Stad zoekt tijdelijke invulling voor brugwachtershuisje aan Asiadok

Het college keurde de voorwaarden goed voor een tijdelijke commerciële invulling van het brugwachtershuisje aan het Asiadok op Het Eilandje. In het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Innovatieve Stadshaven wil de stad die omgeving levendiger maken. De tijdelijke invulling van het brugwachtershuisje moet daaraan bijdragen: de voorkeur gaat naar een seizoensbar. De oproep verloopt via het systeem van biedingen onder gesloten omslag met projectvoorstel.

Het brugwachtershuisje ligt op het Kempeneiland in het Asiadok, Spitsenstraat 31, 2030 Antwerpen, en beschikt over een bijhorende buitenruimte. Het huisvestte tot september 2022 het Koninklijk Marine Kadettenkorps. Sindsdien staat het pand leeg, maar daar komt hopelijk snel verandering in.

Brugwachtershuisje aan Kempeneiland
Brugwachtershuisje op Kempeneiland

RUP Innovatieve Stadshaven

Voor de ruimere omgeving waarin het brugwachtershuisje zich bevindt is momenteel het RUP Innovatieve Stadshaven in opmaak. Begin 2022 keurde het college het ruimtelijk kader goed voor de verdere uitwerking van dit RUP.

Met dit plan wil stad Antwerpen de omgeving van het Asiadok, momenteel nog weinig bekend bij heel wat Antwerpenaren, terug meer zichtbaarheid en bekendheid geven. De levendige invulling van het brugwachtershuisje is daarom een belangrijke pijler om dit stukje van de stad opnieuw op de kaart te zetten.

Tijdelijke commerciële invulling

AG Vespa lanceert een oproep waarbij gezocht wordt naar een uitbater die het pand een tijdelijke commerciële invulling geeft die een breed publiek aanspreekt. De voorkeur gaat uit naar een bar die in de zomer en de winter uitgebaat wordt.

Gezien de locatie zal de stad er streng op toezien dat de uitbater rekening houdt met de algemene richtlijnen omtrent veiligheid aan het water en geluidsoverlast. Ook moet de tijdelijke invulling in synergie zijn met en respect hebben voor de buurt.

De toewijzing zal gebeuren volgens het systeem van biedingen onder gesloten omslag waarbij kandidaten zowel een financieel voorstel en een projectvoorstel als een businessplan moeten voorleggen.

Alle informatie over de oproep lees je hier.

Gerelateerd

Het Mexico-eiland en het Albertkanaal maken deel uit van de Innovatieve Stadshaven
Project

Innovatieve Stadshaven

Gebiedsontwikkeling

De stad wil van de noordoostkant van het Eilandje en het aansluitende Steenborgerweert een Innovatieve Stadshaven maken. Het is een overgangsgebied tussen stad en haven waar vooral veel bedrijvigheid zit die in de stad moet kunnen blijven.