Start restauratie wandelterras en hangars tussen Steen en Noorderterras

Op maandag 18 september 2023 startte op de Antwerpse Scheldekaaien de restauratie van het wandelterras en de hangars tussen Het Steen en het Noorderterras. Als alles vlot verloopt gaat het wandelterras tegen komende zomer terug open, en zijn de werken aan de hangars afgerond in het voorjaar van 2025. De restauratie past binnen het langlopende project van de volledige heraanleg van de Scheldekaaien.

De hangars tussen Het Steen en het Noorderterras zijn dringend aan restauratie toe. Ook zijn er een aantal aanpassingen aan de constructie nodig, zodat de ruimte eronder een volwaardige aangename verblijfszone kan worden. Ook het wandelterras achter de hangars moet vernieuwd worden.

Meer daglicht

De afdaken worden ontdaan van bestaande verflagen en roest, en krijgen nieuwe afwerkingslagen in hun originele kleuren. Om van de ruimte onder de hangars een aangename verblijfsruimte te maken, worden tijdens de restauratie enkele zaken aangepast. Het gaat dan om het vernieuwen en vergroten van de huidige lichtstraten, zodat meer licht tot in de hangars doordringt. Daarbij krijgen de restanten van de burchtmuur en de Sint-Walburgiskerk extra veel daglicht. Verder komt er akoestische isolatie en nieuwe verlichting.

renderbeeld van onder de hangars
Een toekomstbeeld van de verblijfsruimte onder de hangars, met de nieuwe daklichten in de afdaken duidelijk zichtbaar © Palmbout Urban Landscapes – Tractebel

Wandelterras als groene aangename verblijfsruimte

Het verhoogde wandelterras biedt een prachtig uitzicht op de Schelde. Het wandelterras zelf krijgt een opknapbeurt. De aannemer verstevigt de structuur en vernieuwt de vloer en de balustrade. Die laatste krijgt een houten leunrand. Het wandelterras vergroent tot ‘Kaailine’, een aangename verblijfsruimte met een robuust maritiem karakter en zitplekken. Er komen plantvakken met siergrassen, vaste planten en heesters. Alle soorten zijn bestand tegen een zilt klimaat en verdragen dus de wind en droogte aan de Schelde.

Timing en ontwerpteam

Als alles vlot verloopt, is tegen de zomer van 2024 het wandelterras volledig vernieuwd en gaat het dan opnieuw open voor het publiek. De restauratiewerken aan de hangars lopen dan nog voort tot het voorjaar van 2025. Het wandelpad tussen de hangars en de waterkeringsmuur blijft tijdens de werken steeds toegankelijk voor voetgangers.

Het ontwerpteam is Erfgoed en Visie bv in samenwerking met Palmbout Urban Landscapes en Tractebel.

toekomstbeeld wandelterras met plantenbakken waarin grassen en heesters groeien.
Een toekomstbeeld van het wandelterras omgevormd tot ‘Kaailine’, een groene aangename verblijfsruimte met zitplekken © Palmbout Urban Landscapes – Tractebel

Heraanleg kaaivlakte

De restauratie van de afdaken van de hangars en het wandelterras past binnen de heraanleg van de Scheldekaaien. In dit deel van de kaaivlakte, tussen Het Steen en het Noorderterras, zal het verleden van Antwerpen in de kijker staan. Ondergrondse restanten worden opnieuw beleefbaar gemaakt onder de historische hangars. Zo wordt de vroegere burchtmuur over de hele breedte van de hangars blootgelegd tot een diepte van 2,7 meter. Het Steenplein krijgt een groene vernieuwing. De bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden en aangevuld met meer groen. De heraanleg van de kaaivlakte in dit deel zal volgen op de restauratie van de afdaken en het wandelterras.

Masterplan Scheldekaaien

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is stad Antwerpen bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. Het gaat om een strook van bijna 7 kilometer, van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. Ze zijn grondig van uitzicht aan het veranderen. De zeven verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien, dat is opgemaakt in opdracht van stad Antwerpen, AG Vespa en De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. Stad Antwerpen en AG Vespa zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen in totaal een 15-tal jaar in beslag.

In 2019 openden de Belvédère in het Droogdokkenpark en de eerste fase van de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid.

Afgelopen zomer volgde de tweede fase van dat deelgebied Sint-Andries en Zuid.

Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding, het ontwerp en de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, centraal deel tussen Steenplein en Noorderterras, en Nieuw Zuid.

Gerelateerd

Een toekomstbeeld van het Steenplein na de heraanleg
Nieuws

Voorontwerp Scheldekaaien van Steenplein tot Noorderterras goedgekeurd

Het voorontwerp voor de vernieuwing van de Scheldekaaien van het Steenplein tot het Noorderterras is goedgekeurd. In dit deel zal het verleden van Antwerpen in de kijker staan, door ondergrondse restanten opnieuw beleefbaar te maken onder de historische hangars.

Een toekomstbeeld van de Kaailine op het wandelterras aan de Scheldekaaien
Nieuws

Kaailine wordt nieuwe groene verblijfsplek op wandelterras richting Noorderterras

De ‘Kaailine’ krijgt zijn definitieve plek op het wandelterras tussen het Steenplein en het Noorderterras. Het wordt een nieuwe groene wandelstrook langs plantvakken met gevarieerd groen en geïntegreerde zitbanken.

Een stukje Scheldekaaien voor de heraanleg
Project

Scheldekaaien

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht.