fbpx AG VESPA | Nieuw Zuid

Nieuw Zuid

Nieuw Zuid

Nieuw Zuid

Nieuw Zuid

Nieuw Zuid

Tijdlijn
2020
Selectie ontwerpteam en opmaak schets-en voorontwerp

In 2020 wordt een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van een schets- en voorontwerp.

2021
Definitief ontwerp

In 2021 wordt een definitief ontwerp opgemaakt en een omgevingsvergunning aangevraagd.

2022
Start werken aanleg park Nieuw Zuid

In 2022 starten de werken.

2024
Realisatie park Nieuw Zuid

In 2024 ronden de werken af en is het park klaar voor gebruik.

Over
info left

Een nieuw park aan de Schelde

Nieuw Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein ter hoogte van de Gerlachekaai. Op 20 december 2019 keurde het college de projectdefinitie van de Scheldekaaien Nieuw Zuid goed, waarmee vervolgens een ontwerpteam aan de slag kan gaan. De focus ligt op een groene publieke ruimte van 53.000 m² in de vorm van een lineair park voor voetgangers en fietsers. Met ruimte om te spelen en te sporten, maar ook voor ontmoeten via kleinschalige evenementen met een parkkarakter en enkele paviljoenen.

Waarom dit project? 

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is de stad bezig met een grootschalige heraanleg van de 7 kilometer lange Scheldekaaien. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Nieuw Zuid is een van die deelgebieden, het grenst aan het recent aangelegde Sint-Andries en Zuid. Nu de kaaimuurstabilisatie in dit gebied bijna afgerond is, kan een ontwerp voor de aanleg van de publieke ruimte opgemaakt worden. 

Wat gebeurt er? 

De projectdefinitie formuleert de uitgangspunten en doelstellingen waarmee een ontwerpteam aan de slag kan gaan. Voor de Scheldekaaien Nieuw Zuid worden volgende aandachtspunten voor het ontwerp van de publieke ruimte naar voren geschoven:

•    het deelgebied Nieuw Zuid moet bij uitstek een nieuw park voor de buurt en de stad worden. Een plaats om tot rust te komen en om te kunnen ontspannen;
•    het moet een groene ruimte worden waarbij de parkruimte maximaal wordt verbreed en waarbij het overstroombaar gedeelte tot een minimum beperkt wordt;
•    2 à 3 publiek toegankelijke paviljoenen met een beperkte hoogte kunnen een plek krijgen in het nieuwe park;
•    fietsers en voetgangers zijn de hoofdgebruikers van het park;
•    naast het fietspad wordt een zone van zes meter breed voorzien voor openbaar vervoer;
•    kleinschalige evenementen zijn mogelijk op een gecentraliseerde plek;
•    er moet ruimte zijn voor sport en spel.

Het nieuwe park moet tevens een verbinding vormen naar de nieuw te realiseren Scheldebrug, Blue Gate Antwerp, de Hobokense Polder én het stadscentrum.

Wie werkt eraan mee? 

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert het Scheldekaaienproject en legt het openbaar domein aan.

Het masterplan Scheldekaaien is opgemaakt door het ontwerpbureau PROAP/WIT/D-RECTA/IDROESSE en kwam tot stand na doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking. De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering.

 

Ledeganckkaai

info right
info-right-fields
Rol AG VESPA
Partners
De Vlaamse Waterweg nv
Stad Antwerpen
Ontwerper

PROAP LDA - WIT Architecten

Adres
Ledeganckkaai
Status
In realisatie

Gerelateerd

Nieuw Zuid © Triple Living
Nieuws

Eerste stap voor een park aan de Scheldekaaien op Nieuw Zuid

Het college keurde de projectdefinitie van de Scheldekaaien Nieuw Zuid goed. Vervolgens kan een ontwerpteam hiermee aan de slag gaan. De focus ligt op een groene publieke ruimte van 53.000 m² in de vorm van een lineair park voor voetgangers en fietsers.

Scheldekaaien ©Filip Dujardin
Project

Scheldekaaien

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht.

De wandeldijk na realisatie ©Frederik Beyens
Project

Sint-Andries en Zuid

Openbaar domein, Publieke gebouwen, Stadsontwikkeling

Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat.