Opening tweede deel Zuidpark

Vandaag openden we het tweede deel van het gloednieuwe Zuidpark op de Gedempte Zuiderdokken. Het gaat om het centrale gedeelte tussen de Gillisplaats en de Museumstraat, het gebied boven het voormalige Schippersdok. Het volledige park van 7 hectare zal afgewerkt zijn tegen de lente van 2024. 

Het middelste gedeelte van het Zuidpark is, net zoals de andere twee delen, ongeveer driemaal zo groot als de Groenplaats. Naast een grote grasweide in het midden (ongeveer anderhalf voetbalveld groot) en twee waterbassins voorziet ook deze zone een wandelpromenade tussen de doorlopende dubbele bomenrij, en veel groen. Tevens komen er twee ruime cirkelvorming banken, die wegens een vertraging bij de leverancier pas over een tweetal weken geplaatst zullen worden. Tot slot zijn ook de naastgelegen straten, de Vlaamse- en Waalsekaai, ter hoogte van dit gedeelte heraangelegd.  

De grote, open vlakte met gras zal voor ademruimte zorgen. De twee waterbassins bevinden zich aan de kant van de Waalsekaai en zullen niet alleen fungeren als verpozingsplekken, maar ook als buffer- en infiltratiebekkens voor regenwater. Aan de ene zijde zijn ze afgeboord met een ruime trappenpartij waaronder zich de historische kademuur bevindt. De andere kant kreeg beplanting.  

Hergebruik van regenwater 

Het groen in het Zuidpark wordt onderhouden met het water uit de grote hemelwaterput die zich tussen de Waterpoort en de Waalsekaai bevindt. Die kan circa 1,5 miljoen liter water opslaan van de daken rondom. De overtollige regen op de Vlaamse- en Waalsekaai wordt dan weer afgeleid naar de waterbassins.  

Werken laatste fase 

Intussen lopen ook de werken voor de derde en laatste fase, tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat, boven het voormalige Kooldok verder. Dit deel voorziet, net zoals het eerste deel (Steendok), ruimte voor speeltuinen, een stilte-, een samen- en een regentuin. Er komt ook een hondenloopzone. Op de kop, aan de Scheldestraat, wordt een deel van het park overdekt door een voormalige hangar van de Scheldekaaien. Het einde van deze werken en dus de oplevering van het volledige park is voorzien tegen de lente van 2024.  

Budget 

Voor de aanleg van het volledige park is een budget van 32 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting.  

Gerelateerd

Aanleg regenwaterbuffer Zuidpark
Nieuws

Aanleg regenwaterbuffer voor Zuidpark

Onder het nieuwe Zuidpark zit een regenwaterbuffer. Die vangt overtollig water uit de wijk op en laat het langzaam in de grond infiltreren. Bekijk hier de bouw ervan.

Zuidpark ©Tractebel – ADR Architects – Georges Descombes i.s.m. Les Eclairagistes Associés & Erik De Waele
Nieuws

Nieuw park op Gedempte Zuiderdokken krijgt naam ‘Zuidpark'

publieke ruimte

Vandaag is de naam voor het gloednieuwe park op de Gedempte Zuiderdokken bekend gemaakt: het Zuidpark.

Zuidpark met op de achtergrond de pergola ©Tractebel
Nieuws

Start werken derde en laatste fase Zuidpark

De werken voor de aanleg van het tweede deel van het Zuidpark op de Gedempte Zuiderdokken zijn volop bezig. Op 3 oktober starten ook de werken voor het derde en laatste deel van het park.