fbpx Werken Droogdokkenpark van start | AG VESPA

Werken Droogdokkenpark van start

Op het Eilandje komt de komende jaren het Droogdokkenpark tot ontwikkeling: een unieke groene uitwaaiplek op het Droogdokkeneiland. De stad en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zijn samen gestart met de bouw van een zeshoekig uitkijkpunt aan de Schelde – de Belvédère.  Aan de Kattendijksluis zullen 4 kaaimuren aangelegd én verhoogd worden door W&Z. De stad zorgt voor verdere inrichting van het park en de aanleg van een parking.  De werken kaderen in de heraanleg van de Scheldekaaien. 

Masterplan Scheldekaaien - KaaienplanOm de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het Masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Het 18 hectare grote Droogdokkeneiland in het noorden van de stad  is daar één van. Het gebied krijgt een fraaie bestemming als grootstedelijk park (11 hectare) en groene uitwaaiplek. Dankzij de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde is het gebied een scharnierpunt tussen stad en haven, een punt waar beide werelden samenkomen. Het Droogdokkeneiland bestaat enerzijds uit een natuurlijke oever langs de Schelde en anderzijds uit het nabijgelegen gebied van de droogdokken zelf.

StabiliteitsproblemenNet zoals de zuidelijke kaaien ter hoogte van de zones Nieuw Zuid en Sint-Andries en Zuid heeft ook de waterkering aan de Antwerpse droogdokken te lijden onder stabiliteitsproblemen. Ter hoogte van de Kattendijksluis werden de historische kaaimuren in het verleden al vervangen door metalen damplanken. Maar ook die moderne wand verliest zienderogen aan stevigheid. Daarom startte waterwegbeheerder W&Z begin mei met de voorbereidingen op het terrein voor de bouw van 4 nieuwe kaaimuren. Dat gebeurt met stalen combiwanden, die in de bodem worden geheid (gestampt) en stevig verankerd worden. De oude kaaimuren aan de noordzijde van de sluisgeul zal de waterwegbeheerder nadien afbreken. 

Trekpleister met allureDe nieuwe kaaimuren zullen een zeshoekig uitkijkpunt vormen van 2 hectare groot. Aan de Schelde trekt W&Z een  nieuwe waterkering  op. Die wordt mooi in het platform geïntegreerd. Later dit jaar legt de stad boven op het uitkijkpunt een grasperk aan met 65 nieuwe bomen, een wandelpad rondom en een plein aan de ingang van de Belvédère. Nog in 2017 komt er een parking met negentig plaatsen aan de Kattendijkbrug, de toekomstige ingang van het park.

Grootstedelijk park met natuurlijke getijdenoeverHet ontwerp van het nieuwe Droogdokkenpark is van Van Belle & Medina Architects en Vogt Landscape Architects. Het vertrekt vanuit een groot respect voor de bestaande kwaliteit van de plek en behoudt ook sterk het huidige karakter van de site. De komende jaren krijgt het nieuwe park tussen stad en haven een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde, waar zich slikken en schorren zullen vormen. Er komt ook een avontuurlijke speelzone en een park met een natuurlijk amfitheater voor kleine evenementen. Om het achterliggende gebied te beschermen tegen wateroverlast legt W&Z ook een nieuwe dijk aan. De volledige dijk krijgt een veilige hoogte van 1 meter boven het huidige kaaioppervlak (8.25 meter), zoals vastgelegd in het Sigmaplan (1). De nieuwe Sigmadijk vormt een belangrijk element in de overgang tussen het natuur- en cultuurlandschap in het park. Zachte glooiingen laten de waterkering opgaan in de omgeving.

Gefaseerde heraanlegMet een investeringsbudget van 10,2 miljoen euro (waarvan 5,8 miljoen euro voor de stad en 4,4 miljoen voor W&Z) is het mogelijk om al te starten met de eerste fase  van de aanleg van het park: de aanleg van de Belvédère, het plein en de parking. Momenteel is er nog havenbedrijvigheid in het gebied tussen de Droogdokkenweg en het Kattendijkdok, waar ook de droogdokken gelegen zijn. Om de lopende havenactiviteiten niet te storen, verloopt de ontwikkeling van het Droogdokkeneiland tot een grootstedelijk park gefaseerd. Bovendien hebben ook de werken voor de verbreding en verdieping van  een grotere Royerssluis een grote impact op dit gebied en zorgen ervoor dat de aanleg van het park gefaseerd moet verlopen.

 

De voorlopige planning ziet er uit als volgt:

  • 2017: aanleg van de Belvédère (2 ha), een zeshoekig groen uitkijkplatform met een breed wandelpad, een plein aan de ingang van de Belvédère en een parking voor 90 wagens aan de ingang van het park. Deze werkzaamheden worden gekoppeld aan het verhogen van de waterkering. W&Z breekt daarvoor de huidige kaaimuur af en bouwt een nieuwe kaaimuur die voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Deze werken kaderen in het Sigmaplan.
  • 2018: in het voorjaar krijgen 65 nieuwe iepen hun stek op de Belvédère. De huidige bomen op de Belvédère worden zoveel mogelijk behouden.
  • 2018: aanleg van de definitieve Droogdokkenweg als noord-zuidverbinding voor gemotoriseerd verkeer (na de verhuis van AWN, Algemene Werkhuizen Noord)
  • Daarna, afhankelijk van het opschuiven van de werf voor de Royerssluis, volgt de aanleg van de nieuwe Sigmadijk, de natuurlijke getijdenoever en de rest van  de tussenliggende parkzone, zo’n 8 hectare met een fijn netwerk van paden, stadsmeubilair, verlichting en verschillende speelzones.  (1) Het verhogen van de dijken tot op het geactualiseerd Sigmapeil (9,25 meter TAW: De ‘Tweede Algemene wateraanpassing’- een waterkering van 9,25 meter TAW is 90 centimeter hoger dan de huidige waterkering op de kaaien, ofwel 2,25 meter boven de Blauwe Steen).Meer informatie over het deelgebied Droogdokkeneiland vind je op de projectfiche Droogdokkeneiland.