fbpx Oproep kandidaat meesterwoning Smidt Van Gelder | AG VESPA
Achtergevel Smidt Van Gelder

Oproep kandidaat meesterwoning Smidt Van Gelder

Oproep kandidaat meesterwoning Smidt Van Gelder

We lanceren een oproep naar een kandidaat voor de restauratie en herbestemming van het voormalige museum Smidt Van Gelder op de Belgiëlei in Antwerpen. Kandidaten moeten uiterlijk op 31 augustus een projectvoorstel en een financieel voorstel indienen.

Meesterwoning Smidt Van Gelder

Er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor het voormalige Hotel Thijs uit 1905, een van de meest luxueuze meesterwoningen uit de belle époque. Het gebouw werd in 1937 aangekocht door Pieter Smidt van Gelder. Hij bracht er zijn immense kunstverzameling en eigen woonst onder. In 1949 zijn het gebouw en de collectie aan de stad Antwerpen geschonken en werd het gebouw omgevormd tot museum. De meesterwoning beschikt over een unieke modernistische tuin met trapjes, pergola’s en fonteinen en is een oase van rust. Zowel het gebouw, de tuin als het interieur zijn in 2002 beschermd als monument omwille van de artistieke en historische waarde.

Herbestemmingsstudie

Er is een herbestemmingsstudie opgemaakt en DMT Architecten werd aangesteld voor de restauratie en renovatie van het pand en de tuin. De architect stelde een beheersplan en een restauratiedossier op voor een invulling met kantoren en een restaurant.

De erfgoedwaarden van het beschermde gebouw en de tuin staan daarbij centraal en het herstellen van de oorspronkelijke grandeur en uitstraling is een belangrijk uitgangspunt. De ruimtelijke indeling van het pand wordt behouden, met name de monumentale inkomhal, de traphal met bordessen, de ontvangsthal op de hoofdverdieping en de trap naar de tweede verdieping. Rond die kern bevinden zich grote pronksalons.

Door een polyvalente en flexibele benadering van het gebouw blijven veel opties voor herbestemming mogelijk, al is momenteel een beheersplan en restauratiedossier opgemaakt in functie van invulling met kantoren en restauratie. De mogelijkheid tot het installeren van 2 liften verhoogt de toegankelijkheid en het gebruik van het gebouw. Tegelijkertijd moeten ook de noodzakelijke aanpassingen inzake stabiliteit, brandveiligheid en gebruikscomfort worden uitgevoerd.

Voor de restauratiewerken werd een erfgoedpremie aangevraagd bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Erfpachtovereenkomst

Voor de restauratie en herbestemming van de meesterwoning Smidt Van Gelder wordt een erfpachtovereenkomst afgesloten. Die geldt voor een termijn van 50 jaar. Kandidaat-erfpachters bezorgen uiterlijk op vrijdag 31 augustus een projectvoorstel voor de restauratiewerken en de kwalitatieve bestemming en een financieel voorstel.

Vervolgens worden alle ingediende voorstellen beoordeeld op basis van:

  • de kwaliteit van de restauratie-en renovatiewerken: het voorstel zal beoordeeld worden in functie van het duurzaam herstel van het beschermde gebouw en de tuin.
  • de geschikte bestemming: de bestemming houdt rekening met de erfgoedwaarde van het pand en sluit aan op de grandeur en uitstraling van het gebouw.
  • de bieding met jaarlijkse canon: de minimum biedingsprijs bedraagt 1 euro per jaar.
  • de publieke toegankelijkheid: de kandidaat-erfpachter moet een deel van het gebouw en de tuin minstens 3x per jaar toegankelijk maken voor een breed publiek.

De erfpachtovereenkomst wordt toegewezen aan de kandidaat die het hoogste aantal punten behaalt en waarbij elke kandidaat op elk van de criteria minstens de helft van de punten haalt.

Je leest hier alles over de oproep.

Gerelateerd

Toekomstbeeld Belgiëlei 91 © DMT Architecten
Project

Belgiëlei 91

Commercieel vastgoed

We bereiden momenteel de renovatie, restauratie en herinvulling van dit gebouw voor. Het is een van de meest luxueuze meesterwoningen uit de belle époque.