Projectdefinitie katalysator van de Innovatieve Stadshaven

De stad heeft in 2018, naar aanleiding van het herdenken van de relatie tussen stad en haven, een visie Innovatieve Stadshaven opgemaakt. De Innovatieve Stadshaven behelst een deel van het Eilandje en Steenborgerweert, een gebied in het noorden van Antwerpen tussen de stadskern en het havengebied. Het gebied dat bestaat uit Kempeneiland, Mexico-eiland, Asiadok-Oostkaai en Steenborgerweert werd uitgekozen om opnieuw ruimte voor productie in de stad te voorzien. Het Kempeneiland en het zuidelijke deel van Asiadok-Oostkaai komen in deze visie naar voor om als katalysator de transitie van het gebied op gang te trekken.

Het opzet van deze opdracht is om de concrete transitie van het gebied naar een hotspot van innovatieve maakbedrijvigheid te inspireren en te sturen. Het traject moet inzicht verschaffen in welke rol Antwerpen als investeerder moet opnemen en waar een rol als facilitator door het creëren van een goed investeringsklimaat volstaat. Dat vraagt een beeld van de belangrijke gebiedsbrede infrastructurele investeringen, maar ook een duidelijk ontwikkelingskader met uitnodigende verbeeldingen om bedrijven en investeerders warm te maken.

AG VESPA is op zoek naar een team dat deze opdracht in goede banen kan leiden. Naast de opmaak van een programmatorische en financiële analyse en toetsingskader, zal via ontwerpend onderzoek een beeld geschetst worden van het transitieplan.

Kandidaten kunnen zich inschrijven op deze oproep tot vrijdag 11 oktober 2019 om 10 uur. Je vindt meer info in de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349283.

Gerelateerd

Het Mexico-eiland en het Albertkanaal maken deel uit van de Innovatieve Stadshaven
Project

Innovatieve Stadshaven

Gebiedsontwikkeling

De stad wil van de noordoostkant van het Eilandje en het aansluitende Steenborgerweert een Innovatieve Stadshaven maken. Het is een overgangsgebied tussen stad en haven waar vooral veel bedrijvigheid zit die in de stad moet kunnen blijven.