Start heraanleg Mediaplein in de Kievitwijk

De heraanleg van het Mediaplein in de Kievitwijk start in de week van 4 oktober. Het plein krijgt een verhoogd deel met tien bomen, zitbanken en een ondiep waterkanaaltje voor kinderen. De keerlus voor het verkeer wordt kleiner en komt onder de spoorwegbrug.

Het plein bevindt zich op een ondergrondse parking. De verhoging is dus nodig om de wortels van de bomen voldoende grond te geven. De bomen breken de wind op het plein en bieden samen met de zitbanken een rustplek. Het ondiepe waterkanaaltje creëert verkoeling voor bezoekers en water voor de bomen, en dient ook als spelelement.

Toegankelijk plein

Het verhoogde plein is langs alle zijden te betreden via een trap en een lange helling aan de zuidzijde. De huidige trappen naar de ondergrondse parking worden geïntegreerd in het verhoogde plein.

Meer verlichting

Een verlichtingsmast in het midden verlicht de omgeving. Grondspots zetten de kruinen van de bomen in de kijker. De fietsas Lange Kievitstraat krijgt in de zone onder de sporen extra verlichtingsspots tegen de kolommen.

Kleinere keerlus onder de sporen

De grote keerlus voor gemotoriseerd verkeer wordt verkleind en volledig onder de sporen geschoven. Daardoor ontstaat meer vrije ruimte. Hetzelfde geldt voor de huidige kiss-and-ridezone en andere functies. Het aantal opstelplaatsen op de keerlus blijft gelijk en er komt een oplaadzuil voor elektrische taxi’s. Zo zal het Mediaplein bestaan uit een aangename verblijfsruimte in openlucht en een functioneel deel onder de sporen.

Comfortabele fietsverbinding

Op het Mediaplein komen voetgangers en fietsers uit alle richtingen. Het verhoogde plein en een aantal ontwerpelementen leiden fietsers via een comfortabele fietsverbinding langs de Lange Kievitstraat. Dat leidt tot minder fietsverkeer op de rest van het plein.

Een toekomstbeeld van het Mediaplein na de heraanleg
Een toekomstbeeld van het Mediaplein in de Kievitwijk © CLUSTER landschap & stedenbouw
Een plan met de fasering van de werken voor de heraanleg van het Mediaplein in de Kievitwijk
Een plan met de fasering van de werken voor de heraanleg van het Mediaplein in de Kievitwijk
links naast tekst
content

Fases en omleidingen

 • Fase 1: heraanleg zone keerlus onder de spoorwegbrug

  Deze werken starten in de week van maandag 4 oktober en duren tot eind 2021. De aannemer bakent de huidige keerlus volledig af als werfzone. Verkeer op de keerlus wordt zo verboden. Voetgangers en fietsers volgen een omleiding langs de achterzijde van het stationsgebouw. De trap voor voetgangers centraal op het Mediaplein naar de ondergrondse parking blijft toegankelijk. Ook de toegangen tot de fietsenstalling in de Stoomstraat en de fietsenparking van de NMBS blijven open.

  Tijdens de werken bevinden de dichtstbijzijnde taxistandplaatsen zich in de Pelikaanstraat. Het Velostation verhuist tijdelijk naar een andere plek op het Mediaplein, naast het Lindner WTC Hotel.

 • Fase 2: heraanleg plein van spoorwegbrug tot kruising Van Immerseelstraat-Lange Kievitstraat & fietspad op kruising Lange Kievitstraat-Simonsstraat-Pelikaanstraat

  Deze werken starten eind november 2021 en duren tot eind april 2022. De werfzone verschuift richting de kruising Van Immerseelstraat-Lange Kievitstraat. Voor voetgangers en fietsers blijft de omleiding aan de achterzijde van het station behouden. Ook de trap voor voetgangers naar de ondergrondse parking blijft bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de toegangen tot de fietsenstalling in de Stoomstraat en de fietsenparking van de NMBS.

  Om het fietspad op de kruising van de Lange Kievitstraat met de Simonsstraat-Pelikaanstraat opnieuw aan te leggen, komt er nog een kleine werfzone bij in het voorjaar van 2022.
   

 • Fase 3: heraanleg weg naast het stationsgebouw, richting Ploegstraat

  Eind maart 2022 zijn de grootste werken voorbij. Het Mediaplein is afgewerkt en toegankelijk. De werfzone verplaatst zich richting Ploegstraat, parallel aan het stationsgebouw. Deze werken vinden plaats in april en mei 2022.

Stadsproject Kievit II

De heraanleg van het Mediaplein vormt het sluitstuk van Kievit II. Dit stadsproject strekt zich uit van Station Antwerpen-Centraal, tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat, tot de Van Den Nestlei. De stadsvernieuwing in de wijk bestaat onder andere uit woningen, kantoren en publieke functies. Daarnaast creëert Kievit II in de dichtbebouwde 19e-eeuwse stadsgordel een nieuwe groene plek op maat van buurtbewoners en bezoekers.

De nieuwe gebouwen zijn allemaal opgeleverd en in gebruik. Het eerste deel van het nieuwe openbaar domein opende in de zomer van 2017. Het tweede deel in de zomer van 2020. De aanleg van het Mediaplein vormt de derde fase.

Ontwerpbureau CLUSTER landschap & stedenbouw en studiebureau Infrabo ontwierpen de plannen voor het Mediaplein. Aannemer Hertsens voert de werken uit. Als alles vlot verloopt, eindigen de werken in mei 2022.

Gerelateerd

Een toekomstbeeld van het Mediaplein na de heraanleg
Nieuws

Definitief ontwerp van het Mediaplein en opening openbaar domein noord

De herontwikkeling van de Kievitwijk gaat voort: op het nieuwe Mediaplein komt een verhoogd pleingedeelte met tien bomen, zitbanken en een ondiep waterkanaaltje als speelaanleiding. De keerlus voor het verkeer wordt compacter en wordt onder de spoorwegbrug geschoven.

Verticale speelwand op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei in de Kievitwijk
Project

Kievit II

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Werken, wonen, spelen en sporten op een unieke plek naast de treinsporen.