Oproep kandidaten centers Borgerhout

Vanaf vandaag zoeken we kandidaten om 15 centers, de bogen onder de gemetselde spoorwegberm langs de Singel in Borgerhout, in gebruik te nemen. Afgelopen december is AG VESPA gestart met  de renovatie ervan. Tegen de zomer van dit jaar zijn ze klaar en kunnen ze ingevuld worden. Zo wordt er ingespeeld op de vraag die er in het district is naar ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander ondernemerschap.

 In totaal zijn er 59 centers langs de Engelselei. Ze bevinden zich tussen het Luitenant Naeyaertplein en de Turnhoutsebaan, en vormen de grens tussen de Singel en Borgerhout intra muros. De stad en het district willen de 59 lege ruimtes renoveren en een nieuwe invulling geven, om in te spelen op de vraag naar ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander ondernemerschap. AG VESPA is volop bezig met een grondige renovatie van een eerste reeks met 19 centers. Dat zijn de nummers 39 tot en met 57, ter hoogte van de Engelselei – Hogeweg. De renovatiewerken omvatten onder meer de gevelreiniging van het historisch metselwerk en de natuursteen en stabiliteits- en waterwerende werken. Maar ook de plaatsing van betonvloeren, gevelschrijnwerk  en luifelconstructies, en van vast meubilair in de voorzieningencenter.

Oproep toekomstige concessiehouders

Van de 19 gerenoveerde centers wordt 1 center gebruikt als centrale voorzieningencenter. Alle toekomstige concessiehouders kunnen er gebruikmaken van een kleine keuken en van sanitair. Het gebruik ervan is inbegrepen in de prijs. Een tweede center zal gebruikt worden als buurtfietsstalplaats, waar buurtbewoners een plaats voor hun fiets kunnen huren bij MPA, het mobiliteitsbedrijf van de stad. De overige  centers worden nu aangeboden op de markt onder de vorm van een concessie.

4 types centers

NU Architectuuratelier werkte 4 verschillende types uit voor een gevarieerd uitzicht en verschillend gebruik van de centers:

  • 9 basic types: dit type bestaat uit een eenvoudige gevel in glas die in de boog van de center zelf wordt geplaatst. In dit type is geen sanitair voorzien, de concessiehouder  kan gebruik maken van het sanitair in het voorzieningencenter.

  • 2 medio types: hier wordt ook het glas in de boog van de center zelf geplaatst. Voor de center wordt een stalen luifel  geplaatst, welke dienst doet als overdekt terras. Achteraan is er een duplex. In dit type is geen sanitair, er zijn wel aansluitingen voorzien om zelf sanitair aan te leggen.
  • 2 maxi types: dit type heeft een uitsprong van 1,1 meter ten opzichte van de bakstenen center en heeft een voorzetstructuur in staal en glas. Dit geeft meer gebruiksoppervlakte en meer lichtinval. Aan de uitbouw is ook een zonneluifel en een zitbank bevestigd. Achteraan is er een duplex. In dit type is geen sanitair, er zijn wel aansluitingen voorzien om zelf sanitair aan te leggen.
  • 2 maxi duo types: dit type verbindt 2 maxi types door een opening te voorzien in de voorzetstructuur van 2 naast elkaar gelegen maxi types. Zo kan je binnenskamers doorlopen van de ene naar de andere center.

De prijzen variëren per type center:

  • Voor het basic type wordt 250 euro per maand gevraagd. Geïnteresseerden bezorgen AG VESPA voor 9 mei een gemotiveerde nota met hun visie op het gebruik van de center.
  • Het medio type kost 375 euro per maand, het maxi type 500 euro en het maxi duo type 1000 euro. Kandidaten sturen voor 9 mei naast een gemotiveerde nota ook informatie over hun financieringswijze mee. Klik hier voor de rechtstreekse link: http://www.agvespa.be/te-koop-te-huur/te-huur/gerenoveerde-ruimtes-onder-de-spoorwegboog-klaar-voor-gebruik . Er worden ook twee kijkmomenten georganiseerd op 28 maart en 24 april.

Dit stadsproject wordt gefinancierd door het stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse overheid en loopt in samenwerking met Infrabel, de eigenaar van het spoorweggewelf. Het district Borgerhout start in 2018, aansluitend aan de renovatiewerken, met de heraanleg van de Engelselei en de groenzone daar.

Gerelateerd

Gevel van de gerenoveerde centers langs de Engelselei in Borgerhout.
Project

Centers

Commercieel vastgoed, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling

De centers zijn ruimtes in de bogen onder de gemetste spoorwegberm langs de Singel in Borgerhout. Ze worden gerenoveerd en krijgen een nieuwe invulling met ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander ondernemerschap.