Denk jij mee over het ontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk?

We starten samen met de stad een participatietraject op voor het ontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. Tussen 25 augustus en 17 september vinden een digitale bevraging, interviews, sport- en spelactiviteiten voor kinderen, focusgesprekken en wandelingen met het ontwerpteam plaats. Met die diverse activiteiten willen we zo veel mogelijk verschillende doelgroepen bereiken. In het najaar vindt er een publieksmoment plaats waarop het ontwerpteam laat zien hoe alle input van het participatietraject is verwerkt.

Het ontwerpteam moet een conceptueel ontwerp maken voor het volledige gebied. Voor fase 1 van de publieke ruimte, meer bepaald de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein, maakt het team ook een definitief ontwerp en volgt dat op tot en met de uitvoering. Vooraleer ze starten met de opmaak ervan willen ze input van de omwonenden, horeca, bedrijven, … Aandachtspunten voor het ontwerp zijn: groene publieke ruimte, ruimte om te spelen en te sporten, het faciliteren van ontmoeten, langzaam verkeer in een autoluwe wijk, maximale recuperatie van regenwater en het belang van wind-, lucht-, hitte- en geluidskwaliteit.

Toekomstbeeld van de Kalverwei in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
Een mogelijk toekomstbeeld van de Kalverwei in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
links naast tekst
content

Programma participatietraject

Tijdens alle activiteiten worden de geldende veiligheidsmaatregelen inzake corona gerespecteerd. Alles kan bijgestuurd worden naargelang de geldende coronamaatregelen.

  • 25 augustus - 9 september: digitale bevraging over de inrichting van de pleinen, speeltuinen, groene ruimtes, straten, …
  • 25 augustus – 4 september: een interviewer met een tablet gaat op stad in de wijk om de bevraging samen met moeilijk bereikbare doelgroepen in te vullen
  • 25, 27, 28 augustus: activiteiten van Sportpret vzw gericht op kinderen
  • 12 september: wijkwandelingen met het ontwerpteam
  • 16-17 september: focusgesprekken over horeca, over jongeren en over het thema ‘ontmoeten in een nieuwe buurt’
  • 24 september: synthesemoment waarop alle verzamelde informatie gebundeld wordt gepresenteerd, waarna het ontwerpteam met de wensen van de wijk aan de slag gaat

In het najaar vindt er een publieksmoment plaats waarop het ontwerpteam laat zien hoe alle input van het participatietraject is verwerkt in het eerste ontwerp.

Het volledige programma is terug te vinden op https://slachthuiswijk.agvespa.be. Op die website kan iedereen ook de digitale bevraging invullen en zich inschrijven voor de verschillende activiteiten.

Timing ontwerp en aanleg publieke ruimte

Tegen de zomer van 2021 wordt het ontwerp van de publieke ruimte afgerond. Daarna wordt de aanbesteding gedaan voor fase 1 van de publieke ruimte en de omgevingsvergunning aangevraagd. Als alles vlot verloopt, kan de aanleg van fase 1 vanaf het voorjaar van 2022 starten.

Wie werkt eraan mee?

Het ontwerpteam van de publieke ruimte is Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects. Billie Bonkers – Createlli in samenwerking met Sportpret vzw en Endeavour nemen het participatietraject voor hun rekening.

Gerelateerd

Een zicht op de Slachthuiswijk van aan de overzijde van het Lobroekdok
Nieuws

Verfijning visie ontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

De nota dient als kader voor de herontwikkeling van het gebied, zowel van de publieke ruimte als van de nieuwe gebouwen. Er komen drie thema’s in aan bod: groen, mobiliteit en sociaal en betaalbaar wonen.

Slachthuissite - Noorschippersdok - Lobroekdok
Nieuws

Masterplan publieke ruimte: volgende stap herontwikkeling Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Het college keurde de projectdefinitie van het masterplan publieke ruimte Slachthuiswijk goed. Met de goedkeuring van deze projectdefinitie start ook de ontwerpwedstrijd voor de publieke ruimte. 

Een zicht op de Slachthuiswijk van aan de overzijde van het Lobroekdok
Project

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Een nieuwe wijk in het noorden van het district Antwerpen