Opstart bewarende maatregelen parking Gedempte Zuiderdokken

Om de stabiliteit en veiligheid van de oude dokwanden te garanderen en het al uitgevoerde werk niet verloren te laten gaan, starten er in de loop van deze week dringende tijdelijke werkzaamheden op. De stad blijft in gesprek met de indieners van het beroep om tot een definitieve oplossing te komen.

Eind mei schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de ondergrondse parking onder de Gedempte Zuiderdokken. Daardoor liggen alle werken aan de eerste parking Steendok stil. 

Nu liggen de oude dokwanden van het Steendok zo goed als helemaal bloot. Ook de slibwanden, de toekomstige muren van de parking, zijn al voor het grootste deel gerealiseerd. De slibwanden gaan iets meer dan 20 meter de grond in en zorgen voor de nodige stabiliteit en waterdichting van de parking.

Door het stilleggen van de werken vóór de volledige afwerking van de parkingmuren staat er een enorme druk op de oude dokwanden. Daardoor worden ze instabiel en vormen ze een potentieel gevaar voor de omliggende buurt. Het verder afwerken van de muren is dan ook noodzakelijk.

Om de stabiliteit van de dokwanden te verzekeren, worden de slibwanden verder afgewerkt. Tegelijk worden diverse trekankers en de vloerplaat van de parking op -3 aangelegd om zo de horizontale druk op de muren op te vangen. Daarvoor zijn er verdere breek- en graafwerken noodzakelijk. De noodzaak om die bewarende maatregelen uit te voeren, werd op voorhand doorgesproken met de betrokken instanties van het Vlaamse Gewest en werd ook gecommuniceerd aan de beroepsindieners bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Door de afwerking van de slibwanden en het aanleggen van de vloerplaat kan de huidige bemaling, het afvoeren van het grondwater in de bouwput, afgebouwd worden en zal de buurt minder last hebben van opvliegend zand vanuit de bouwput.

Gerelateerd

Huidige toestand Gedempte Zuiderdokken © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Gedempte Zuiderdokken

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Gedempte Zuiderdokken vormen samen een langwerpig plein in het zuiden van Antwerpen, parallel met de Scheldeoever. De open ruimte die vandaag vooral gebruikt wordt als een enorme parking, wordt omgevormd tot een veelzijdig park.