College keurt aankoop gronden busstelplaats Zurenborg goed

Stadsproject Nieuw Zurenborg

Tussen de bestaande woonwijk Zurenborg, de Singel en de Ring ligt een gebied dat wacht op een herontwikkeling. De site grenst tevens aan de Ringzone waarin leefbaarheidsprojecten gepland zijn in het kader van De Grote Verbinding. De plannen voor de herontwikkeling van de site zullen steeds afgestemd worden met de leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse Ringzone.

Sanering terreinen gasfabriek

AG Vespa, coördinator van de ontwikkeling van Nieuw Zurenborg, kocht in het verleden al de voormalige terreinen van de gasfabriek van 6 hectare aan, met het oog op een toekomstige ontwikkeling. Het noordelijke deel van die site werd intussen gesaneerd. De sanering van het zuidelijke deel zal in een latere fase aangepakt worden, samen met de herontwikkeling.  In afwachting van een toekomstige ontwikkeling wordt intussen vooral ingezet op tijdelijk gebruik door onder andere de Zomer van Antwerpen (Zomerfabriek), volwassenenonderwijs anderstaligen en samentuinen.

Verhuis busstelplaats

Naast het terrein van de vroegere gasfabriek ligt de 2 hectare grote stelplaats voor bussen van De Lijn. Die stelplaats verhuist op termijn naar een nieuwe locatie in Deurne en wordt nu aangekocht door de stad. De aankoop van de gronden betreft de terreinen met grond en gebouwen gelegen in Tramplein, Draakplaats, Krugerstraat en Pretoriastraat.

 

 

 

Busstelplaats en voormalige gassite Zurenborg

Gerelateerd

Perron 1 van het station Antwerpen-Oost met z'n mooie gietijzeren overkapping is al even niet meer in gebruik
Project

Spoorpark

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Met het Spoorpark tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein wil de stad de open ruimte ontharden en vergroenen en een conflictvrije verbinding voor voetgangers en fietsers maken.

Gebouwen tijdelijk in gebruik door Zomer van Antwerpen
Project

Nieuw Zurenborg

Gebiedsontwikkeling

Tussen de bestaande woonwijk Zurenborg, de Singel en de Ring ligt een gebied dat wacht op een herontwikkeling. In afwachting daarvan zetten we in op tijdelijk gebruik door onder andere de Zomer van Antwerpen.