Voorontwerp Pomppark Zuid goedgekeurd

Het voorontwerp voor Pomppark Zuid, het eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten, is goedgekeurd. Met Pomppark Zuid wil de stad een nieuw park creëren voor de buurt, door het bestaande groengebied in gebruik te nemen als een verblijfsgebied. In het voorontwerp spelen  ecologie, water en erfgoed een centrale rol. Uit onderzoek blijft nu ook dat de voorgestelde geluidsmaatregelen een duidelijk positief effect hebben.

Stad Antwerpen realiseert met dit ontwerp voor Pomppark Zuid het eerste project van het Ringpark Groene Vesten, in het zuidelijke deel tussen de Kolonel Silvertoplaan en de Jan van Rijswijcklaan. Het nieuwe park ligt tussen het treinstation Antwerpen-Zuid, de spoorweg, de Desguinlei (Singel) en de Jan Van Rijswijcklaan.

Dit goedgekeurde voorontwerp is het resultaat van besprekingen tijdens verschillende werkbanken, werksessies, werkateliers en Ringdagen. Net zoals het hele Ringpark Groene Vesten is ook Pomppark Zuid ontworpen als een opstap naar een toekomstige overkapping.

Zeven thema’s spelen een centrale rol in het ontwerp van Pomppark Zuid:

  • Geluidsschermen: Geluidschermen begrenzen het park, en zorgen voor de leefbaarheid omdat bezoekers door de geluidsdemping aangenamer kunnen vertoeven in het park.
  • Sterke Singelrand: De parkrand parallel aan de Singel wordt versterkt, verdergaand op het werk van het Beeldkwaliteitplan Groene Singel, om zo de parkrand om te vormen tot een toegangszone.
  • Ecologie: Er worden diverse weelderige en gevarieerde groene randzones ontwikkeld, met overgangen naar weidegebieden en in afwisseling met de recreatiedelen van het park.
  • Verbindingen: De stad zoekt naar mogelijke verbindingen met de aangrenzende buurt. Paden vormen een uitnodiging om te genieten van de groene zones en het ontwerp creëert nieuwe ontmoetingsplekken en parktoegangen.
  • Water: De stad zet water in om gevarieerde zones te creëren en de ecologische diversiteit te versterken. Het pompstation vormt het focuspunt voor de permanente waterelementen in het park.
  • Erfgoed: Erfgoed is een belangrijke identiteitsfactor en een verrijking voor het park. Er wordt in het ontwerp gerefereerd naar de oude Brialmontomwalling en het pompgemaal speelt als recentere infrastructuurmachine een centrale rol in het park.
  • Programma: De stad wil het park inzetten op een aanbod voor lokaal gebruik, met een informeel aanbod aan activiteiten. Voor stedelijke activiteiten, waaronder sportvelden en formele speelvelden, wordt gekeken naar een toekomstvisie voor de parking Desguinlei, die een dichtere aansluiting heeft met de wijken.
© BUUR-Latz-Greisch-SWP ism Antea en Levuur
rechts van tekst
content

Geluidsmaatregelen

Universiteit Gent maakte een geluidsmodellering van de geluidsmaatregelen voorgesteld in het voorontwerp: een schanskorvenwand langsheen het spoor, een verdiepte zone aan het pompgebouw en ‘heuveltjes’ langsheen de Singel. Ook de materialen en beplanting in het park werden in het model opgenomen. Zowel het geluid van de Ring, de Singel als de sporen werden in rekening gebracht. Het geluid van de Kolonel Silvertoplaan en Jan Van Rijswijcklaan werd niet onderzocht in deze modellering.

De voorgestelde geluidsmaatregelen in het ontwerp hebben een duidelijk positief effect:

  • De geluidsdemping is vooral merkbaar ten opzichte van het geluid van de Ring. Aan de Ring- en spoorzijde van het park worden grote reducties voorspeld, tot meer dan 10 dBA. In de verlaagde zone komt het geluidsniveau onder 55dBA, vergelijkbaar met het geluidsniveau van bijvoorbeeld het Stadspark.
  • Voor het geluid van de sporen blijkt de voorgestelde schanskorfwand en verdiepte zone zeer effectief, gelet op de ligging direct naast de parkrand.
  • Aan de zijde van de Singel is er een verschil merkbaar vlak aan de heuveltjes.

Deelproject van Ringpark Groene Vesten

Pomppark Zuid is een eerste deelproject van het Ringpark Groene Vesten, een park dat de bestaande en nieuwe ‘Vestenparken’ met elkaar verbindt. Ringpark Groene Vesten is zo’n 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring van het station Antwerpen-Zuid tot aan het knooppunt met de E34/E313 op de grens van Borgerhout met Deurne. Het maakt van deze zone langs de Ring een groene plek voor de nabijgelegen buurten en de stad. Het voorontwerp voor het deelproject Pomppark Zuid volgt het concept van het landschapsontwerp voor Ringpark Groene Vesten.

Meer informatie

Alle info over De Grote Verbinding en dus ook de Ringparken is te vinden op www.degroteverbinding.be, hier vind je de rechtstreekse link naar het Ringpark Groene Vesten.

Gerelateerd

Bosschagelandschap
Project

Groene Singel

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Het verhaal van de Groene Singel speelt zich af in de ruimte tussen de 19de-eeuwse binnenstad en de 20ste-eeuwse buitenstad.

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.