Tweede fase werken park Gedempte Zuiderdokken gaat van start

Vandaag starten de voorbereidende werken voor het tweede deel van het park op de Gedempte Zuiderdokken. Dat is de aanleg van het centrale gedeelte boven het voormalige Schippersdok. De werken eindigen in de lente van 2023.

Het volledige park wordt aangelegd bovenop de drie voormalige dokken: Steendok, Kooldok en Schippersdok. De werken boven het voormalige Steendok zijn volop bezig. Vandaag starten de voorbereidende werken voor de aanleg van het centrale gedeelte boven het voormalige Schippersdok.

Naast  een grote grasweide in het midden, twee waterbassins en ruime cirkelvormige zitbanken voorziet deze zone ook een wandelpromenade tussen twee bomenrijen (de bestaande platanen aangevuld met vier inheemse soorten: de linde, iep, zomereik en els) en veel groen. De grote, open vlakte met gras zorgt voor ademruimte. Aan de kant van de Waalsekaai komt aan de rand een waterbassin, dat niet alleen fungeert als verpozingsplek, maar ook als buffer- en infiltratiebekken voor regenwater. Aan de ene zijde wordt het bassin afgeboord door een ruime trappenpartij die de historische kademuur van het Schippersdok terug zichtbaar maakt. Aan de andere kant komt oeverbeplanting. Tijdens deze fase worden ook de Vlaamse- en Waalsekaai in dit gedeelte heraangelegd.

Werken in twee fases

De werken voor het Schippersdok verlopen gefaseerd.

Fase 1: 10 januari 2021 tot zomer 2022

•    Aanleg van de riolering en heraanleg Waalsekaai tussen de Lakenstraat en de Wapenstraat en in het park

•    Vanaf 31/01: aanleg van de riolering en heraanleg Vlaamsekaai tussen de Gillisplaats en de Museumstraat

De twee sportvelden, de speeltuin en de hondenloopzone langs de Vlaamsekaai verdwijnen tijdens deze fase van de werken. In de lente van 2022 opent het eerste deel van het park ter hoogte van het Steendok met een nieuw sportveld en een speeltuin. In de laatste fase van de heraanleg van het park wordt er ook een nieuwe hondenloopzone voorzien.Fase 2: september 2022 tot lente 2023

•    Aanleg park met twee waterbassins, een groot grasveld, grote zitbanken, bomen, struiken en bloemen

Timings

De werken voor de aanleg van de eerste fase van het park, Steendok, verlopen volgens plan en zijn afgerond tegen de lente van 2022. Het centrale gedeelte, Schippersdok, is klaar tegen de lente van 2023. Het volledige park is klaar tegen de zomer van 2024.

 

 

 

Gerelateerd

Huidige toestand Gedempte Zuiderdokken © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Gedempte Zuiderdokken

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Gedempte Zuiderdokken vormen samen een langwerpig plein in het zuiden van Antwerpen, parallel met de Scheldeoever. De open ruimte die vandaag vooral gebruikt wordt als een enorme parking, wordt omgevormd tot een veelzijdig park: Zuidpark.

Definitief ontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken
Nieuws

Definitief ontwerp Gedempte Zuiderdokken

Het ontwerp voor een nieuwe groene publieke ruimte is rond.