Verslag tweede publieksmoment Plan Stuivenberg

Het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen-Noord verhuist. In 2023 vertrekken de meeste diensten van het ziekenhuis naar ZNA Cadix, het nieuwe gebouw tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. Alleen het psychiatrisch ziekenhuis blijft op dezelfde plek. Zo komt er op het terrein van Stuivenberg heel wat ruimte vrij. Voor die ruimte maken we nieuwe plannen op.

Op zondag 30 oktober vond een tweede publieksmoment over Plan Stuivenberg plaats. Buurtbewoners kregen de kans om het ontwerpteam voor de nieuwe site te ontmoeten in de zalen van SAAMO De Wijk aan het Willy Vandersteenplein. Het voorlopige plan voor de toekomst van het Stuivenbergterrein werd er voorgesteld, waarna de bezoekers met het team in gesprek konden gaan en hun opmerkingen of vragen bij de plannen konden geven.

Door de coronamaatregelen konden we geen grote groepen ontvangen voor dit tweede moment en helaas ook geen gebruik maken van de ziekenhuissite zelf. Verspreid over 6 groepen namen er 72 buurtbewoners deel aan dit publieksmoment. De vragen en opmerkingen lees je in het verslag dat je hier kan downloaden.

 

Gerelateerd

Wedstrijdontwerp herontwikkeling Stuivenberg met zicht op de ingang aan de hoek Lange Beeldekensstraat - Pesthofstraat
Nieuws

Plan Stuivenberg: kennismaking ontwerpteam

Op zondag 30 januari 2022 ben je welkom om het team achter Plan Stuivenberg te ontmoeten. De ontwerpers luisteren graag naar jouw mening over de plannen voor de nieuwe Stuivenbergsite.

 

Wedstrijdontwerp herontwikkeling Stuivenberg met zicht op de tuin en wandelgangen in open lucht..
Nieuws

Ontwerpteam aangesteld voor herontwikkeling Stuivenbergsite in Antwerpen-Noord

We stelden een ontwerpteam aan om de herontwikkeling van de Stuivenbergsite in Antwerpen-Noord vorm te geven. Korteknie Stuhlmacher Architecten en Bovenbouw Architecten werken daarvoor samen met BOOM Landscape en architectenbureau Sabine Okkerse.

Ontwerp voor de toekomst van de Stuivenbergsite.
Project

Stuivenbergsite

Stadsontwikkeling

De site van het Stuivenbergziekenhuis wordt herontwikkeld tot een plek met een mix van stedelijke diensten, woningen, (zorg)voorzieningen, werkplekken en groene open ruimte.