Nieuw Zuid

Tijdlijn
September 2023
Start werken

Op vrijdag 29 september startten de werken voor de heraanleg van een park op de Scheldekaaien in deelzone Nieuw Zuid.

april 2022
Het definitieve ontwerp is klaar

Begin april 2022 keurde het college het definitief ontwerp voor de Scheldekaaien Nieuw Zuid goed. Het park langs de Scheldekaaien aan Nieuw Zuid wordt een groene plek voor de hele stad en de buurt om te ontspannen. Zo komt er een hondenloopzone, verschillende speelaanleidingen, een multifunctioneel grasveld, 3 paviljoenen en een waterbassin dat het water van de Antwerpse Ring opvangt. 

27 april 2021
Digitaal moment Scheldekaaien Nieuw Zuid

Begin april 2021 keurde de stad het voorontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein aan Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid goed. De openbare ruimte langs de Schelde wordt er aangelegd als een park van 5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning. We stellen je graag het voorontwerp voor via een webinar met aansluitend ruimte voor vragen en opmerkingen. Alle verzamelde informatie wordt meegegeven aan het ontwerpteam voor de uitwerking van een definitief ontwerp.

Je kan de presentatie hier herbekijken.

april 2021
Het voorontwerp is klaar

Op 9 april keurde het college het voorontwerp voor de Scheldekaaien Nieuw Zuid goed.

juli 2020
Het schetsontwerp is klaar

Het schetsontwerp is klaar. Eind 2020 wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een voorontwerp. In 2021 volgt de opmaak van een definitief ontwerp en wordt de aanvraag tot omgevingsvergunning doorlopen. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van de kaaivlakte starten in 2022.

2020
Selectie ontwerpteam en opmaak schets- en voorontwerp

In 2020 wordt een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van een schets- en voorontwerp.

Over
info left

Een nieuw park aan de Schelde

Nieuw Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein ter hoogte van de Gerlachekaai. Het ontwerpteam werkt aan een ontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein. De focus ligt op een groene publieke ruimte van 53.000 m² in de vorm van een lineair park voor voetgangers en fietsers. Met ruimte om te spelen en te sporten, maar ook voor ontmoeten via kleinschalige evenementen met een parkkarakter en enkele paviljoenen.

Waarom dit project? 

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is de stad bezig met een grootschalige heraanleg van de 7 kilometer lange Scheldekaaien. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Nieuw Zuid is een van die deelgebieden, het grenst aan het recent aangelegde Sint-Andries en Zuid. 

Wat gebeurt er?

Het definitieve ontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid is klaar. Het openbaar domein naast de Schelde wordt daar ingericht als een park van 5,5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning, veel bomen en groen, waterpartijen en 2 paviljoenen.
Het deel waarover het gaat bevindt zich ter hoogte van de wijk Nieuw Zuid, tussen het reeds heraangelegde zuidelijke deel van de kaaien en de Generaal Armstrongweg. In het definitief ontwerp werkten Sweco-PROAP-WIT architecten het ontwerp verder in detail uit met heel wat soorten groen, diverse waterelementen voor de opvang van regenwater, verschillende sport- en speelzones, een waterbos, 2 paviljoenen, 2 amfitheaters met trappartijen, diverse landschapselementen en stadsmeubilair.

Park met maximaal groen

Dit vernieuwde stukje stad zal in de eerste plaats een park zijn. De andere functies (sporten, spelen, picknicken, kleine evenementen…) worden zo veel mogelijk geclusterd rond een drietal plekken, zodat het grootste deel van de ruimte maximaal vergroend kan worden. Om hittestress te beperken en aan de nood aan verkoeling in de stad te voldoen, voorziet het ontwerp open waterpartijen en hoogstammig groen. Het nieuwe park wordt een plek met veel bomen met een wisselende invulling. Bepaalde delen zullen ervaren worden als een bos, terwijl andere zones een meer open karakter kunnen hebben. Ook de relatie met de Schelde zal hierdoor steeds wisselend zijn. Soms loopt het wandelpad door de bomen, soms op de rand van de waterkering met een open zicht. Het huidige dijkpad ter hoogte van Sint-Andries en het Zuid loopt nog een honderdtal meter door in het nieuwe park, waarna het overgaat in meer informele en meanderende paden.
 
Het meest noordelijk gedeelte van het park krijgt een meer natuurlijke en educatieve invulling met veel bomen, planten en struiken met eetbare vruchten. Het centrale deel biedt plaats voor de verschillende parkfuncties zoals spelen, sporten en picknicken. Aansluitend is er een zone die verwijst naar een boomgaard met onder meer fruitbomen. In het meest zuidelijke gedeelte komt een waterbos. Verder worden de bomen en planten aan de natte zijde van de waterkering erop geselecteerd dat ze tegen een regelmatige overstroming bestand zijn.

Diverse ontmoetings- en zitruimtes

Het definitieve ontwerp voorziet heel wat ontmoetings- en zitruimtes in het park. De zitbanken hebben daarbij verschillende volumes, kleuren en vormen, afhankelijk van hun exacte plek. Er komen ook 2 amfitheaters met trappartijen, één langs de zijde van de stad en één langs de Schelde in het overstromingsgebied.

Speel- en sportzones

Op meerdere plaatsen komen er speelplekken. Ze zijn vormgegeven met houten balken in een cirkel. Er komt ook een speeltuin met klimtoestellen en een waterpartij. Naast speelzones is er ook ruimte voorzien om te sporten, met onder meer een groot grasveld dat ballenvangers voorziet in de vorm van een stalen structuur met klimplanten ter afscherming van de kaaiweg. Verder komen er ook petanquebanen en vier fitnesstoestellen met zicht op de Schelde.

Water en paviljoenen

Water is een belangrijk element in het ontwerp van dit park. Het centrale deel van het park krijgt zichtbare waterkanaaltjes. Meer naar het zuiden komt een esthetisch aangelegde vijver die fungeert als waterbassin met een ondergrondse regenvoorraad. Hier zal de stad ook het waterbos aanplanten, met waterminnende bomen zoals wilgen en zwarte elsen. Dit is het meest avontuurlijke deel van het park met ruige steenpartijen en te ontdekken routes.
 
Er komen ook twee parkpaviljoenen. Het ene heeft een verhoogd uitkijkpunt over de Schelde, een echte ontspanningsplek. Een tweede paviljoen is meer vormgegeven als een serre. Ze zullen alle twee een passende parkinvulling krijgen, zoals bijvoorbeeld een kleinschalig café of restaurant, of een tentoonstellings- of ontmoetingsruimte. In het meest zuidelijke deel komt ook een waterbos met waterminnende bomen. Het is het meest avontuurlijke deel van het park met ruige steenpartijen en te ontdekken routes.  

Inspraak

Honderden buurtbewoners gaven de afgelopen jaren mee input voor dit definitieve ontwerp: op de brugdagen midden 2019, tijdens een buurtmoment in oktober 2020 en later nog tijdens een digitaal buurtmoment. Op donderdag 21 april staat een nieuw buurtmoment gepland, waarbij het definitieve ontwerp wordt toegelicht. De wijk en omgeving ontvangen hiervoor een uitnodiging in de bus.

Timing

Als alles vlot verloopt, is alles klaar in voor de zomer van 2025.

Wie werkt eraan mee? 

AG Vespa coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien en legt het openbaar domein aan.

Het masterplan Scheldekaaien is opgemaakt door het ontwerpbureau PROAP/WIT/D-RECTA/IDROESSE en kwam tot stand na doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking. De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering.

Het ontwerp voor de Scheldekaaien Nieuw Zuid is van het ontwerpteam Sweco – PROAP – WIT architecten.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
De Vlaamse Waterweg nv
Stad Antwerpen
Ontwerper

Sweco- PROAP LDA - WIT architecten

Adres
Ledeganckkaai
Status
In realisatie

Gerelateerd

Kaaivlakte Scheldekaaien Nieuw Zuid
Nieuws

Voorontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid klaar

Het voorontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen is klaar. Er komt een park van 5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning, veel bomen en groen.

Huidige situatie Scheldekaaien- Nieuw Zuid ©Triple Living
Nieuws

Schetsontwerp Scheldekaaien - Nieuw Zuid

Scheldekaaien

Het schetsontwerp voor Nieuw Zuid op de Scheldekaaien is klaar.

Nieuw Zuid © Triple Living
Nieuws

Eerste stap voor een park aan de Scheldekaaien op Nieuw Zuid

Het college keurde de projectdefinitie van de Scheldekaaien Nieuw Zuid goed. Vervolgens kan een ontwerpteam hiermee aan de slag gaan. De focus ligt op een groene publieke ruimte van 53.000 m² in de vorm van een lineair park voor voetgangers en fietsers.