fbpx Projectoproep: logistiek en stadsdistributie via binnenvaart | AG VESPA
©Elvire Van Ooteghem

Projectoproep: logistiek en stadsdistributie via binnenvaart

Projectoproep: logistiek en stadsdistributie via binnenvaart

De stad lanceert een oproep naar slimme mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse regio. De focus ligt op oplossingen via binnenvaart voor vrachtverkeer voor de bouw en stedelijke distributie. Inschrijven kan vanaf nu tot 28 september.

Grote logistieke stromen

Bouwlogistiek en stedelijke distributie creëren enorm grote volumes aan logistieke stromen in de stad. Al dat materiaal wordt momenteel nog steeds overwegend getransporteerd via de weg. Anderzijds is de binnenvaart een ideale oplossing voor het vervoeren van grote volumes op korte tijd, aangezien er aanzienlijk meer vracht op een schip past. Voornamelijk de bouw-, afval- en horecasector bieden opportuniteiten.

Sinds oktober 2015 ligt er een terminal voor binnenvaart in het zuiden van de stad, aan Blue Gate Antwerp. De 200 meter lange kaaimuur is aangelegd door de Vlaamse Waterweg en is onderdeel van het Blue Gate Antwerp project, een samenwerking tussen de stad Antwerpen, Vlaanderen en privébedrijven. Een van die bedrijven, Van Moer, baat de kaaimuur uit. De stad bekijkt hoe de overslag van goederen op deze kade verder kan geoptimaliseerd worden en hoe stadsdistributie op de site van Blue Gate kan geïntegreerd worden.

In het traject ‘logistieke optimalisaties’ onderzoekt Antwerpen ook in andere delen van de stad kansrijke locaties en een manier om de logistiek voor materialen voor stadsdistributie te verbeteren.

Pilootprojecten

Op korte termijn wil de stad al een aantal pilootprojecten voor stadslogistiek via binnenvaart inrichten, op verschillende locaties. Er zullen hiervoor meerdere open oproepen worden georganiseerd, elk met de focus op een specifieke locatie. Daarna mag de beste kandidaat per locatie zijn proefproject daar uitvoeren. Bedrijven kunnen immers een belangrijke rol opnemen om de mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid in de Antwerpse regio te verbeteren.

Via de pilootprojecten wil de stad meer te weten komen over wat haalbaar en wenselijk is met betrekking tot:

  • de aanvoer en afvoer van (bouw)materialen via binnenvaart in de stad;
  • logistieke activiteiten gericht op stedelijke distributie;
  • de operationele organisatie van deze activiteiten en wat die van een toekomstige projectlocatie vraagt;
  • positieve impact op verkeerscongestie en een modal shift in functie van de geplande infrastructuurwerken en doorstroming op hoofdwegen.

Eerste locatie: Asiadok-Westkaai (Kempeneiland)

De eerste locatie voor een proefproject is inmiddels gekend. De projectlocatie  heeft een oppervlakte van circa 7.000 vierkante meter en ligt tussen de Asiadok-Westkaai en de kade van het Asiadok, een dok dat bij het stadshavengebied hoort.

Het terrein is verhard. Het wordt uitgebreid met een kadestrook over de volledige lengte (circa 60 meter) van de toegewezen ligplaats.  

De geselecteerde kandidaat staat in voor alle kosten verbonden aan de inrichting, opstarten, uitvoering en ontbinding van het pilootproject. Het terrein zal na 1 jaar, bij de afloop van het pilootproject, terug in oorspronkelijke staat onder het beheer van AG VESPA komen.      

Geïnteresseerde kandidaten kunnen de beschikbare bijkomende informatie hier lezen in bijgevoegde documenten. Meer info kan je opvragen bij AG VESPA, via info@vespa.antwerpen.be of tel 03 259 28 10. Projectvoorstellen worden ten laatste verwacht op vrijdag 28 september om 14 uur. Ze moeten onder gesloten omslag en met vermelding ‘Oproep pilootproject Kempeneiland’ afgeleverd worden bij AG VESPA, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen. Meer info over de innovatieve stadshaven is hier te vinden.

Evaluatie

Om na te gaan of de projecten ook effectief voldoende verkeer van de wegen halen, wordt gekeken naar verschillende indicatoren zoals de impact op de logistieke keten, het wegennet en de leefomgeving. Verder wordt er rekening gehouden met de reikwijdte en organisatie van de activiteiten, de meest geschikte locaties en de noodzakelijke infrastructuur en investeringsbehoefte.

Gerelateerd

Het Mexico-eiland gezien van boven het Kattendijkdok © Antoine Horenbeek
Project

Innovatieve stadshaven

Stadsontwikkeling

De stad wil van de noordoostkant van het Eilandje en het aansluitende Steenborgerweert een ‘innovatieve stadshaven’ maken. Het is een overgangsgebied tussen stad en haven waar vooral veel bedrijvigheid zit die in de stad moet kunnen blijven.