnen en compacte, duurzame nieuwe gebouwen zorgen voor een optimaal gebruik van de site.
 • In het hart van de site is er gekozen voor maximale ontharding. De huidige open ruimte wordt een groen plein, een buitenagora. Een aantal bomen zorgt daar voor afkoeling en schaduw en dankzij groene, open voegen tussen de straattegels kan het regenwater beter infiltreren in de grond. Er is ook een mogelijkheid om een stadstuin aan te leggen.
 • Aan de zuidzijde wordt de site opengewerkt en komt er een doorsteek naar de Prekersstraat. Met een poort aan zowel de Sint-Andriesplaats als de Prekersstraat kan het gebied ’s avonds afgesloten worden.

Wie werkt eraan mee?

Onze stedelijke partners voor de herontwikkeling van de site zijn de diensten cultuur en jeugd. Het project wordt gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid.

logo Vlaanderen
info right
info-right-fields
Rol AG Vespa

Bouwheer

Ontwerper

TM URA ALTSTADT

Subsidies

Vlaamse overheid

Thema

Publieke gebouwen

Adres
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Hoofdportaal en toren van de kerk
Project

Sint-Andrieskerk

Publieke gebouwen

De Sint-Andrieskerk bevindt zich in het Sint-Andrieskwartier, de Antwerpse mode- en antiekbuurt, en is een van de vijf monumentale kerken van de stad. Dankzij een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid kon de restauratie van de daken en glasramen eind 2022 opstarten.

De wandeldijk na realisatie ©Frederik Beyens
Project

Sint-Andries en Zuid

Publieke ruimte, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling

Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat.