Start werken derde en laatste fase Zuidpark

Start werken derde en laatste fase Zuidpark

De werken voor de aanleg van het tweede deel van het Zuidpark op de Gedempte Zuiderdokken zijn volop bezig. Op 3 oktober starten ook de werken voor het derde en laatste deel van het park. Het volledige park van zeven hectare, een nieuwe groene ontmoetingsplek voor de wijk, zal klaar tegen de lente van 2024.

Het laatst aan te leggen deel van het park ligt tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat, boven het voormalige Kooldok. Hier komen onder andere speeltuinen, een hondenloopzone, een speelfontein op het Museumplein en een deel van de voormalige hangar op de Scheldekaaien als pergola. De slimme omgang met water uit zich in het ontwerp van het park, en wordt in samenwerking met water-link gerealiseerd:

  • Het regenwater van de daken rondom het park wordt naar de gigantische collectieve hemelwaterput geleid. Het wordt vervolgens gebruikt voor onder meer het onderhoud van het park, de fonteinen, en de veegwagens van de stad;
  •  Onder de dubbele bomenrijen bevinden zich ondergrondse opvangbakken, die het regenwater van de paden verzamelen en daarmee de bomen van voldoende water voorzien;
  • De twee waterbassins in het centrale gedeelte vangen het regenwater van de Vlaamse- en Waalsekaai op. Aan de ene zijde krijgen ze een afboording door een ruime trappenpartij, en wordt de historische kademuur van het Schippersdok hersteld en vernieuwd. Aan de andere kant komt oeverbeplanting;
  • Ook in het centrale gedeelte komen de infiltratieleidingen, die in de toekomst het overtollige regenwater van de straten in de wijk zullen opvangen, en zo plaatselijke wateroverlast helpen beperken

Stand van zaken werken fase twee

De werken voor de aanleg van het tweede deel van het park, boven het voormalige Schippersdok (tussen de Gillisplaats en de Museumstraat), zijn volop bezig. Naast een grote grasweide in het midden, twee waterbassins en ruime cirkelvormige zitbanken komt er ook een wandelpromenade tussen de dubbele bomenrij en veel groen. Ook de Vlaamse- en Waalsekaai in dit gedeelte ondergaan een transformatie. Deze werken eindigen in de lente van 2023.

Vanaf 3 oktober is de Vlaamsekaai in deze zone opnieuw bereikbaar. De Waalsekaai zal tussen 3 en 28 oktober beperkt bereikbaar zijn voor bewoners; vanaf 28 oktober is ze opnieuw volledig bereikbaar vanuit de Luikstraat, de IJzerenpoortkaai en de Visserskaai.

Impact fase drie op de buurt

Vanaf 3 oktober starten niet alleen de werken aan het laatste parkdeel, maar ook aan de Vlaamse- en Waalsekaai tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat:

  • Op 3 oktober starten de nutswerken op de Vlaamsekaai tussen de Verlatstraat en de Scheldestraat, parkeren op de Vlaamsekaai in deze zone is niet meer mogelijk tot het einde van de werken begin 2023;
  • Het kruispunt met de Scheldestraat en de Vlaamsekaai wordt een aantal dagen afgesloten;
  • Ook de Verlatstraat en de Vorstermanstraat worden een aantal weken afgesloten richting de Vlaamsekaai;
  • Van 3 oktober tot de zomer van 2023 start de heraanleg van de Waalsekaai tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat. Er is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk;
  • Alle horecaterrassen tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat op de Vlaamse- en Waalsekaai sluiten van 3 oktober ’22 tot de zomer van 2023. 

In de zomer van 2023 zullen zowel de Vlaamse- als de Waalsekaai volledig afgewerkt zijn. Het volledige Zuidpark zal klaar zijn tegen de lente van 2024.

Informatie over de bereikbaarheid is steeds te vinden op www.slimnaarantwerpen.be.

Gerelateerd

Huidige toestand Gedempte Zuiderdokken © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Gedempte Zuiderdokken

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Gedempte Zuiderdokken vormen samen een langwerpig plein in het zuiden van Antwerpen, parallel met de Scheldeoever. De open ruimte die vandaag vooral gebruikt wordt als een enorme parking, wordt omgevormd tot een veelzijdig park: Zuidpark.