Schetsontwerp Scheldekaaien - Nieuw Zuid

Schetsontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid klaar

Het schetsontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid is klaar. Het ontwerpteam Sweco-PROAP-WIT architecten tekende er een park van 5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning. Een voorontwerp wordt eind dit jaar nog verwacht. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg in 2022 starten. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de herontwikkeling van de Scheldekaaien en legt het openbaar domein aan.

Het schetsontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid is een eerste ontwerp waarmee het ontwerpteam Sweco – PROAP – WIT architecten verder aan de slag gaat. Voor de opmaak van het schetsontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid werden volgende aandachtspunten meegegeven door de stad:

•    Het deelgebied Nieuw Zuid moet bij uitstek een nieuw park voor de buurt en de stad worden. Een plaats om tot rust te komen en om te kunnen ontspannen.

•    Het moet een groene ruimte worden waarbij de parkruimte maximaal wordt verbreed en waarbij het overstroombaar gedeelte tot een minimum beperkt wordt.

•    Twee à drie tijdelijke of meer permanente paviljoenen met een maximale hoogte van twee bouwlagen en met respect voor het park kunnen een plek krijgen in de meer open ruimtes.

•    Fietsers en voetgangers worden de hoofdgebruikers van het park.

•    Naast het fietspad in rood asfalt wordt een zone van zes meter breed voorzien voor openbaar vervoer.

•    Kleinschalige evenementen zijn mogelijk op een gecentraliseerde plek.

•    Er moet ruimte zijn voor sport en spel.

Het park van 5 hectare moet een ontspannende verblijfsplek worden en krijgt een wisselend karakter. Zo is het de ambitie om bepaalde delen te ervaren als een echt bos, terwijl het in andere zones een meer open karakter kan hebben. Ook de relatie met de Schelde zal hierdoor steeds wisselend zijn. Soms loopt het wandelpad door de bomen, soms op de rand van de waterkering met een open zicht. Het moet een nieuwe publieke ruimte vormen als ontbrekende schakel tussen de nieuw te realiseren Scheldebrug, Blue Gate Antwerp, de Hobokense polder en het stadscentrum.

Een park met een uniek karakter

Met deze uitgangspunten werkte  het ontwerpteam een schetsontwerp uit voor het park met een uniek karakter.

Het dijkpad op de Scheldekaaien in Sint-Andries en Zuid loopt nog zo’n honderd meter door in het nieuwe, toekomstige park. Daarna gaat het dijkpad over in meer informele en meanderende paden in het park. De overgang tussen de verhoogde waterkering (park) en de kaaivlakte (blauwe steen) wordt uitgewerkt met taluds met verschillende hellingen, soms verhard en soms vergroend. Zo ontstaan er afwisselende plekken met een prachtig zicht over het water.

In het centrale gedeelte van het park wordt de belangrijkste verbinding met Nieuw Zuid gecreëerd met oversteekplaatsen naar de groene, polyvalente open plek om te spelen, te sporten, te picknicken, enzovoort. In het zuidelijke gebied wordt onderzocht of het regenwater van de Antwerpse Ring lokaal hergebruikt kan worden voor het beheer van het park. De waterkering zal hier ook dicht tegen de rijweg liggen zodat de bomen hier soms met hun voeten in het water staan en er zo een bijzondere plek ontstaat.

Inspraak

Tijdens 3 brugdagen tussen 12 juni en 21 augustus 2019 werd een onlinebevraging georganiseerd waarbij onder meer gevraagd werd naar de noden in de buurt van Nieuw Zuid. De resultaten gaven een goed zicht op de wensen van de buurt en zijn meegegeven aan het ontwerpteam zodat ze er in het schetsontwerp al rekening mee konden houden. Ook bij de verdere uitwerking van het ontwerp wordt in de verschillende fases teruggekoppeld met de buurt over de volgende stappen. Dit zowel bij het voorontwerp als bij het definitieve ontwerp.

Timing

Eind dit jaar wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een voorontwerp. In 2021 volgt de opmaak van een definitief ontwerp en wordt de aanvraag tot omgevingsvergunning doorlopen. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van de kaaivlakte starten in 2022.

Masterplan Scheldekaaien

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is de stad Antwerpen bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van bijna zeven kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht. Zeven verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien. Het masterplan is opgemaakt in opdracht van de stad Antwerpen, AG VESPA en De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. De stad Antwerpen en AG VESPA zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen een 15-tal jaar in beslag. In 2019 opende de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding en het ontwerp voor de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, centraal deel tussen Steenplein en Noorderterras, de tweede fase voor de kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, en de kaaivlakte Nieuw Zuid.

 

Gerelateerd

Toekomstbeeld Scheldekaaien Nieuw Zuid - hoofdpad met waterkanaal
Project

Nieuw Zuid

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Nieuw Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de aanleg van een park aan de Schelde ter hoogte van de Ledeganckkaai. 

De wandeldijk na realisatie ©Frederik Beyens
Project

Sint-Andries en Zuid

Publieke ruimte, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling

Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat.