Ontwerpteam gezocht voor nieuw Collectie Centrum Antwerpen

Stad Antwerpen beheert talrijke musea, erfgoedinstellingen en archeologisch materiaal, goed voor zo’n 800.000 collectiestukken. Van die indrukwekkende erfgoedcollectie wordt slechts een beperkt deel tentoongesteld. Het overgrote deel wordt bewaard in verschillende erfgoeddepots, niet zichtbaar voor het publiek. De huidige manier van opslag staat voor enkele grote uitdagingen: sommige depots hebben bouwfysische problemen, de gespreide opslag werkt suboptimaal, er is een capaciteitsprobleem, en de huidige manier van beheer wordt onbetaalbaar.

Na een haalbaarheidsonderzoek kiest de stad nu voor de realisatie van een gloednieuw Collectie Centrum Antwerpen in het toekomstige Pomppark Zuid. In dat centrale gebouw zal de erfgoedcollectie op een veilige, efficiënte en dynamische manier beheerd worden, onder optimale en toekomstbestendige bewaarcondities. De collectie zal er kunnen geraadpleegd worden en waar mogelijk publiek ontsloten. De stad wil een actief restauratiebeleid voeren en specifieke vakkennis breder uitdragen.

Innovatie en duurzaamheid

Het Collectie Centrum Antwerpen wil een innovatief en progressief erfgoeddepot zijn waar de lat op alle vlakken hoog ligt. Voor het gebouw zelf streeft de stad dan ook naar een minimale ecologische voetafdruk en een maximale duurzaamheid als integrale benadering, gecombineerd met een grote flexibiliteit om in te spelen op veranderende behoeftes. Er zal ingezet worden op een passiefgebouwconcept dat met een minimum aan technieken en energie kan beantwoorden aan de vereiste klimatologische condities. Op die manier blijft de bewaring van de erfgoedcollectie ook in de toekomst betaalbaar.

Beeld uit het voorontwerp van Pomppark Zuid
Een toekomstbeeld van het Pomppark Zuid, waarin het nieuwe Collectie Centrum Antwerpen een plek zal krijgen © BUUR-Latz-Greisch-SWP i.s.m. Antea en Levuur
links naast tekst
content

Locatie als maatschappelijke meerwaarde

Door de inplanting in het nieuwe Pomppark Zuid zal het Collectie Centrum Antwerpen een maatschappelijke meerwaarde creëren voor zowel gebruikers, parkbezoekers als omwonenden. Het gebouw zal deel uitmaken van het landschap en de beleving van het park. In het ontwerp van het park is al rekening gehouden met de inplanting van het nieuwe gebouw.

Op de plek waar het nieuwe Collectie Centrum Antwerpen komt, bevindt zich momenteel nog het zogenaamde Dienstgebouw D33 aan de Desguinlei 33. Dat zal afgebroken worden. Het gebouw heeft een te slechte conditiestaat en voldoet niet meer aan de huidige normen, waardoor een herbestemming niet gewenst is. Daarnaast knipt de huidige positie van het gebouw het toekomstige Pomppark Zuid in twee delen, wat de samenhang van het park tegengaat. Een heropbouw met exact dezelfde inplanting en oriëntatie in het park is daarom ook niet wenselijk. Voor de huidige invulling van het gebouw, het is een van de plekken waar de stad nachtopvang voor daklozen organiseert, wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie.

Timing

Deze architectuuropdracht houdt in dat het ontwerpteam een conceptontwerp en bijhorende kostenraming oplevert voor het Collectie Centrum Antwerpen. In een latere fase zal de opmaak van het aanbestedingsdossier en de uitvoering van de werken worden toegekend.

De architectuuropdracht gebeurt in twee fasen: een selectiefase en een gunningsfase. Tijdens de selectiefase worden geïnteresseerden uitgenodigd om een aanvraag tot deelneming in te dienen. Op basis van de selectiecriteria worden vervolgens vijf kandidaten geselecteerd die mogen deelnemen aan de gunningsfase. De geselecteerde kandidaten ontvangen het bestek en worden uitgenodigd om op basis daarvan een offerte in te dienen. Op basis daarvan kiest de stad vervolgens aan wie ze de opdracht gunt.  

De uiterste datum om een kandidatuur in te dienen voor de selectiefase is maandag 18 september 2023 om 11 uur. Alle informatie is te vinden op onze website, onder 'Oproepen'.

Als alles vlot verloopt, wordt de selectiebeslissing genomen in november 2023 en de gunningsbeslissing in het voorjaar van 2024.

Gerelateerd

Beeld uit het voorontwerp van Pomppark Zuid
Nieuws

Definitief ontwerp Pomppark Zuid goedgekeurd

Met het eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten wil de stad een nieuw park creëren voor de buurt, door het bestaande groengebied om te vormen tot een verblijfsgebied. Groen, water, recreatie, erfgoed en geluidsmaatregelen zullen er een centrale rol spelen.

Beeld uit het voorontwerp van Pomppark Zuid
Nieuws

Voorontwerp Pomppark Zuid goedgekeurd

Stad start met eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten.

Cover van Ringstad: stad maken over de Ring
Nieuws

Visie Ringstad: stad maken over de Ring

Aan de randen van de zeven Ringparken worden nieuwe levendige stadsdelen gerealiseerd die voor de verbinding zullen zorgen tussen de bestaande wijken en de nieuwe parken.