Basisschool De Groene Egel, secundair lyceum De Waterbaan en sporthal Gallifort

Over
info left

Waarom dit project?

Het basisonderwijs in de aanbodzone 'Deurne boven Rivierenhof' kent vandaag een grote nood aan extra capaciteit. De stad Antwerpen heeft bovendien behoefte aan extra capaciteit binnen de secundaire scholen. De realisatie van deze projecten is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de capaciteitstekorten voor zowel basisonderwijs als secundair onderwijs. 

Basisschool De Groene Egel 

Autonome kleuterschool de Groene Egel telt vandaag een capaciteit van 158 plaatsen en is gehuisvest in een weinig duurzaam modulair gebouw uit 1962. Dankzij dit bouwproject kan de kleuterschool omgevormd worden naar een basisschool. Door een doorstroom te voorzien voor de kleuters van De Groene Egel wordt ook bijgedragen aan het afbouwen van het aantal autonome kleuterscholen in de stad.

Stedelijk Lyceum waterbaan

Stedelijk Lyceum Waterbaan is een secundaire school die ligt in de aanbodzone 'Deurne zuid + Borgerhout extra muros'. De school wenst met haar aanbod in te spelen op een verhoogde instroom vanuit de lagere scholen in de zone 'Deurne boven Rivierenhof'.

Daarnaast wenst het Stedelijk Onderwijs Antwerpen een blinde vlek weg te werken in de regio Antwerpen wat betreft de opleidingen in het studiedomein land- en tuinbouw. Het Stedelijk Lyceum Waterbaan wordt daarom uitgebreid met een innovatieve stadslandbouwsite. In september 2018 al werd de richting 'biotechnische wetenschappen' opgestart in de tweede graad van het lyceum Waterbaan. Deze richting wordt in de derde graad verder uitgebouwd door in de nieuwe school ook de BSO-richting ‘plant, dier en milieutechnieken’ te programmeren.

Sporthal    

In Deurne is er een groot tekort aan overdekte sportinfrastructuur. De tijdelijke sportballon gelegen in de groene zone naast de hondenweide aan de Bosuil moet vervangen worden door een vaste sportinfrastructuur. Gezien het tekort aan sportfaciliteiten in de buurt, bouwen we op deze site een volwaardige sporthal. Door deze sportinfrastructuur overdag te delen met het stedelijk onderwijs, wordt de ruimte optimaal benut. Na de schooluren kunnen sportclubs en buurtbewoners er terecht.   

Wat gebeurt er?

Nieuwbouw van een dubbele basisschool voor 500 leerlingen, een secundaire school voor 348 leerlingen die een nieuwe richting ‘plant, dier en milieu’ gericht op stedelijke landbouw zal aanbieden en een sporthal die na de schooluren gebruikt zal worden door sportclubs uit de buurt. 

De bestaande gebouwen, voormalige loodsen van de vzw Fabioladorp, worden afgebroken om plaats te maken voor de school en de sporthal. Het ontwerp voorziet een verzameling van volumes aan de Gallifortlei, die inspelen op de omgeving en ruimte laten voor een maximale open, groene, grondgebonden buitenruimte. Elke school krijgt een eigen identiteit. De daken worden optimaal benut als groene dakspeelplaats, ruimte voor stadslandbouw en bieden plaats voor voorzieningen voor duurzame energie.  Zowel het programma als het ontwerp hebben veel aandacht voor groen en zetten sterk in op duurzaamheid. 

Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in 2024 en voorzien we de oplevering in 2027.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
Stad Antwerpen
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Architect

URA

Subsidies

AGION

Adres
Gallifortlei
2100 Deurne
Status
In realisatie

Gerelateerd

Toekomstbeeld schoolgebouw en speelplaats school De Octopus
Project

Dubbele basisschool De Octopus

Publieke gebouwen

De bestaande schoolgebouwen van het Stedelijk Lyceum Waterbaan en kleuterschool De Cirkel worden opgeknapt en uitgebreid om de dubbele basisschool ‘De Octopus’ in te huisvesten.

Gevel en poort school Land van Nu
Project

Basisschool Land van Nu

Publieke gebouwen

We realiseerden een nieuwe basisschool op de Boekenberglei in Deurne.

Luchtfoto genomen tijdens de bouw van de school met torenkraan en gebouwen in werf.
Project

Stedelijk Lyceum Deurne - Lakbors

Publieke gebouwen

We bouwen een nieuwe school voor secundair onderwijs in Deurne: het Stedelijk Lyceum Deurne - Lakbors.