Bijgewerkt voorontwerp Ringpark Lobroekdok goedgekeurd

Ringpark Lobroekdok vertrekt aan de noordkant van Schijnpoort en loopt door tot aan het Albertkanaal. Het park zal de Damwijk verbinden met de Kronenburgwijk (Deurne-Noord) en Merksem. De krachtlijnen van het Ringpark Lobroekdok als waterpark blijven overeind. De opengelegde rivier het Schijn, een zwemdok, een ecologische zone langs het Albertkanaal, een waterspeeltuin boven op de overkapping en een centraal bassin vormen een verbindend geheel.

Elk Ringpark is onlosmakelijk verbonden met de ‘onderbouw’ ervan: de Oosterweelverbinding. Ter hoogte van het Albertkanaal wordt in dat kader het viaduct van Merksem afgebroken en gaat de Ring ondergronds. Omdat Lantis nog aan de verdere ontwerpen van de Oosterweelverbinding bezig was, zijn er ook aan het voorontwerp Ringpark Lobroekdok nog een aantal verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke voorontwerp dat werd goedgekeurd in 2022.

Bovendien besliste het Antwerpse stadsbestuur in samenspraak met de Vlaamse overheid in maart 2023 om vijf extra overkappingen te voorzien op de Ring. Twee daarvan zullen zich in Ringpark Lobroekdok bevinden: kap Kalverwei en de verlenging van kap Dam.

Zes deelzones

Het bijgewerkte voorontwerp van het Ringpark Lobroekdok bestaat uit de volgende deelzones.

Toekomstbeeld van de Groene Brug uit het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok
Toekomstbeeld van de Groene Brug uit het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok © Ontwerpteam Ringpark Lobroekdok
links naast tekst
content

Groene Brug

De Groene Brug bevindt zich tegen de huidige spoorbruggen. Het wordt een brug voor mens en dier die Ringpark Lobroekdok verbindt met Ringpark Groenendaal. Bij de selectie van de leefbaarheidsprojecten in 2018 werd de Groene Brug geselecteerd als reserveproject. In 2023 werd budget voorzien voor de noodzakelijke aanpassingen aan de Oosterweelverbinding, zodat de realisatie van de Groene Brug in de toekomst niet wordt gehypothekeerd. Hoewel de brug buiten de originele contour van het Ringpark Lobroekdok valt, is ze alvast geïntegreerd in dit bijgewerkte voorontwerp.

Toekomstbeeld van de waterspeeltuin uit het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok © Ontwerpteam Ringpark Lobroekdok
Toekomstbeeld van de waterspeeltuin uit het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok © Ontwerpteam Ringpark Lobroekdok
rechts van tekst
content

Zone onder het spoor

Hoewel de zone onder het spoor ook buiten de originele contour van het Ringpark Lobroekdok valt, wil het bijgewerkte voorontwerp alvast input geven voor de heraanleg ervan na realisatie van de Oosterweelverbinding. In de Oosterweelverbinding was een opening van 150 meter voorzien in het dak van de tunnel, direct onder de spoorbruggen over het Albertkanaal. Die opening blijkt echter niet meer nodig te zijn. Door het wegvallen ervan kan een royale doorgang voor mens en dier de parkdelen aan weerszijden van de spoorbruggen op een hoogwaardige en kwalitatieve manier verbinden.

Toekomstbeeld van de kade ter hoogte van de Bredastraat uit het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok
Toekomstbeeld van de kade ter hoogte van de Bredastraat uit het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok © Ontwerpteam Ringpark Lobroekdok
links naast tekst
content

Aanloophelling fietsbrug IJzerlaan

In het voorontwerp van 2022 werd de aanloophelling van de fietsbrug IJzerlaan grondig hertekend en verplaatst naar de noordzijde van de brug. Het ontwerp is nu herwerkt, waarbij een groot deel van de bestaande aanloophelling behouden kan blijven en het comfort voor de fietser verbetert.

Toekomstbeeld van het voetbalveld uit het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok
Toekomstbeeld van het voetbalveld uit het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok © Ontwerpteam Ringpark Lobroekdok
rechts van tekst
content

Wisselen locatie voetbalveld en waterspeeltuin

Door wijzigingen aan het ontwerp van de aanloophelling van de fietsbrug IJzerlaan wordt ook het parkprogramma anders georganiseerd. Zo wisselen het voetbalveld en de waterspeeltuin van locatie. Het voetbalveld en de fietsbrug bevinden zich aan de zijde van de sleuf. De helling van de fietsbrug IJzerlaan kan dienen als natuurlijke tribune voor het voetbal. De waterspeeltuin sluit dan direct aan op de open grasweide op park kap Dam. De Denderstraat, een belangrijke fietsas, komt tussen de waterspeeltuin en het voetbalveld te liggen en scheidt het parkgedeelte en de waterspeeltuin niet meer. Zo worden conflicten tussen spelende kinderen en fietsers vermeden.

Toekomstbeeld van het park op Kap Dam vanuit de Denderstraat uit het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok
Toekomstbeeld van het park op kap Dam vanuit de Denderstraat uit het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok © Ontwerpteam Ringpark Lobroekdok
links naast tekst
content

Verlengde kap Dam

Doordat een klein gedeelte van kap Dam parallel aan het IJzerlaankanaal 50 meter wordt verlengd kunnen de bermen en schermen continu doorlopen, behoudt het kanaal dezelfde breedte en diepte en kan erlangs een eco-passage worden ingericht.

Kap Kalverwei

Kap Kalverwei omvat een kap van 60 meter breed over de Ring, een brug over het opengelegde Schijn en een brug over het Lobroekdok in het verlengde van de Kalverwei, het toekomstige buurtpark aan de overzijde van de Slachthuislaan. Het ontwerp van de kap Kalverwei maakt een verbinding tussen de kade van het Lobroekdok en het Ringfietspad mogelijk.

Meer info

Op donderdag 12 september vindt een infomoment plaats over het Ringpark Lobroekdok. Buurtbewoners ontvangen daarvoor nog een uitnodiging in de bus.

AG Vespa coördineert Ringpark Lobroekdok. Het ontwerpteam Ringpark Lobroekdok is StudioPaolaViganò + MAARCH + Sweco Belgium. Alle informatie over Ringpark Lobroekdok is te vinden op De Grote Verbinding.

Het inplantingsplan van het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok met de verschillende deelzones erop aangeduid
Het inplantingsplan van het bijgewerkte voorontwerp van Ringpark Lobroekdok met alle deelzones erop aangeduid © Ontwerpteam Ringpark Lobroekdok

Gerelateerd

Een toekomstbeeld van het Polygoonpark uit het voorontwerp van Cluster Centraal, deelproject van Ringpark Groene Vesten
Nieuws

Voorontwerp Cluster Centraal goedgekeurd

Er is een voorontwerp voor Cluster Centraal, het grootste deelproject van het Ringpark Groene Vesten. Het rijgt acht deelparken net buiten de Antwerpse Ring aan elkaar, van het Leeuwerikpark tot het park aan de Rodekruislaan. Een geluidswerende muur schermt het af van het geluid van de Ring.

De proefopstelling van de geluidswerende wanden voor het toekomstige Pomppark Zuid
Nieuws

Proefopstelling geluidswerende wanden Ringparken onderworpen aan geluidstest

Vandaag vond een geluidstest plaats bij vijf proefopstellingen van geluidswerende wanden. Die wanden moeten het geluid van de naastliggende Ring en spoorweg reduceren, zodat de Ringparken aangenaam zijn om in te vertoeven.

Een zicht op de Slachthuiswijk van aan de overzijde van het Lobroekdok
Project

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Een nieuwe wijk in het noorden van het district Antwerpen