Einde werken tweede fase Park Brialmont nadert

Park Brialmont is ontstaan vanuit een masterplan dat door een samenwerking tussen district Berchem en stad Antwerpen tot stand kwam. Het masterplan werd opgesteld rond de twee grote thema’s natuur en erfgoed, en verbindt in een groot ‘groen hart’ de groene delen van Berchem binnen en buiten de Ring (De Villegaspark, Wolvenberg en Brilschans).

Brilschanspark

Wat het Brilschanspark betreft:

  • Het historische reliëf van de Brialmont-vesting vormt de basis voor een park met ruimte voor natuur. Het militair landschap is opnieuw naar boven gebracht. Zo is de schans, het hoger gelegen verdedigingswerk dat bescherming bood aan de lager gelegen barakken, opnieuw zichtbaar door hellingen in gras. Op de schans komen op termijn kruiden- en bloemrijke graslanden om zo de waardevolle fauna en flora van natuurreservaat Brilschans het park in te trekken.
  • Aan het water zijn twee nieuwe verblijfsplekken. Aan de punt van de Brilschansgracht is dat een ligweide met uitzicht op de beboste schans en de fonteinen. Aan het uiteinde van de gracht, bij de fiets- en wandelbrug, kwam een beschutte bomenweide met uitzicht over de gracht.
  • Het bestaande speelterrein maakt plaats voor een volledig nieuw speelterrein dat bestaat uit twee delen, een voor jonge en een voor oudere kinderen, met daartussen speelslingers. De ondergrond ligt klaar, het district Berchem plaatst de speeltoestellen in juni. Er is ook ruimte voor een calisthenicstoestel (krachttraining).
  • Voor evenementen zoals Bar Brilschans is een groene voorzieningenstrook aangelegd langs de Marcel Auburtinlaan.

Nieuwe paden voor voetgangers en fietsers

Voor fietsers is er een gescheiden fietspad in bruinrode asfalt aan de buitenzijde van het park. De parkpaden zijn aangelegd in halfverharding. Het hoofdpad verbindt de belangrijkste verblijfsplekken en maakt ze voor iedereen vrij toegankelijk. Langsheen het hoofdpad en aan de verblijfsplekken staan zitbanken. 

Om het pas ingezaaide gras zo goed mogelijk te laten groeien is het belangrijk dat bezoekers voorlopig nog zoveel mogelijk op de parkpaden blijven.

Wolvenberg

Ook in natuurreservaat Wolvenberg is de natuur- en erfgoedbeleving bevorderd. In het centrale gedeelte wil de stad samen met Natuurpunt geleidelijk meer lichtinval brengen. Zo krijgt kruidenrijke natuur meer kans om te ontwikkelen. Er zijn nieuwe poelen aangelegd en de bestaande poelen zijn uitgediept.

Het padennetwerk is deels herlegd om betreding buiten de paden zo veel mogelijk tegen te gaan, ter bescherming van de natuur. Op drassige bodems zijn vlonders aangelegd. Langs het pad vind je uitkijkpunten met zitbanken en binnenkort ook informatieborden.

Laatste loodjes

Alle parkpaden zijn intussen geopend. De komende weken zal de aannemer onder andere nog de fonteinen plaatsen en de nieuwe trap aan de Berchembrug afwerken. 

Op zaterdag 22 juni van 13 tot 16 uur organiseert het district Berchem langs de Marcel Auburtinlaan een groot openingsfeest om het einde van de werken te vieren.

Grotere ambitie mobiliteit en identiteit

Tijdens het ontwerpproces van fase 2 van het Brilschanspark werd de ambitie voor mobiliteit en identiteit vergroot ten opzichte van het masterplan.

Zo waren er initieel geen gescheiden paden voorzien voor doorgaande fietsers en recreanten. Ook het gedeeltelijk herstellen van de voormalige schans, die de erfgoed- en natuurbeleving versterkt, is toegevoegd na de opmaak van het masterplan. Tot slot is een nieuwe trap aan de Berchembrug in het Brilschanspark extra voorzien om, naar analogie met de bestaande trap in Wolvenberg, de ontsluiting ervan te verbeteren voor wandelaars. Het college heeft daarom dan ook een budgetverhoging van 2,4 miljoen euro goedgekeurd voor fase 2 van Park Brialmont.

Gerelateerd

Toekomstbeeld van verblijfplaats en vlonderbrug aan de Berchembrug
Nieuws

Aanleg tweede fase Park Brialmont gestart

De aanleg van de tweede fase van Park Brialmont, de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark, is gestart. Er komen verblijfsplekken aan het water, nieuwe parkpaden, comfortabele verbindingen voor fietsers, en zones voor lokale evenementen.

De wandelpaden van Park Brialmont zijn open © AG VESPA
Nieuws

Parkpaden Park Brialmont opengesteld voor publiek

De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn vandaag deels opengesteld voor het publiek. Het district Berchem wil zo tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte.

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.