Start renovatiewerken centers

Op woensdag 13 december starten we met de renovatie van de centers, de bogen onder de gemetste spoorwegwegberm langs de Singel in Borgerhout. In een eerste fase worden 19 centers grondig gerenoveerd ter hoogte van de Engelselei aan de Stenenbrug. De werken eindigen tegen de zomer van 2018. In het voorjaar van 2018 volgt een oproep naar geïnteresseerde huurders.

In totaal zijn er 59 centers langs de Engelselei. Ze bevinden zich tussen het Luitenant Naeyaertplein en de Turnhoutsebaan, en vormen de grens tussen de Singel en Borgerhout intra muros. De stad en het district willen de 59 lege ruimtes renoveren en een nieuwe invulling geven om in te spelen op de vraag naar ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander ondernemerschap. AG VESPA start nu met de grondige renovatie van een eerste reeks van 19 centers. Dat zijn de nummers 39 tot en met 57, ter hoogte van de Engelselei – Hogeweg. De renovatiewerken omvatten onder meer de gevelreiniging van het historisch metselwerk en natuursteen, stabiliteitswerken, waterwerende werken, de plaatsing van betonvloeren, gevelschrijnwerk, luifelconstructies en de plaatsing van vast meubilair in de voorzieningencenter.

Oproep toekomstige huurders

Van de 19 gerenoveerde centers wordt 1 center gebruikt als centrale voorzieningencenter. Alle toekomstige huurders kunnen er gebruikmaken van een kleine keuken en van sanitair. Een tweede center zal gebruikt worden als buurtfietsstalplaats. De overige 17 centers worden op de huurmarkt aangeboden. In het geval van meer vraag dan aanbod, wordt een toewijzingsbeleid uitgewerkt. De stad en AG VESPA vinden het belangrijk om een goede mix van activiteiten te krijgen: buurtgebonden initiatieven, commerciële en niet-commerciële activiteiten.

De verhuur wordt in het voorjaar van 2018 voorbereid. Geïnteresseerde kandidaten kunnen een mail sturen naar info@vespa.antwerpen.bemet de vraag om op de hoogte te worden gehouden van de oproep.

Renovatie volgende centers

De 19 gerenoveerde centers zullen een jaar proefdraaien. Op die manier doorloopt de vernieuwing alle seizoenen en kunnen de toegepaste renovatietechnieken worden geëvalueerd. Als het project slaagt in zijn opzet, kunnen ter hoogte van de groenzone nog meerdere centers worden aangepakt. Het stuk Engelselei tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan is het laatst aan de beurt. Mits een positieve evaluatie en bijkomend budget, volgt in 2019 – 2020 de renovatie van een 20-tal nieuwe centers, aan de Engelselei tussen het Luitenant Naeyaertplein en de groenzone.

3 type centers basic, medio, maxi

3 types centers

NU Architectuuratelier werkte 3 types uit voor een gevarieerd uitzicht en verschillend gebruik van de centers:

  • Maxi type: het maxi type heeft een uitsprong van 1,1 meter ten opzichte van de bakstenen center en werkt met een voorzetstructuur in staal en glas. Dat biedt heel wat voordelen: meer gebruiksoppervlakte, meer lichtinval en zelfs de mogelijkheid om een aantal centers met elkaar te verbinden.

  • Basic type: het basic type bestaat uit een eenvoudige gevel in glas die in de boog van de center zelf wordt geplaatst. Daardoor krijgen ook functies die een beperktere ruimte nodig hebben een plek in de vernieuwde stadswallen.
  • Medio type, een mix van maxi en basic type: het derde type is een mix van het maximale en minimale type. Zoals bij het minimale type wordt glas in de boog van de center zelf geplaatst. Analoog aan het maximale type wordt voor de center een stalen voorzetstructuur geplaatst maar dan zonder glas. Die doet dienst als overdekt terras.

Het architectenbureau ontwierp voor enkele centers een interieur met verhoogde vloer, zodat het een duplex wordt. Dat zorgt voor extra gebruiksoppervlakte. De inrichtingsmogelijkheden zijn divers en inspirerend. De eerste 19 centers zullen een mix worden van deze 3 types.

Dit stadsproject wordt gefinancierd door het stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse overheid en loopt in samenwerking met Infrabel, de eigenaar van het spoorweggewelf. Het district Borgerhout start in 2018, aansluitend aan de renovatiewerken, met de heraanleg van de Engelselei en de groenzone.

Gerelateerd

Gevel van de gerenoveerde centers langs de Engelselei in Borgerhout.
Project

Centers

Commercieel vastgoed, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling

De centers zijn ruimtes in de bogen onder de gemetste spoorwegberm langs de Singel in Borgerhout. Ze worden gerenoveerd en krijgen een nieuwe invulling met ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander ondernemerschap.