Stad heeft nieuwe toekomstplannen Havanasite

De stad werkt aan een nieuwe toekomst voor de Havanasite in het noorden van Antwerpen. Een belangrijk onderdeel hiervan is een nieuwe centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten. De nieuwe toekomstplannen voor deze zone zullen uitgewerkt worden in de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat.

Er wordt een gloednieuw stadsdeel heringericht aan de Noorderlaan in Antwerpen, meer bepaald het deel ten noorden van de Havanastraat. In juni keurde de gemeenteraad de nieuwe ambities voor de Havanasite goed met de bouw van Technische Cluster Noord.

Noordelijke technische cluster

Meer dan 1500 logistieke medewerkers van de stad Antwerpen onderhouden dagelijks parken, wegen en gebouwen, ondersteunen talrijke evenementen en halen huisvuil op. Zij zorgen ervoor dat de stad een aangename, aantrekkelijke leefomgeving is en blijft voor alle bewoners en bezoekers. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, wil de stad een groot deel van die operationele diensten centraliseren.

Op de Havanasite zullen enkele oude loodsen plaatsmaken voor een nieuwbouw die onderdak biedt aan 600 medewerkers. Het CO2-neutrale gebouw zal o.a. facilitaire ruimtes, ateliers, een magazijn en kantoorruimte bevatten. Een deel van de net nieuw gebouwde park-and-ride Luchtbal Havanasite zal mee ingezet worden om een deel van de voertuigenvloot onderdak te geven. Door de operationele diensten te centraliseren, wordt er een kwaliteitsvolle dienstverlening gegarandeerd aan de bewoners, een geschikte werkomgeving gecreëerd die voldoet aan alle hedendaagse behoeften voor de medewerkers en efficiënter omgesprongen met de middelen en tijd.

Timing bouwproject

Het project wordt gerealiseerd door middel van een ‘Design and Build’-opdracht waarbij een bouwteam het gebouw ontwerpt en bouwt volgens de vooropgestelde eisen. De vooraankondiging voor de oproep naar een bouwteam is nu gepubliceerd. U vindt deze hier. De publicatie van de selectieleidraad is voorzien in het najaar van 2020. Verloopt alles volgens plan, dan starten de werken in 2023 en nemen de operationele diensten hun intrek in het nieuwe gebouw in 2026.

Herziening ruimtelijk uitvoeringsplan

De nieuwe toekomstplannen voor de Havanasite worden uitgewerkt in de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat.In 2016 werd er al een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat opgemaakt. Eén van de onderdelen van dat plan was de inplanting van een grote retailactiviteit, maar die piste is afgesprongen omwille van onvoldoende interesse vanuit de markt. In 2019 werd onderzocht of de site in aanmerking kwam voor de inplanting van een nieuwe stelplaats voor De Lijn, maar deze optie werd niet weerhouden. Nu wenst de stad een nieuwe technische cluster te ontwikkelen op de Havanasite.

Juridische verankering in een ruimtelijke uitvoeringsplan

Met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wil de stad een ruimtelijk kader vastleggen dat bepaalt in welke zone er wat kan van bedrijvigheid, handel, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, groen enzovoort. Het is een juridisch document dat aan de hand van richtlijnen en bouwvoorschriften bepaalt wat er waar mogelijk wordt. Alle toekomstige ontwikkelingen en vergunningsaanvragen worden aan dit plan getoetst.

Volgende stappen RUP

In het najaar van 2020 start de stad met de opmaak van een nieuw RUP, waarvan de eerste stap een proces- en startnota is. De bedoeling is om dit najaar nog meer informatie te bezorgen aan de buurt en een ‘terinzagelegging’ te organiseren. Dit betekent dat buurtbewoners en geïnteresseerden hun reacties en suggesties kunnen uiten in een periode van 60 dagen.