Stad keurt voorontwerp voor vergroening ‘den Bell’ goed

Den Bell ligt aan het Francis Wellesplein op het Zuid in Antwerpen, een plek in de Brederodewijk die gevoelig is aan wateroverlast en hittestress in de zomer. Stad Antwerpen keurt nu een voorontwerp goed waarbij ze deze uitdagingen aanpakt, door extra in te zetten op regenwateropvang, plantvakken en een vergroening van de daken en gevels. ​

toekomstbeeld van het vergroende binnenplein en de groendaken.
links naast tekst
content

Groen in plaats van grijs ​

Het binnenplein, dat ook het dak is van de ondergrondse parkeergarage, wordt voor 31% onthard door meer plantvakken aan te leggen. Bijkomende bomen, struiken en een pergola zorgen voor verkoeling en beschutting tijdens warme zomerdagen. Het dak van den Bell krijgt dan weer een groene isolatielaag die bijdraagt aan een aangenamer binnenklimaat. Ook de gevels worden groener. Op verschillende plekken zullen klimplanten via hulpsystemen langs de gevels omhoog groeien. Dat versterkt de groene beleving en verbetert de akoestiek van het binnenplein. Dit voor ongeveer 335 m² gevelgroen.

toekomstbeeld van vergroend binnenplein van den Bell
rechts van tekst
content

Focus op waterbeheer

Het groene, deels ontharde binnenplein en de groene daken zijn ontworpen om regenwater maximaal op te vangen. Het extra groen en de speciaal ontworpen groendakopbouw met waterbergende laag houden de neerslag bij hevige regenbuien langer vast, zodat het water vertraagd kan worden afgevoerd.

De platte daken, die worden omgevormd tot groene daken, dragen bij tot een aangenamer binnenklimaat tijdens warme zomerdagen. In totaal zullen de groendaken meer dan 2.900 m² in beslag nemen en zorgen ze ervoor dat minstens 50% van het regenwater op jaarbasis gebufferd wordt. ​

Een deel van het opgevangen regenwater wordt hergebruikt voor de beplanting en gaat naar de hemelwaterput van 20.000 m³. Uit dit reservoir krijgt de beplanting in droge periodes water via een pompsysteem.

Den Bell als ontmoetingsplek

Stad Antwerpen wil van Den Bell een klimaatrobuuste plek maken met een positieve invloed op het comfort en de beleving van alle gebruikers. Na een bevraging van buurtbewoners en stadsmedewerkers ging de stad voor het voorontwerp op zoek naar een optimaal evenwicht tussen verharding en ontharding, om zo voldoende ruimte te bieden voor sport en spel, de organisatie van buurtevenementen, en extra stukken buurtgroen. Het ontwerp voorziet naast het multisportveld ook enkele betreedbare groenzones in de vorm van speelaanleidingen zoals boomschijven en boomstammetjes tussen beplantingen om te spelen en te zitten.

Volgende stappen

Dit jaar zal de stad het voorontwerp uitwerken en verfijnen tot een concreet uitvoeringsdossier. Als alles volgens plan verloopt zullen de vergroeningswerken aanvangen in het najaar van 2023.

Gerelateerd

binnenplein van administratief centrum den Bell
Project

Verduurzamen administratief centrum Den Bell

Publieke gebouwen

Het administratief centrum 'Den Bell' krijgt een nieuwe groene invulling. De stad wil hiermee een voorbeeldrol opnemen en in de binnenstad ruimte creëren voor groen en water.

Voorgevel van torengebouw waarbij de gevel bekleed is met natuurstenen platen.
Project

Den Bell

Publieke gebouwen

Begin 2019 zijn restauratiewerken aan het administratief centrum den Bell gestart. Als alles volgens plan verloopt, dan eindigen deze werken midden 2023.