Bomenaanplant Park Brialmont volop bezig

De aanplant van 280 bomen voor de twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, is volop bezig. Het is een van de laatste stappen richting de oplevering van beide deelprojecten: in maart worden de werken afgerond. Daarna mag het pas gezaaide gras ongeveer twee maanden niet betreden worden. Eind mei organiseert het district Berchem een openingsfeest.

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één groot ‘groen hart’ van maken dat de delen van Berchem binnen en buiten de Ring met elkaar verbindt, als onderdeel van de Groene Singel.

Twee weken geleden zijn al 111 bomen, voornamelijk eiken en wilgen, geleverd voor natuurpark Wolvenberg. Die zijn intussen allemaal geplant.

Gisteren, dinsdag 4 februari, vond de tweede levering bomen plaats. Het gaat om:

  • 145 bomen voor natuurpark Wolvenberg, waaronder alle fruitbomen voor op de toekomstige picknickweide. De komende twee weken worden die allemaal geplant (onder voorbehoud van goede weersomstandigheden).
  • 24 bomen, onder andere lindes, kastanjes en eiken, voor de Entree Grotesteenweg. Vijf lindes daarvan werden onmiddellijk in de terrassenconstructie aan de Brilschansvijver geplant. Nadat alle bomen in natuurpark Wolvenberg geplant zijn, worden de overige bomen voor de Entree Grotesteenweg geplant.
De eerste bomen gaan in de grond aan de trappenpartij aan de Brilschansvijver
De eerste bomen gaan in de grond aan de Brilschansvijver
links naast tekst
content

Laatste werken en openingsfeest

De komende tijd zaait de aannemer nog gras, legt hij een pad en vlonders aan, en verhuist hij de standbeelden met leeuwenkoppen naar hun definitieve plaats. De werken aan het natuurpark Wolvenberg en aan Entree Grotesteenweg worden in maart afgerond. Daarna mag het pas gezaaide gras ongeveer twee maanden niet betreden worden. Eind mei organiseert het district Berchem een openingsfeest.

Natuurpark Wolvenberg, naast natuurgebied Wolvenberg, geënt op ecologie en erfgoed

Tussen de Ring en de Singel ligt Wolvenberg, het enige natuurgebied binnen de Ring. Binnen Park Brialmont blijft Wolvenberg een gebied waar de natuur haar gang kan gaan. Het gebied naast dit natuurgebied wordt omgevormd tot een nieuw open groen natuurpark, een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. Dat is een wenselijke aanvulling op het schaarse publiek toegankelijke groen en verbetert de leefbaarheid van heel Berchem in het algemeen.

Ruimte voor picknick en spelen

Het nieuwe natuurpark wordt aangelegd met hoogtes en laagtes. Daardoor ontstaan twee komvormige ruimtes die zorgen voor een aangenamer geluidsklimaat. Die twee kommen zijn de voornaamste verblijfsplekken. Er komt een gezellige picknickruimte met een extra lange picknickbank te midden van een weide met fruitbomen. Verder krijgt het gebied natuurspeelplekken, een speelheuvel en wandelpaden doorheen de beboste zones. Een speels slingerpad leidt naar de top van de heuvel.

Verwijzing naar verleden

De erfgoedwaarde van Wolvenberg wordt in de verf gezet door twee kasseistroken met daarnaast een leeuwenkop. Volgens historisch beeldmateriaal stonden de leeuwenkoppen vroeger aan de twee poortgebouwen van de Brialmont-omwalling. De plaats die ze nu in het park krijgen, als standbeeld naast elke toegangsweg, leunt zo goed als mogelijk aan bij die historische plaats.

Wateropslag

Het ontwerp van het natuurpark Wolvenberg is klimaatbestendig, waarbij natuurlijke waterinfiltratie mogelijk is. De twee komvormige ruimtes dienen als infiltratiebuffers en kunnen nat staan bij overvloedige regenval. Een derde natte zone is een speelbos dat overgaat in een langgerekte wadi parallel aan de Singel. Die zone zal het meeste water aantrekken. Zo kan er een totaal van 4800 m³ water gebufferd worden. Dat zal onder andere van regenwater van aanpalend openbaar domein komen, zoals de Singel en de wijk Oud-Berchem.

Entree Grotesteenweg

De ingang vanaf de Grotesteenweg wordt een prominentere toegang naar het park in het verlengde van de Koninklijkelaan. Het historische landschappelijke profiel van de Brialmont-omwalling wordt er hersteld in zijn originele vorm. De kenmerkende historische lijnen worden benadrukt door te spelen met hoogtes en laagtes en duidelijke paden. Aan de ingang komt een gravure in blauwe steen met daarop de plattegrond van de volledige Brialmont-omwalling. Het wordt een plaats waar men kan stilstaan bij de geschiedenis van Park Brialmont.

In de buurt van de Entree komt een ligweide die in verbinding staat met de Brilschansvijver door een langgerekte terrassenstructuur. De terrassenstructuur wordt opgebouwd uit gras en metselwerk, de materialen waaruit ook de Brialmont-omwalling bestond. Op de treden komen bomen zodat bezoekers er zowel in de zon als in de schaduw kunnen zitten.

Gerelateerd

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.