Sitemanager voor Stuivenbergsite aangesteld

Na de verhuis van ZNA is de Stuivenbergsite weer in eigendom van stad Antwerpen. Daarbij werden begin mei reeds een aantal tuinen opengesteld voor de buurt. Vanaf oktober zal er ook een nieuwe invulling komen voor deze tuinen en een deel van de gebouwen. Om dat alles te organiseren en in goede banen te leiden, stellen we nu een professionele leegstandsbeheerder aan.  

De opdracht van die sitemanager, Entrakt bv, bestaat erin om de invulling van de gebouwen te coördineren en het dagelijks beheer en toezicht, de bewaking en het onderhoud van de gebouwen en tuinen op te nemen. Het gaat niet om de volledige site, maar om een aantal gebouwdelen aan de voorkant en de westkant van de site. De rest wordt nog door het psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg gebruikt.

Bestaande dynamieken versterken 

Entrakt heeft al heel wat ervaring in professioneel leegstandsbeheer - onder andere met de door de stad aangekochte panden aan de Ten Eekhovelei - en wist met een onderbouwd voorstel de jury te overtuigen.  

In hun plan staat enerzijds maximale en continu invulling van de gebouwen centraal. Het zet in op het clusteren van verschillende activiteiten (sociaal, cultureel, sport, et cetera), maar er is ook ruimte voorzien voor kleinschalige evenementen.  

Bovendien willen ze ook een meerwaarde bieden voor de wijk. De bedoeling is om met heel wat uiteenlopende activiteiten de levendigheid en sociale controle van en in de buurt te verhogen, en bestaande positieve dynamieken verder te versterken

Opstart in het najaar 

We voeren momenteel nog onderhoudswerken uit om de gebouwen te voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. Het is de bedoeling dat Entrakt de opdracht opneemt vanaf oktober, voor een periode van twee jaar. Die termijn kan verlengd worden in functie van de definitieve herontwikkeling.  

Herontwikkeling Stuivenbergsite  

Eind 2023 verhuisde ZNA Stuivenberg grotendeels naar ZNA Cadix aan Kop Spoor Noord. Hierdoor kwam er heel wat ruimte vrij. De ambitie van stad Antwerpen is om deze plek om te vormen tot een monumentale en groene parel, het historische 19de-eeuwse gebouwencomplex in ere te herstellen en een nieuwe invulling te geven, en een grote publieke tuin te creëren.  

 

Gerelateerd

Stuivenberg
Nieuws

Tuinen Stuivenbergsite openen vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei stelt de stad een deel van de tuinen (kant Pesthofstraat) van de Stuivenbergsite open. Tegen het einde van de maand opent er ook een pop-upbar.

Stuivenberg
Nieuws

Sitemanager gezocht voor deel van Stuivenbergsite

De opdracht van die sitemanager zal erin bestaan om het dagelijks beheer en toezicht, de bewaking en het onderhoud van de gebouwen en tuinen op te nemen.

Ontwerp voor de toekomst van de Stuivenbergsite.
Project

Stuivenbergsite

Gebiedsontwikkeling

De site van het Stuivenbergziekenhuis wordt herontwikkeld tot een plek met een mix van stedelijke diensten, woningen, (zorg)voorzieningen, werkplekken en groene open ruimte.