Copernicussite

Tijdlijn
10 juni 2022
Selectie als pilootproject voor innovatietraject luwte-en geluidsplanning

Het project Copernicussite is geselecteerd als een van de vijf pilootprojecten voor het innovatietraject luwte-en geluidsplanning. In dit traject wordt onderzocht hoe het ontwerp en de ruimtelijke inrichting kunnen zorgen voor een aangename geluidsbeleving.

Oktober 2021
Aankoop klooster en kerk

Stad Antwerpen koopt het voormalige dominicanenklooster en de bijhorende kerk langs de Ploegstraat 25-27 en langs de Provinciestraat 112 B aan.

Over
info left

De Copernicussite omvat het gebied tussen de Copernicuslaan, de Ploegstraat, de Provinciestraat en de Lange Kievitstraat in Antwerpen. De ruime site omvat onder andere een voormalig dominicanenklooster en bijhorende kerk, een school en het Copernicusgebouw.

Waarom dit project?

De herontwikkeling van de Copernicussite wordt in het bestuursakkoord 2019-2024 vooropgesteld als een volgende stap in de opwaardering van de Kievitwijk. De site wordt gekenmerkt door de nabijheid van en mogelijke aansluiting op de kantooromgeving rond het Mediaplein en op de kleinschaligheid van de woonwijk errond, die kampt met groentekorten. De Copernicussite is een scharnier tussen de internationale stationsomgeving en dichtbevolkte woonwijk en kan zo zorgen voor een slimme functionele aantakking op die woonwijk.

De ambitie is om het bouwblok op een duurzame manier om te vormen. Van een dichtgeslibd bouwblok zonder ruimtelijke of functionele relatie naar een kwaliteitsvol bouwblok met een groen binnengebied dat toegankelijk gemaakt wordt voor de buurt en nieuwe gebruikers. Het verouderd patrimonium wordt opgewaardeerd en met eventuele publieke functies of buurtfuncties wordt de plek een meerwaarde voor de omgeving.

Wat gebeurt er?

Als eerste stap koopt stad Antwerpen het voormalige dominicanenklooster en de bijhorende kerk langs de Ploegstraat 25-27 en langs de Provinciestraat 112 B aan. De panden vormen met hun centrale ligging en groene binnentuin een scharnier in het bouwblok.

Stad Antwerpen streeft naar een flexibel, toekomstbestendig en duurzaam sociaal-cultureel project op de site, in samenspraak met de betrokken publieke en private partners en de buurt. Centraal staat de groene binnentuin die beter ontsloten en toegankelijk zal worden voor de buurt, gekoppeld aan een aantal publieke programma’s. Ook het dubbel gebruik van ruimtes (zoals leslokalen, cafetaria, sanitair, fietsenberging, …) binnen het project is een van de doelen voor een optimale en levendige invulling.

De site biedt de mogelijkheid om verschillende programma’s te huisvesten. Daarbij wordt alvast voorgesteld om de vzw ‘Atlas, integratie & inburgering Antwerpen’ prioritair de kans te geven om mee te stappen in dit project aangezien zij al geruime tijd op zoek zijn naar uitbreiding en de nabijheid van de huidige locatie in de Carnotstraat een nauwe samenwerking met de huidige werking garandeert.

Het klooster en de kerk worden momenteel ingenomen met onder andere ateliers voor kunstenaars en een expositieruimte. Stad Antwerpen onderzoekt of en op welke manier die functies al dan niet een definitieve plek kunnen krijgen in dit ambitieuze stadsproject.

AG Vespa zal een haalbaarheidsstudie starten naar de mogelijkheden van de herontwikkeling van deze historische site.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert als projectregisseur de ontwikkeling van de Copernicussite.

Een luchtfoto van de Copernicussite
Een luchtfoto van de Copernicussite tussen de Copernicuslaan, de Ploegstraat, de Provinciestraat en de Lange Kievitstraat
info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Adres
Gebied tussen Copernicuslaan, Ploegstraat, Provinciestraat, Lange Kievitstraat, 2018 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Mediaplein Antwerpen met bomen en banken
Nieuws

Heraanleg Mediaplein aan het station Antwerpen-Centraal afgerond

openbaar domein

Het Mediaplein in de Kievitwijk is heraangelegd en omgevormd tot een aangename verpozingsplek in halfverharding met bomen, zitbanken en ondiepe waterkanaaltjes.

Een toekomstbeeld van het Mediaplein na de heraanleg
Nieuws

Definitief ontwerp van het Mediaplein en opening openbaar domein noord

De herontwikkeling van de Kievitwijk gaat voort: op het nieuwe Mediaplein komt een verhoogd pleingedeelte met tien bomen, zitbanken en een ondiep waterkanaaltje als speelaanleiding. De keerlus voor het verkeer wordt compacter en wordt onder de spoorwegbrug geschoven.

Verticale speelwand op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei in de Kievitwijk
Project

Kievit II

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Werken, wonen, spelen en sporten op een unieke plek naast de treinsporen.