Start werken openbaar domein en waterkering Sint-Andries en Zuid

De eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein van de Scheldekaaien en de nieuwe waterkering in het deelgebied Sint-Andries en Zuid gaat van start. De heraanleg zal het gezicht van de Scheldekaaien spectaculair veranderen: er zal onder meer plaats zijn voor sport, spel, groen en een stedelijk strand. De werken aan de eerste fase, tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat, zullen afgerond zijn in het voorjaar van 2019 en kosten 11 miljoen euro.

Masterplan Scheldekaaien – Kaaienplan

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het Masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Sint-Andries en Zuid, een strook van 1,5 kilometer tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat, is daar een van. De kasseien zullen plaats maken voor onder meer sport- en speelzones, groene weidse ruimten, een brede fiets- en wandelzone, een stedelijk strand, pleinen, aanmeerfaciliteiten én een veilige nieuwe waterkeringsmuur. Langs stadszijde komt een lange groene strook.

Start werken heraanleg openbaar domein

De heraanleg start met een eerste fase van 900 meter: het gebied tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat. De zone achter het historisch hekwerk wordt volledig heraangelegd in verschillende fases.

  • Fase 1: september tot november 2017

De parking met inrit ter hoogte van de Scheldestraat wordt verplaatst naar een tijdelijke parking met oprijhelling ter hoogte van de Fortuinstraat. De huidige parkeercapaciteit blijft behouden. Hangar 13 op de Ledeganckkaai en hangar 15 op de Cockerillkaai worden afgebroken. Hangar 19 op de Plantinkaai wordt ontmanteld en gerecupereerd. Na fase 1 wordt de kaaizone tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat volledig afgesloten als werfzone. De rijweg blijft gewoon open.

  • Fase 2: september 2017 tot november 2018

Deze fase is de meest ingrijpende en realiseert de aanleg van een lineair park met een dijk, een speeltuin en een was- en overslagplaats voor veegwagens ter hoogte van de Namenstraat; een stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis; een hondenloopzone; en de restauratie van het havenhekwerk tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat.

De dijk wordt ingericht als een langgerekt groen park dat uitloopt naar de kaaien richting Nieuw Zuid en dat in een latere fase via Blue Gate Antwerp een groene corridor vormt tot aan de Hobokense Polder. Bovenop de dijk komt een wandelpad met een weids uitzicht over de stad en de Schelde. Het pad volgt niet één rechte lijn, maar passeert langs diverse plekken zoals groene zit- en speelruimtes, zittribunes met zicht op de Schelde, multifunctionele sportzones, een brede fiets- en wandelboulevard en een uitkijkpunt dicht bij de rivier.

Het lineair park als groene corridor © PROAP

Het lineair park als groene corridor © PROAP

Het stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis © PROAP

Het stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis © PROAP 

Zicht op het zuidelijk gelegen gedeelte © PROAP

Zicht op het zuidelijk gelegen gedeelte © PROAP

  • Fase 3: september 2018 tot voorjaar 2019

Fase 3 en 4 kunnen pas van start gaan nadat Waterwegen en Zeekanaal NV de kaaimuur in deze zone heeft gestabiliseerd. De stabilisatiewerken zijn vandaag al volop bezig en zullen vermoedelijk in september 2018 worden afgerond.

Fase 3 bestaat uit de aanleg van de kaaivlakte (de zone tussen de dijk en de bestaande blauwe steen) en een stedelijk strand op de Cockerillkaai tussen de Wapenstraat en de IJzerenpoortkaai. Aan de waterzijde behoudt de ruimte haar maritiem karakter, onder meer door het hergebruiken van de bestaande kasseien. De aanwezige kraansporen blijven bewaard en grote zeeschepen kunnen blijven aanmeren aan de bolders langs de blauwe steen. Aan de Zuidersluis komt een hellend vlak zodat iedereen dicht bij het water kan komen.

Zicht op het stedelijk strand © PROAP

Zicht op het stedelijk strand © PROAP

  • Fase 4: november 2018 tot voorjaar 2019

Aanleg van de kaaivlakte tussen de Goedehoopstraat en de Wapenstraat.

Start werken waterkering

Sinds de zomer van 2014 stabiliseert Waterwegen en Zeekanaal NV in de kaaizone Sint-Andries en Zuid de historische kaaimuur, die niet meer voldoet aan de moderne veiligheidsnormen.

In de eerste van drie deelzones (tussen Namenstraat en Zuidersluis) is de stabilisatie intussen voltooid. In de zone tussen Zuidersluis en Scheldestraat zijn de stabilisatiewerken momenteel lopende. Tussen de Namenstraat en de Goedehoopstraat realiseren Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Antwerpen een fraai stukje stadsvernieuwing: van een parking naar een groene dijk waarop iedereen kan komen flaneren. De dijk (de nieuwe hogere waterkering) vervangt de huidige waterkering – een betonnen muurtje van 1,35 meter hoog dat de kaaien scheidt van de stad – en zal de stad nog beter beschermen tegen overstromingen.

Uniek in Vlaanderen

Projectingenieur Koen Segher van Waterwegen en Zeekanaal NV: "We werken de nieuwe waterkering hoofdzakelijk uit in de groene, glooiende dijk, wat uniek is in een Vlaamse stad. De dijk zal 2,25 meter boven de blauwe steen op de kade uitkomen. Die hoogte is vastgelegd in het Sigmaplan en garandeert dat de dijk bij stormtij vloedgolven van de Schelde kan tegenhouden. De huidige waterkering breken we af."

De bewandelbare dijk vormt de rode draad doorheen de kaaizone van Sint-Andries en Zuid. Hij zal niet overal even breed of steil zijn, maar meandert als het ware door het gebied. De dijk deelt de kaaizone in twee. Aan de kant van de Schelde behoudt Waterwegen en Zeekanaal NV het authentieke maritieme uitzicht van de kaaien. Bij extreem hoge waterstanden kan de kaaivlakte onder water komen te staan. Door de verhoogde waterkering houden de bewoners van de wijken Sint-Andries en het Zuid droge voeten.

Kostprijs, ontwerp en uitvoering

Het investeringsbudget voor deze eerste fase bedraagt 11.295.261,77 euro, waarvan 8.837.905,07 euro voor de stad en 2.122.032,11 euro voor Waterwegen en Zeekanaal NV. Rio-Link investeert 335.324,59 euro voor de riolering. Het ontwerp van het openbaar domein van het deelgebied Sint-Andries en Zuid is van PROAP en Wit Architecten. De tijdelijke handelsvereniging Artes-Stadsbader voert de werken uit. De Scheldekaaien zijn 6,7 kilometer lang en 100 meter breed. De werken van deze eerste fase zullen afgerond zijn in het voorjaar van 2019. Datzelfde jaar zet Waterwegen en Zeekanaal NV de stabilisatiewerken verder richting Zuiderterras. Ten vroegste in 2020 vangen ook daar de bouw van de waterkering en de heraanleg van het openbaar domein aan.

Bewaren