Start plaatsing Scheldekaaihangars op Spoor Oost

Hangar 19, de historische Scheldekaaihangar van het deelgebied Sint-Andries en Zuid, wordt in 2 verdeeld en krijgt een nieuwe plaats op Spoor Oost als landmark. Zo wordt tegemoetgekomen aan de behoefte daar aan kleinere deellocaties met een herkenningspunt en beschutting. De voorbereidende werken voor de plaatsing starten vandaag. In april zouden de 2 delen van de Hangar kunnen geplaatst worden op Spoor Oost.

De site Spoor Oost is in maart 2016 geopend als nieuwe publieke ruimte en als locatie voor evenementen zoals de Sinksenfoor en evenementparkeren voor het Sportpaleis, de Lotto Arena en Trix. Uit een studie rond de invulling van Spoor Oost, gefinancierd door het Vlaams stadsvernieuwingsfonds, blijkt dat er behoefte is aan kleinere deellocaties op de site. Meer kleinschalige plekken, uitgebouwd met een landmark zoals een shelter, zijn een herkenningspunt, bieden bescherming tegen regen, wind en zon, kunnen gebruikt worden voor de organisatie van evenementen en zorgen voor extra activiteiten.

De stad zocht in 2016 actief naar plaatsen om enkele grote Scheldekaaihangars te hergebruiken. Vanuit erfgoed dienen deze loodsen deskundig gedemonteerd en verplaatst worden. De hangars zijn structureel in goede staat en hebben een bijzondere esthetische uitstraling door de sierlijke ornamenten in de frontons van de hangars.

De stad besliste dan ook om een van de hangars, Hangar 19, in te planten als landmark op Spoor Oost. Vandaag starten de voorbereidende werken voor de plaatsing van de voormalige Scheldekaaihangar op Spoor Oost. Eerst worden alle grond- en funderingswerken uitgevoerd ter hoogte van de goederenkranen en ten noorden van de site Bahnhof. Gelijktijdig worden de staalstructuren van de hangars in een atelier gerestaureerd, zodat ze  in april geplaatst kunnen worden. De werken eindigen begin mei, voor de start van de Sinksenfoor.

Over de realisatie van een hangar op een derde locatie, ter hoogte van de Schijnpoort, wordt pas beslist na evaluatie van het bouwproces van de eerste 2 hangars.

Toekomstbeeld Scheldekaaihangar Bahnhof © Tractebel Technum

Toekomstbeeld Scheldekaaihangar aan Hof Ter Lo © Tractebel Technum

Een nieuwe landmark op 2 locaties

Schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde: “Hangar 19, de historische hangar van het deelgebied Sint-Andries en Zuid op de Scheldekaaien, wordt in 2 delen verdeeld. De delen worden elk een landmark op Spoor Oost, meer bepaald aan Hof ter Lo en Bahnhof.” Naast beschutting bieden beide landmarks ook ruimte voor kleinere evenementen. Deze locaties werden vanuit landschappelijk en programmatorisch oogpunt geselecteerd rekening houdende met de inplanting van de Sinksenfoor en het evenementparkeren op de site.

Aan Hof ter Lo komt een hangar van 24 op 36 meter (864 m²) onder de oude goederenkranen, die hun huidige vorm en positie behouden. De dakconstructie van de hangar wordt voor de helft lichtdoorlatend opgebouwd. De hangar is volledig overdekt en biedt mogelijkheden voor de organisatie van evenementen op buurtniveau. Om voldoende windbeschutting te creëren, wordt er gezocht naar een ruimtelijke structuur in kleine modules, al dan niet met groen. De modules kunnen aangepast worden naargelang het seizoen, evenement,…

Ten noorden van Bahnhof wordt een hangar van 24 op 48 meter (1152 m²) geïntegreerd binnen het aanwezige groen op Spoor Oost. De staalstructuur van deze hangar wordt volledig uitgewerkt als een groene structuur. Langs de zijde van de Noordersingel krijgt de hangar een groene wand, de aanwezige bomen worden geïntegreerd en het dak wordt een groendak ter beschutting van de zon.

Het ontwerp is van Tractebel – Technum. De stad Antwerpen en EFRO investeren, in het kader van het stadsproject Spoor Oost, 900.000 euro excl. btw - 1.100.000 euro incl. btw - voor de plaatsing van de hangars op Spoor Oost. Daarvan wordt 40% wordt gesubsidieerd in het kader van het EFRO programma 2014-2020.

Je leest hier meer over de ontwikkeling Spoor Oost.

Bekijk hier de demontage van Hangar 19.

Gerelateerd

Een panorama van Spoor Oost met rechts de historische gele kranen
Project

Spoor Oost

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Nieuwe publieke ruimte, een plek voor evenementen en parking op een verlaten containerterminal in het noorden van Antwerpen.

De wandeldijk na realisatie ©Frederik Beyens
Project

Sint-Andries en Zuid

Publieke ruimte, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling

Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat.