Historische schooltjalk ‘Ortelius’ verkocht

In 2019 werd gestart met de officiële verkoop van de tjalk Ortelius. Om de kandidaat-kopers een duwtje in de rug te geven en de toekomst van dit stuk varend erfgoed te verzekeren, werd de prijs verlaagd van 15 000 euro naar een symbolisch bedrag van 1 euro in combinatie met een visie voor de renovatie en toekomstige exploitatie. De ingediende voorstellen werden beoordeeld door een commissie waarin afgevaardigden van het Museum aan de Stroom (MAS), de stadshavenmeester en AG VESPA zetelen.
 
AG VESPA besliste samen met de stad Antwerpen om de Ortelius te verkopen aan Pieter Ghysels. Met zijn bedrijf Atlasail heeft deze zeeman de nodige ervaring met klassieke zeilschepen en zeilreizen. De boot komt zo in handen van een ervaren bedrijf dat dit varend erfgoed niet alleen in onze haven herstelt, maar ook voor een ruim publiek toegankelijk gaat maken. 
 
Pieter Ghysels: “De tjalk zal worden opgenomen in vzw de Maakschappij in Doel. Daarmee is dit varend erfgoed van dag één toegankelijk voor iedereen die er aan wil meehelpen. Dergelijk monumentaal schip terug zeewaardig maken is een grote opdracht en doe je niet alleen. De vzw beoogt het onderhouden en beschikbaar maken van erfgoed met een interactieve invulling. We zijn zeer vereerd dat de Ortelius ons wordt toevertrouwd. Het restauratieproject is een uiterst geschikt platform voor het aanleren van ambachten als hout- en staalbewerking, motormechanica, elektriciteit en zelfs loodgieterij. We hopen het zeilschip zo snel mogelijk te water te laten en in te zetten voor boottochten, opleidingen, teambuildings, schoolreizen, deelnames aan maritieme festivals, enzovoort. In 2022 mag Antwerpen voor de zevende keer de mooiste en grootste zeilschepen ter wereld verwelkomen met de internationale Tall Ships Races. Als alles goed gaat, zijn we ook van de partij.”
 
In samenwerking met transportfirma Aertssen zal de tjalk via uitzonderlijk vervoer over land getransporteerd worden naar de werf in Doel, dit vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten. Er wordt gestreefd om de herstellingswerken binnen de twee jaar uit te voeren. De nodige materialen, kennis en mankracht zijn hiervoor aanwezig in Doel. Maar door onvoorziene omstandigheden kan dit uiteraard wel wat uitlopen. 
 
De ‘Ortelius’, die jaren fungeerde als schooltjalk, werd in 2005 uit de vaart genomen en is momenteel gelegen op de Droogdokkensite. Het broederschip ‘De Gerlache’ is sinds 2014 in beheer van het Museum aan de Stroom (MAS). 

Ortelius
Ortelius
links naast tekst
content

Geschiedenis: van vrachtschip naar schooltjalk

Met zijn 5 meter breedte en 22 meter lengte is de ‘Ortelius’ vernoemd naar Antwerps cartograaf Abraham Ortelius. Het verhaal van de tjalk begint in 1898. In tegenstelling tot wat de naam van het schip doet vermoeden, werd de ‘Ortelius’ initieel gebruikt als vrachtschip. Pas zo’n halve eeuw later, in 1945, werd het samen met de tjalk ‘De Gerlache’ aangekocht door toenmalig Antwerps burgemeester, Lode Craeybeckx en geschonken aan de stad. Daarna kreeg het schip een herbestemming en werd het omgedoopt tot schooltjalk. Dankzij dit unieke karakter en de herbestemming die het kreeg, werd het schip beschermd als varend erfgoed.

De ‘Ortelius’ moest schoolgaande jeugd warm maken voor de watersport en voer korte rondvaarten op de Schelde alsook langere uitstappen naar Nederland. Passagiers konden dan aan boord van de tjalk blijven overnachten.

Gerelateerd

De Belvédère in het Droogdokkenpark © Bart Gosselin
Project

Droogdokkeneiland

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Het Droogdokkeneiland is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. Op die locatie komt een nieuw park: het Droogdokkenpark.