Kattenberg 53-55

Over
info left

Waarom dit project?

AG Vespa pakt met het stedelijk grond- en pandenbeleid leegstaande en verkrotte panden aan en brengt ze als kwaliteitsvolle en duurzame woningen opnieuw op de markt. Op die manier krijgt de opwaardering van een aantal stadswijken een impuls.

Wat gebeurt er?

Dit was een braakliggend terrein in Oud-Borgerhout dat het scharnierpunt vormde tussen de dichte 19de-eeuwse bebouwing in de Kattenberg en het grootschalig appartementsgebouw in de Vinçottestraat en het daarnaast gelegen openbaar domein. 

Omwille van de beperkte afmetingen van het perceel koos de architect ervoor om de trappen van beide woningen in elkaar te wikkelen en de woningen in elkaar te weven. Daardoor wordt de circulatieruimte tot een minimum beperkt en kan elke woning profiteren van ruimtes die op het zuiden zijn georiënteerd.

Beide woningen hebben rechtstreekse toegang aan de straat. De ene woning heeft een tuin aan de achterzijde van de woning en de andere woning heeft 2 ruime dakterrassen.

De organisatie van de verschillende verdiepingen is opgebouwd rond een centrale kern waarin de trap en nevenfuncties zijn ondergebracht. Door de lichte scheidingswanden en de configuratie van de raamopeningen zijn de slaapvertrekken flexibel indeelbaar. De woonkamers krijgen extra kwaliteit door het hogere plafond.

De voorgevel in witte geglazuurde baksteen sluit naadloos aan bij de dichte bebouwing van de Kattenberg. Het ontwerp van de zijgevel is gebaseerd op de wachtgevels die ontstaan na de afbraak van aanpalende gebouwen en waarin de oorspronkelijke structuur nog herkenbaar is. De achterliggende structuur van de woonvertrekken wordt daarin ook expliciet gemaakt door het gebruik van verschillende formaten van gevelsteen. In de achtergevel wordt het kleine baksteenformaat van de zijgevel overgenomen.

De 2 woningen zijn in 2016 verkocht.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Architect

Architecten Broekx-Schiepers

Aannemer

Bouwonderneming Van Miert

Subsidies

Stedenfonds

Thema
Projectkost

508.000 euro excl. btw

Adres
Kattenberg 53-55
2140 Borgerhout
Status
Gerealiseerd

Gerelateerd

Gerenoveerde gevel aan de Appelstraat. Het gebouw telt 4 verdiepingen en een gelijkvloers.
Project

Appelstraat 23

Commercieel vastgoed, Wonen

Een voormalig woonhuis in de Appelstraat in Borgerhout wordt gerenoveerd en omgevormd tot 4 huurappartementen.

Toekomstbeeld Mellaertsstraat 5-9 © Haerynck Vanmeirhaeghe architecten
Project

Mellaertsstraat 5-9

Publieke gebouwen, Wonen

Dit project werd door omstandigheden stopgezet. Het oorspronkelijke plan was om hier een woonproject met ondergrondse buurtparking en -fietsenstalling te realiseren.