Ruimtelijk uitvoeringsplan Havanasite in laatste rechte lijn

Antwerpen werkt aan een nieuwe toekomst voor de Havanasite in het noorden van de stad. Om de bouw van een centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten te realiseren, moest het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gedeeltelijk herzien worden. Het college legt nu het ontwerp van het herziene RUP Havana voor aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. De laatste rechte lijn is dus ingezet.

Er wordt een gloednieuw stadsdeel heringericht aan de Noorderlaan in Antwerpen. Het gaat om de ruimte tussen de Havanastraat, de Noorderlaan, de A12 en de spoorweg; kortweg de Havanasite. Een onderdeel hiervan is een nieuwe centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten, Technische Cluster Noord. Om dit te realiseren moest het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat dat in 2016 werd opgemaakt, gedeeltelijk herzien worden. Verloopt alles volgens plan, dan start de bouw van die nieuwe Technische Cluster in de loop van 2024.

Openbaar onderzoek

Het RUP wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 21 februari 2022. Daarna wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd van 28 februari tot en met 28 april. Tijdens deze periode kunnen bezwaren geuit worden en krijgen adviesinstanties opnieuw de kans om hun opmerkingen te geven. Daarna worden deze door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening verwerkt in een advies aan de gemeenteraad, die dan definitief kan goedkeuren.

Gerelateerd

Havansite
Nieuws

Stad heeft nieuwe toekomstplannen Havanasite

De stad werkt aan een nieuwe toekomst voor de Havanasite in het noorden van Antwerpen. Een belangrijk onderdeel hiervan is een nieuwe centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten.