Stad en district gaan op zoek naar nieuwe uitbater voor kinderboerderij in Wilrijk

Stad Antwerpen en district Wilrijk starten vandaag hun zoektocht naar een nieuwe uitbater voor de kinderboerderij in Wilrijk. Kandidaten dienen een sociale, educatieve en ecologische werking op te kunnen zetten, met bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren.

Op de kinderboerderij in Wilrijk leerden verschillende generaties kinderen de afgelopen decennia spelenderwijs hoe het er op een boerderij aan toegaat. Sinds de stopzetting van de overeenkomst met de vorige uitbater in 2019 staat de kinderboerderij leeg en werden er geen activiteiten meer georganiseerd. Met de start van de zoektocht naar een nieuwe uitbater wordt nu een eerste stap gezet om de kinderboerderij in ere te herstellen en open te stellen voor bezoekers.

Open boerderij met sociale, ecologische en educatieve meerwaarde

De stad en het district verwachten van de nieuwe uitbater dat hij op de kinderboerderij ook een zorginvulling uitbouwt voor kwetsbare jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Deze jongeren kunnen dan onder begeleiding zinvolle activiteiten uitvoeren en aldus een doel- en toekomstgericht traject aangaan. Daarnaast dient de uitbater een basisaanbod te voorzien van actieve natuur-, milieu- en landbouweducatiewerking voor scholen, families en kinderen. Op deze manier wordt het een open boerderij die mensen samenbrengt en maatschappelijke meerwaarde biedt.

De kinderboerderij in Wilrijk vormt al enkele decennia een groene buffer tussen de nabijgelegen industriezone Koornbloem-Neerland en de drukte van de Boomsesteenweg. De site heeft een totale oppervlakte van 46.543 m² en omvat een hoofdgebouw, een leslokaal met sanitair, een lemen bakhuis, een serre, stallen, weilanden en boomgaarden.

Een rijke geschiedenis en een beloftevolle toekomst

De kinderboerderij in Wilrijk heeft een rijke geschiedenis en wacht een beloftevolle toekomst. De ambities liggen hoog: de stad gaat namelijk voor een sociale, educatieve en ecologische invulling waar alle Antwerpenaren welkom zijn, met bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren. 

Biedingen onder gesloten omslag

Met een concessie voor een periode van 18 jaar wordt de site van de kinderboerderij kosteloos ter beschikking gesteld aan de nieuwe uitbater. De uitbater krijgt een eenmalige toelage om de gebouwen te renoveren en het hele terrein te onderhouden. 

Geïnteresseerden kunnen een projectvoorstel onder gesloten omslag indienen bij AG Vespa, en dit uiterlijk op 4 oktober 2021 om 14 uur. De beoordeling gebeurt op basis van de kwaliteit van het projectvoorstel en het financiële plan. Alle informatie over de oproep kan je hier nalezen.