Tuinen Stuivenbergsite openen vanaf 1 mei

Sinds maart is stad Antwerpen opnieuw eigenaar van het gedeelte van de Stuivenbergsite waar voorheen het algemeen ziekenhuis ZNA Stuivenberg was gevestigd, een belangrijke stap in de herontwikkeling van het gebied. Later dit jaar krijgt een deel van de gebouwen en tuinen een tijdelijke invulling. In afwachting daarvan stelt de stad een deel van de tuinen nu al open voor de buurt.

De tuinen langs de kant van de Pesthofstraat zullen open zijn van 1 mei tot 1 juni, elke dag van 11 tot 20 uur. Werkhaven ziet dagelijks toe op het openen en sluiten van de tuinen.

Aan de Lange Beeldekensstraat, links van de voormalige spoedingang, is een kleine groenzone vrijgemaakt die altijd toegankelijk is en waar een groot nieuw toekomstbeeld hangt. Daar komen ook nog zitbanken.
 

Een toekomstbeeld van de Stuivenbergsite, gezien vanuit de Lange Beeldekensstraat
Een toekomstbeeld van de Stuivenbergsite, gezien vanuit de Lange Beeldekensstraat, rechts van het hoofdgebouw © Korteknie Stuhlmacher Architecten, Bovenbouw Architecten en BOOM Landscape

Pop-upbar

Het college heeft vandaag ook de uitbating goedgekeurd van de pop-upbar in de tuinen langs de kant van de Pesthofstraat. De bar zal worden uitgebaat door Ellen Pleysier van café Zeppelin op het Damplein en Jente De Graef, buurtbewoner en lid van bewonersgroep Omarm Stuivenberg. De precieze startdatum zal nog worden bepaald (omstreeks eind mei-begin juni). Het is vanaf dan aan de uitbaters van de bar om de tuinen telkens te openen en te sluiten. De bar zal zes dagen per week open zijn, tot eind september.

Zomerprogrammatie

De stad zet een zomerprogrammatie op in de tuinen, met focus op evenementen en kleinschalige activiteiten samen met de buurt. Zo zullen er in juli bijvoorbeeld vier edities plaatsvinden van ‘Muziek in de wijk’, georganiseerd door de Zomer van Antwerpen. De zomerprogrammatie in de tuinen staat op de website Antwerpen Morgen.

Sitemanager gezocht

Later dit jaar zal een deel van de gebouwen en tuinen een nieuwe tijdelijke invulling krijgen. Om dat in goede banen te leiden, zoekt AG Vespa een professionele partner die instaat voor die tijdelijke invulling en het beheer en onderhoud van de site vanaf oktober 2024. Kandidaten kunnen nog steeds een projectvoorstel indienen, tot eind april.

Gerelateerd

Stuivenberg
Nieuws

Sitemanager gezocht voor deel van Stuivenbergsite

De opdracht van die sitemanager zal erin bestaan om het dagelijks beheer en toezicht, de bewaking en het onderhoud van de gebouwen en tuinen op te nemen.

De hoofdingang in rode baksteen van het Stuivenbergziekenhuis aan de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen-Noord
Nieuws

Krijtlijnen herontwikkeling Stuivenbergsite liggen vast

Het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds kende een projectsubsidie van 2,6 miljoen euro toe voor de herontwikkeling van de Stuivenbergsite. Het project wil deze plek in de stad omvormen tot een monumentale en groene parel in de dichtbebouwde wijk Antwerpen-Noord.

Ontwerp voor de toekomst van de Stuivenbergsite.
Project

Stuivenbergsite

Gebiedsontwikkeling

De site van het Stuivenbergziekenhuis wordt herontwikkeld tot een plek met een mix van stedelijke diensten, woningen, (zorg)voorzieningen, werkplekken en groene open ruimte.