Masterplan Rubenshuis breidt uit en timing wijzigt

De werkzaamheden aan het nieuwe gebouw van het Rubenshuis aan Hopland en in de tuin verlopen voorspoedig. De ruwbouw bereikt bijna het hoogste punt. In de tuin voltooit men dit najaar en volgend voorjaar de aanplanting van struiken, heesters en bollen. Beide werven zitten nog steeds op schema voor de geplande opening in de zomer van 2024 en dat is mooi nieuws voor de bezoekers.

De restauratie van de kunstenaarswoning is echter een zorg. De totale kost blijkt aanzienlijk hoger dan geraamd onder andere door stijgende grondstofprijzen en inflatie. Daarenboven is in het gebouw asbest aangetroffen en die verontreiniging moet eerst zorgvuldig worden verwijderd. Deze factoren maken het restauratieproces complexer dan aanvankelijk gedacht en hebben tot gevolg dat de kosten stijgen, de aanpak en de planning van de restauratiewerken aan de kunstenaarswoning noodgedwongen aangepast moeten worden. Omdat de stad zorgvuldig wil omspringen met de beschikbare financiële middelen en de wettelijke procedures gerespecteerd moeten worden, wordt een nieuw plan van aanpak met een nieuwe inschatting van de kosten uitgewerkt. Bijgevolg wordt ook de samenwerking met de huidige architect stopgezet en moet een nieuwe aanstellingsprocedure worden opgestart. Daardoor verschuift de timing en zal de kunstenaarswoning niet in 2027 de deuren openen.

Masterplan Rubenshuis uitgebreid

Deze wijziging in de planning grijpt het Rubenshuis nu aan om het masterplan uit te breiden naar het aangrenzende Kolveniershof. Een gedetailleerd plan van aanpak wordt de komende weken en maanden samen met een extern adviesbureau opgemaakt. De combinatie van deze restauratie met die van het museum, beiden beschermd en uit dezelfde periode, drukt op langere termijn de kostprijs, zorgt ervoor dat de werken efficiënter georganiseerd kunnen worden en heeft impact op de timing: het museum en het Kolveniershof openen ten vroegste in 2030 de deuren.

Kolveniershof: een gebouw met een rijke geschiedenis

Het Kolveniershof, waar in Rubens’ tijd de schuttersgilde van de stad bijeenkwam, is vandaag in gebruik door het Rubenshuis. Het beschermde monument is nu nog even de bewaarplek voor de rijke bibliotheek en documentatie, tot die wordt ondergebracht in de leeszaal van het nieuwe gebouw aan Hopland. In de toekomst wordt het Kolveniershof een essentieel onderdeel voor publieksgerichte activiteiten op de museumsite.

Collectie Rubenshuis

De collectie van het Rubenshuis is momenteel al op verschillende plekken in Vlaanderen te zien, zoals in het KMSKA, MAS en Het Steen. Binnenkort reizen enkele topstukken ook naar het buitenland waar ze in wereldvermaarde musea tijdelijk een plekje krijgen. Een klein deel van de kunstwerken van het Rubenshuis zal te zien zijn in het nieuwe multifunctionele gebouw aan Hopland dat door Robbrecht en Daem architecten werd uitgetekend.

De zomer van 24

Vanaf de zomer van 2024 zijn de bezoekers reeds welkom in het nieuwe gebouw aan Hopland én in de nieuw aangelegde tuin. In de multimediale ruimte komt de bezoeker oog in oog met Rubens te staan. De internationaal gewaardeerde bibliotheek wordt de plek voor elke onderzoeker naar Rubens en zijn tijdgenoten. Verscholen achter de gevel ligt de prachtige baroktuin met meer dan 17.000 planten. Met de opening van het multifunctionele gebouw en de heropening van de tuin zal de beleving in het Rubenshuis dus helemaal terug zijn.

Gerelateerd

toekomstbeeld Rubenstuin met verschillende kleurschakeringen
Nieuws

365 dagen kleur in nieuwe tuin Rubenshuis

Dit najaar start de aanleg van de nieuwe tuin van het Rubenshuis. Het huis van de meester krijgt er een nieuwe museumzaal zonder plafond bij, waar 365 dagen per jaar kleur te zien is. Het nieuwe tuinontwerp verbindt het onthaalgebouw op Hopland met de kunstenaarswoning.

toekomstbeeld van het nieuwe onthaalgebouw
Nieuws

Start bouw nieuw onthaalgebouw Rubenshuis

musea

De werken voor de realisatie van het nieuwe onthaalgebouw van het Rubenshuis starten op 19 april 2022.

Mensen wandelen door de monumentale portiek. Deze werd gerestaureerd en kreeg bovenaan een glazen constructie ter bescherming tegen neerslag en vervuiling.
Project

Rubenshuis

Publieke gebouwen

De 400 jaar oude portiek en het tuinpaviljoen - de twee overgebleven authentieke elementen -  zijn volledig gerestaureerd. Ook de kunstenaarswoning en de tuin worden onder handen genomen. Met een nieuw onthaalgebouw krijgt het museum de nodige bezoekersfaciliteiten en wordt het…