De werken aan de nieuwe cruiseterminal zijn gestart

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. De werken aan de cruiseterminal vinden plaats in het deelgebied Schipperskwartier en Centrum.

Nieuw ponton voor zee- en riviercruises

Antwerpen is een groeiende bestemming voor zee- en riviercruises. Er is nood aan extra capaciteit en een betere infrastructuur om de schepen te ontvangen. De huidige cruiseterminal bevindt zich onder hangar 21 aan het Zuiderterras. De stad besliste om de nieuwe cruiseterminal te integreren in het toekomstige toeristische onthaalcentrum, dat zal ondergebracht worden in en rond Het Steen. Zo kunnen passagiers van zee- en riviercruises meteen optimaal ontvangen worden in Antwerpen.

Daardoor moet ook de aanmeerplaats voor schepen naar het noorden verplaatst worden, naar een locatie ter hoogte van Het Steen. Het nieuwe ponton zal bestaan uit een aantal verschillende onderdelen. Twee toegangsplatformen leiden via twee bruggen naar de pontons. Op het ponton komt een drijvend, transparant paviljoen. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton aan het Steenplein.

Een toekomstbeeld van een van de toegangsbruggen van het ponton van de nieuwe cruiseterminal
Toekomstbeeld van de nieuwe cruiseterminal © ontwerp Ney & Partners – visualisatie bmd3d
links naast tekst
content
Geschilderd staal

Op het aanmeerponton komt een luifel die passagiers beschermt tegen regen en afschermt van het water. De wand van de luifel heeft een open patroon, net zoals de toegangsbruggen en het paviljoen. De hoofdstructuur van de toegangsbruggen is geschilderd staal. De verschillende delen worden geschilderd in een lichtgrijze kleur aan de buitenzijde en in heldere kleuren aan de binnenzijde. De luifel kleurt aan de binnenzijde maritiem blauw, de toegangsbruggen geel. De kleuren zijn geïnspireerd op de typische kleuren die aanwezig zijn in de haven.

Een toekomstbeeld van het ponton van de nieuwe cruiseterminal gezien van op het water
Toekomstbeeld van de nieuwe cruiseterminal © ontwerp Ney & Partners – visualisatie bmd3d
rechts van tekst
content
Start werken kaaimuurstabilisatie

De stabilisatie van de kaaimuur past in de realisatie van het Sigmaplan. Met het Sigmaplan wil De Vlaamse Waterweg nv Antwerpen beschermen tegen overstromingen door de historische kaaimuur te stabiliseren en de waterkering te verhogen.

Zoals overal langs de Antwerpse Scheldekaaien, voldoet ook ter hoogte van Het Steen de kaaimuur niet meer aan de huidige stabiliteitseisen. De kaaimuur is echter nog in relatief goede staat, waardoor de stabilisatiewerken minder ingrijpend zijn dan aan andere zones langs de Scheldekaaien. Bovendien zullen schepen in de toekomst aan het ponton aanmeren en niet meer aan de bolders op de oude kaaimuur. Daardoor wordt er minder druk uitgeoefend op de oude muur en kan De Vlaamse Waterweg nv die bijna volledig behouden. Het volstaat om de muur te verstevigen.

Timing, uitvoering en ontwerp

De constructie van het ponton wordt in de loop van 2019 en begin 2020 gemaakt in een staalbouwatelier. Als alles vlot verloopt, wordt het cruiseponton in het voorjaar van 2020 via de Schelde tot aan het Steenplein gevaren en worden de verschillende onderdelen van de aanmeerconstructie nadien geplaatst. In het najaar van 2020 zijn de werken aan het ponton en de kaaimuur afgerond en kan de cruiseterminal verhuizen naar zijn nieuwe locatie.

De tijdelijke handelsvereniging Artes – Victor Buyck voert de werken uit in opdracht van AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, en De Vlaamse Waterweg nv. Het ontwerp van het ponton is van NEY & Partners.

Gerelateerd

Het ponton aan het Steenplein en het Sint-Annaveer in de achtergrond
Project

Schipperskwartier en Centrum

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Schipperskwartier en Centrum maakt deel uit van de Scheldekaaien en wordt in een nieuw kleedje gestoken.

Scheldekaaien ©Filip Dujardin
Project

Scheldekaaien

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht.