Zee- en riviercruises meren in de toekomst aan ter hoogte van Het Steen

Ter hoogte van Het Steen komt een nieuw ponton van 350 meter lang waar zee- en riviercruises kunnen aanmeren. Zo komt de stad tegemoet aan de stijgende vraag van rederijen die in Antwerpen halt willen houden. Passagiers zullen onthaald worden in Het Steen, dat volledig gerestaureerd en uitgebreid wordt. De werken aan het ponton starten in september 2018 en zullen normaal gezien in mei 2020 afgerond worden.

Waarom dit project?

Zee- en riviercruises zijn aan een opmars bezig in Antwerpen. Er is nood aan extra capaciteit en een optimale infrastructuur om de boten te ontvangen. De huidige cruiseterminal vind je onder hangar 21 aan het Zuiderterras. Door de cruiseterminal te integreren met Het Steen moet ook de aanmeerplaats voor schepen naar het noorden verplaatst worden, ter hoogte van hangars 22 en 23. Door die verplaatsing komt de ruimte onder hangar 21 vrij voor andere ontwikkelingen. Het onthaal van de passagiers van zee- en riviercruises wordt zo ook op een hoger niveau gebracht wat de toekomstige groei zal stimuleren.

Een toekomstbeeld van het ponton van de nieuwe cruiseterminal gezien van op Linkeroever
Toekomstbeeld ponton cruiseterminal © ontwerp Ney & Partners - visualisatie bmd3d

Wat gebeurt er?

Ten noorden van het ponton Van Dijck, het populaire toegankelijke ponton aan het Steenplein, wordt een uitbreiding voorzien van 350 meter met pontons die geschikt zijn voor het aanmeren van zee- en riviercruises.

Eerst wordt de kaaimuur gestabiliseerd, net zoals dat over de volledige lengte van de Scheldekaaien gebeurt. Daarna beginnen de werken aan het ponton, dat uit een aantal verschillende onderdelen bestaat.

Een toekomstbeeld van het ponton van de nieuwe cruiseterminal gezien van op het water
Toekomstbeeld ponton cruiseterminal © ontwerp Ney & Partners - visualisatie bmd3d
links naast tekst
content

Schepen meren aan langs het afmeerponton. 2 toegangsplatformen, een ter hoogte van Het Steen en een ten noorden van het paviljoen Noorderterras, leiden via 2 bruggen naar de pontons. Op het ponton dat verbonden is met Het Steen komt een drijvende, transparante schuilconstructie. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton Van Dijck aan het Steenplein.

Het Steen, vlak bij het nieuwe ponton, wordt volledig gerestaureerd en uitgebreid en krijgt een nieuwe functie als toeristisch onthaalcentrum. Ook de passagiers van de zee- en riviercruises zullen in Het Steen onthaald worden.

Een toekomstbeeld van een van de toegangsbruggen van het ponton van de nieuwe cruiseterminal
Toekomstbeeld ponton cruiseterminal © ontwerp Ney & Partners - visualisatie bmd3d
rechts van tekst
content

Het ontwerp

Op het afmeerponton komt een mooi vormgegeven luifel die passagiers beschermt tegen regen en afschermt van het water. De wand van de luifel heeft een open patroon, net zoals de toegangsbruggen en het paviljoen.

De hoofdstructuur van de toegangsbruggen is geschilderd staal. De verschillende delen worden geschilderd in een lichtgrijze kleur aan de buitenzijde en in ‘goed-weer-kleuren’ aan de binnenzijde. De luifel kleurt aan de binnenzijde maritiem blauw, de toegangsbruggen geel. De kleuren zijn geïnspireerd op de typische kleuren die aanwezig zijn in de haven.

Wie werkt eraan mee?

Het cruiseponton wordt gerealiseerd in opdracht van de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv. AG VESPA is gedelegeerd bouwheer. Het ontwerp is van NEY & Partners, SBE – Technum is het studiebureau.

Gerelateerd

Het ponton aan het Steenplein en het Sint-Annaveer in de achtergrond
Project

Schipperskwartier en Centrum

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Schipperskwartier en Centrum maakt deel uit van de Scheldekaaien en wordt in een nieuw kleedje gestoken.

Een stukje Scheldekaaien voor de heraanleg
Project

Scheldekaaien

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht.