fbpx Groen licht voor de fietshelling Parkbrug zijde Eilandje | AG VESPA
Toekomstbeeld fietshelling Parkbrug ©Ney & partners

Groen licht voor de fietshelling Parkbrug zijde Eilandje

Groen licht voor de fietshelling Parkbrug zijde Eilandje

De bouwvergunning voor de fietshelling van de Parkbrug, zijde Eilandje, is afgeleverd. De eigenaars van het binnenplein waar de fietshelling komt, hebben zich akkoord verklaard om hun esplanade ter beschikking te stellen aan de stad als openbaar domein. Er wordt een erfdienstbaarheid gevestigd voor openbaar nut zodat de fietshelling kan gebouwd worden op dit binnengebied tussen de Italiëlei, Londenstraat en Entrepotkaai. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de eigenaars, vertegenwoordigd door Anker 18 NV. Deze constructie wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een lichte staalstructuur. De fietshelling wordt een alternatief voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven. Als alles goed verloopt, kunnen de werken ten vroegste starten na de zomer van 2018. De werkzaamheden zullen naar verwachting minstens één jaar in beslag nemen.

Antwerpen staat de volgende jaren voor verschillende grootschalige werken met impact op zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet. Een breed flankerend beleid is cruciaal om de hinder daarvan op te vangen en de bereikbaarheid van de Antwerpse regio te waarborgen.
De Parkbrug is sinds juli 2016 een verkeersveilige verbinding voor zwakke weggebruikers tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. Ze overspant de Italiëlei ter hoogte van de Noorderplaats.

Om de doorstroming voor fietsers te optimaliseren, hebben we via een haalbaarheidsstudie onderzocht of een fietshelling voor de Parkbrug aan de kant van het Eilandje mogelijk is. Daaruit bleek dat een lusvormige variant het best scoort op de verschillende aspecten. De fietshelling ligt parallel aan de gevels van de bestaande gebouwen, en de start ervan is voldoende breed gemaakt om de toegang vanuit verschillende richtingen mogelijk te maken. De fietshelling zal uitgevoerd worden in een lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaande structuur te beperken. Het fietspad is voorzien in gietasfalt. Zowel de Parkbrug als de nieuwe fietshelling zijn ontworpen door Ney & Partners.

Gerelateerd

Parkbrug © Jonathan Ramael
Project

Parkbrug

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Vlot te voet of met de fiets van Park Spoor Noord naar het Eilandje.

Definitief ontwerp Parktunnel © Technum
Project

Parktunnel

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Vlot te voet of met de fiets van Park Spoor Noord naar het Eilandje.

Toekomstbeeld openbaar domein Kempenstraat © Omgeving / VK Engineering
Project

Kempenstraat

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Hier komt een groene rand langs de dokken.