Definitief ontwerp binnenstraten Cadixwijk

Het ontwerp van de binnenstraten van de Cadixwijk op het Eilandje is goedgekeurd. De heraanleg van de binnenstraten in het centrum van de Cadixwijk verloopt in 2 fases. Begin 2019 starten we met de werken. De oplevering is voorzien midden 2021.

De stad wil van de Cadixwijk een duurzame woonwijk maken. Momenteel wonen er enkele honderden mensen, dat zullen er over enkele jaren ongeveer 4000 zijn. De Genuastraat, Cadixstraat, Rigastraat en Kempischdok-Westkaai vormen de binnenstraten van de Cadixwijk. Ze worden nu ingericht als woonstraten met een groen karakter, zoals vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Eilandje:

  • In functie van aangenaam wandelen en fietsen krijgen de straten fietscomfortstroken en kruispunten in gezaagde kasseien.
  • De bestaande rijrichting blijft overal behouden, behalve voor de Kempischdok-Westkaai. Daar verandert de enkele rijrichting in een dubbele.
  • Het bestaande parkeersysteem blijft behouden en aangevuld met een groenstructuur.
  • De bestaande openbare verlichting wordt vervangen conform de richtlijnen van het beeldkwaliteitsplan Eilandje en het lichtplan van de stad Antwerpen, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van gevelarmaturen, in functie van obstakelvrije voetpaden.

Timing

De werken starten begin 2019 en eindigen in de zomer van 2021. De heraanleg verloopt in 2 fases. In fase 1 zijn de Genuastraat, de Cadixstraat en de Kempischdok-Westkaai tot aan de Cadixstraat aan de beurt. Fase 2 start in 2020, aansluitend op de werken van Campus Cadix en de woonprojecten van DCA. Tijdens die fase worden het resterende deel van de Kempischdok-Westkaai en de Rigastraat heraangelegd.

Inspraak

Tijdens de opening van het Schengenplein, op 10 juni 2017, werd het schetsontwerp van de binnenstraten voorgesteld aan de buurt. De opmerkingen die toen kwamen, werden zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.

Gerelateerd

Zicht op de Cadixwijk © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Cadixwijk

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Cadixwijk op het Eilandje is een duurzame wijk in volle ontwikkeling.